Visionen för skolan måste vara meningsfull! #blogg100

Jag tar del av alla utspel som ska göra skolan bättre, utveckla undervisningen, öka måluppfyllelsen och får Sverige och den svenska skolan att bli världsbäst.

Men jag undrar hur våra politiker formulerar sin målbild när den sammanfattas med rubriken ”Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade prov”. Vilken är visionen, är det att bli bättre på ett test (PISA)? Men hur tänker ni då? Hur stimulerar ett sådant mål de som arbetar i skolan? Är det en vision som de delar? Om ni vill nå målet med en bättre skola behöver vår politiker formulera en visionen för skolan som delas av de som arbetar och går i skolan. Jag har svårt att se att visionen.

Jag tycker att politikerna och de som leder och styr skolan ska fokusera på visionen för skolan, och formulera den med de som arbetar och går i skolan för ögonen, så att visionen för skolan kan leda till att skolans verksamhet upplevs meningsfull både för de som går där och att de som arbetar i skolan kan ge eleverna som går i skolan de bästa möjligheterna att klara sin och vår framtid på bästa möjliga sätt och med de bästa förberedelserna.

Om de som styr skolan inte kan formulera en bättre vision för skolan än ”betyg från fyran och externt rättade prov” då behöver de tänka om.