teknikskiftet med Internet och skolan – några korta reflektioner #blogg100

Jag läser Stig Roland Rasks krönika om Internets intåg i skolan och funderar på beskrivningen av detta teknikskifte.

Det är spännande att minnas när nätet kom till skolan. Inte minst är det intressant att notera hur anspråkslöst allting började. En morgon när man öppnade institutionens dator fanns det en ny ikon på skrivbordet. Man uppfattade den som ett nytt program som skolans tekniker hade installerat. Sakta förstod man att det var någonting annat. När man klickade på den öppnade sig inte ett datorprogram, utan hela världen. Taket på skolan lyftes av och väggarna raserades. Hela världen låg öppen och tillgänglig. En växande mängd information sökte sig in i skolans miljöer. Internet hade gjort sin entré.

Jag minns också teknikskiftet med internets intåg, som något fantastiskt. Att man kunde hitta information via datorn och det tycktes finnas oändligt med information och möjligheter.

Visst förändrade internet skolan vårt sätt att arbeta med källor, med att hitta information, men sedan har förändringen egentligen inte tagit fart, eller fått vingar. Jag skulle vilja säga att det som skedde med internet i skolan var att det blev ett sätt att enkelt tillgå digitala källor. Och det understryker även studiers som Skolverkets rapport ”It-användning och it-kompetens i skolan” eller vår (.SE:s) rapport Eleverna och internet. I skolan pågår verksamheten som förut och framför allt uppmanas skolan mäta vi lärande på samma sätt som förut, genom de nationella proven. Visst mäts kunskap på andra sätt, men skolan styrs genom de nationella proven som har en ohotad status för att ge en tydligt bild av hur mycket eleverna lärt sig och att de uppnått de nationella mål som skolan har.