Är fotografier samma sak som våra minnen? #blogg100

Jag läser texten ”Overexposed? Camera Phones Could Be Washing Out Our Memories” som handlar om riskerna med att allt det dokumenterande som den smarta telefonen bjuder in till gör att vi inte är lika närvarande i ögonblicket. De tar upp aspekter på fotograferandet som handlar om minnet, och vill ge argument för att fotografier inte alls är som minnen. Minnet av en händelse förändras genom att vi ändras, tänker på situationen i andra sammanhang. Medan ett foto förblir detsamma:

it’s also a mistake to think of photographs as memories. The photo will remain the same each time to you look at it, but memories change over time.

Det kan vara värt att tänka på att när vi fotograferar av saker, händelser eller än hellre ser på bilder vad minns vi händelsen eller bilden? För att vi ska minnas med hjälp av våra bilder behöver vi stanna upp och titta på dem, låta dem ta sin tid och vi måste kanske försöka minnas mer än det som bara bilden fångat.