Nationella prov, för vem och varför har vi det? #blogg100

De senaste åren har antalet nationella prov blivit fler i skolan. Elever har numera nationella prov i årskurs tre, sex, nio och på gymnasiet. På Skolverkets webbplats framgår det att syftet med nationella prov är:

-stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
-ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

Sedan säger Skolverket att de nationella proven också kan bidra till:

-att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
-en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Jag vet att det pågår en debatt bland pedagoger kring den arbetsbörda som proven innebär, och att det troligen också pågår ett samtal kring deras funktion och deras värde för bedömning både summativt och formativt.

Min invändning mot de nationella proven är den kunskapssyn som ”prov i sig” förmedlar om att det finns ett ”rätt” svar, och det svaret är det som eleverna ska redovisa. Oavsett om proven tillåter flera olika lösningar eller flera utvägar så finns det i provformen som verktyg implicit en föreställning om att det handlar om ”rätt och fel” och inte eleverna förstår uppgiften ”rätt” så kan de inte heller komma till det rätta svaret, och jag skulle vilja att den skola som vi skickar våra barn till byggde på en annan kunskapssyn, en som handlar om att det finns flera svar, flera möjliga vägar till målet, flera möjliga tolkningar till uppgiften och hur den ska tolka och förstå uppgiften och dess funktion.  Jag tycker inte om ”prov” som verktyg för att styra skolan, eller skolans verksamhet. Jag tror inte på att prov ska användas som ett styrverktyg för att få skolan att göra ”rätt” saker. Och jag tycker att vi borde fundera en gång till på vilken kunskapssyn som vi vill förmedla till de barn som går i skolan.

2 tankar kring ”Nationella prov, för vem och varför har vi det? #blogg100

  1. Eva

    Och vet du vad…
    Ökad måluppfyllelse i övriga ämnen, knappast. Ännu ett argument i diskussionen om NP. Jag undervisar slöjd och räknade idag efter hur många lektioner mina nior har tills 12 juni. Fyra stycken. Eftersom de har lekton på fm och två timmar åt gången (de har bara slöjd den här terminen i nian) är tre av tillfällena de missar NP-tillfällen. Sedan ligger det temadagar för att vissa lärare ska kunna rätta prov och då utgår också ordinarie lektioner. I mitten av mars har jag alltså fyra lektioner kvar innan slutbetyg. Den garanterade undervisningstiden är åt skogen med andra ord.

    /Eva

Kommentarer inaktiverade.