Låt oss prata pedagogik istället för teknik… #blogg100

Jag sitter på ett intressant möte kring internet och de digitala verktygens användning i skolan. Hur skolor/kommuner/huvudmän har gått från att köpa ”apparater” – en till en – till att de inte riktigt vet vad de ska göra härnäst. Ska de köpa två datorer per elev, eller en dator och en padda, eller vad ska de göra, hur ska de få skolan, pedagogerna att använda verktygen. Frågorna som samtalet handlar om är: Hur ser det digitala landskapet ut för skolan? Hur navigerar pedagogen bland de digitala resurserna, vilken handledning finns det?

Någonstans mitt i mötet kommer följande statement:

-Alla säger låt oss sluta prata om tekniken och få samtalet att handla om pedagogiken, och när vi ska göra det så blir det alldeles tyst, för det finns så lite pedagogiska erfarenheter att dela och prata om.

Jag sitter tyst, tänker. Men jag har ända sedan 2008 inte pratat om annat än metodik, didaktik och kanske även om pedagogik. Jag vill bara prata om de didaktiska frågorna:

Vem ska lära sig?
Vad ska individen lära sig?
När ska individen lära sig?
Med vem ska individen lära sig?
Var ska individen lära sig?
Hur ska individen lära sig?
Genom vad ska individen lära sig?
Varför ska individen lära sig?
För vad ska individen lära sig?

Sedan fråga mig vilka verktyg ska pedagogen använda och varför? Hur använder vi dem för att på bästa sätt nå de mål som finns för skolans verksamhet. Jag har pratat, och jag har lyckan att få leda och utveckla en verksamhet som handlar om att använda ett digitalt verktyg för att arbeta som pedagog, vi ser massor med pedagogisk tillämpning av webbpublicering i skolan. Men sedan måste jag tillstå att jag mest tar del av ett samtal kring hur dessa verktyg fungerar. Men det är ett samtal kring hur pedagoger ska arbeta för att få verktyget att fungera för den pedagogiska situationen, för ett arbete med eleverna.

Jag tycker att vi behöver prata mer om metodik, och prata än mer om de didaktiska frågorna. Hur använder vi dessa verktyg för lärande i klassrummet tillsammans med eleverna, vad krävs, och vad kan vi som pedagoger kräva. Pedagogen ska inte vara den som styrs av tekniken, det är tekniken som ska styras av pedagogen för de syften som pedagogiken har. Men jag måste fråga er är det så: Att så fort vi slutar prata om teknik och ska prata om pedagogik så tystnar samtalet…

5 tankar kring ”Låt oss prata pedagogik istället för teknik… #blogg100

  1. Pingback: Dax för diktboken 2014 | Hld-pedagog

  2. Karin Brånebäck

    Det är därför jag tror på det flippade klassrummet och att då poängtera att det flippade klassrummet INTE är samma sak som att man visar en film innan lektionen (vilket tyvärr är en alldeles för vanlig missuppfattning). Det flippade klassrummets kärna är inte vilken teknik vi använder. Det flippade klassrummet kretsar kring den pedagogiska tanken och hur vi -med hjälp av- digital teknik kan få fördjupat och breddad inlärning. Både för eleverna och hos själva. Den mentala flippen är det avgörande. Flippa klassrummet kan du göra med en blogg, en wiki, en podcast, en text, QR-koder, en bild… eller en film. Jag tror också därför att det är viktigt att poängtera att det flippade klassrummet är en -modell- och inte en metod. Det ger en ingång till att använda pedagogiken i samklang med det digitaliserade samhället utan att tekniken i sig är målet. Lärandet är målet, tekniken en av flera vägar dit och det flippade klassrummet ett redskap som hjälper pedagogen att förstå hur det kan göras!
    Jag vill inte visa upp hur ”fantastiskt” jag flippar mitt klassrum. Mitt mål är att få alla pedagoger att förstå att hur lite teknikvana de än har så kan de också påbörja en mental flipp.
    Det finns inget viktigare än läraren för eleverna.

Kommentarer inaktiverade.