Fyra kriterier för digitala resurser som ska bli använda i skolvardagen #blogg100

Skolan håller på att digitaliseras och användningen av digitala resurser ökar i användning, jag har idag haft ett möte kring digital resurser och funderat kring vad som krävs för att en resurs ska användas i den pedagogiska vardagen. Så här långt har jag kommit fram till följande fyra kriterier:

  1. De behöver vara enkla och tillgängliga för användaren. Kort sagt, användarvänliga.
  2. De behöver vara utvecklade för skolan, eller lätta att anpassa till skolans arbetssätt och mål.
  3. De behöver vara resurser som i sin funktion främjar lärande, eller elevers kunskap.
  4. Sedan behöver varje digital resurs ha ett stöd inbyggt för pedagoger i vardagen så att pedagoger kan utveckla sitt användande i vardagen. Detta stöd kan vara informellt eller formellt, men måste upplevas som tillgängligt.


Vad tycker du vad krävs av en bra digital resurs ?