Ett fantastiskt försök att visa på hur saker kan spridas på internet #blogg100

Vi ser dem med jämna mellanrum dessa pedagogiska ansatser som vi vill visa att bilder, texter och annat på internet lätt kan få spridning. Jag har sett flera ansatser i mitt Facebook-flöde. Ett pennskrin som delades med uppmaningen om att vi skulle dela vidare för att visa hur bilder lätt sprids utan att vi vet om det.

I det senast exempel är det en mamma som fick sin dotter att hålla upp en lapp med budskapet att:

Mom is trying to show me how many people can see a picture once it’s on the Internet

Naturligtvis fick bilden spridning. Den blev ett meme som andra byggde om och lade dit andra texter på. Syftet att visa på den spridningskraft som finns på internet, fungerade. Men är det alltid så? Är det alla bilder, alla texter som får denna spridning? Eller vad krävs?

Jag tycker att syftet är gott och dessa exempel kan visa på interners möjligheter, eller svårigheter för oss att se vad det vi delar tar vägen, hur det används och i värsta fall förvanskas och används i andra syften. Att bilderna sedan lagras lite över allt så att vi inte kan ta bort dem är en annan aspekt på det hela. Men samtidigt ger dessa pedagogiska exempel en bild av i stort sett allt du delar ses av hur många som helst och det är kanske inte riktigt sant varje gång 😉