månadsarkiv: oktober 2014

Skapar internet vår identitet? #ind14

Påverkar internet vår sätt att vara, vilka vi är och bli vi verkligen annorlunda online? Gör internet  att vi gör andra saker som vi utan internet inte skulle ha gjort? Vilken betydelse som sociala medier för vilka är, eller vilka vi blir?

Naturligtvis påverkas vi av det som vi tar del av i sociala medier, även om den verklighet som vi tar del av är styr och filtrerad av de funktioner som de som skapat dessa medier har byggt in. Jag brukar tänk på hur vi pratade om internet i början av 2000-talet om att vi inte skulle dela information om oss själva inte lägga ut bilder på nätet och sedan kom sociala plattformar som Facebook som bygger på att vi ”umgås” som oss själva, med våra bilder, vårt liv som den berättelse kring vilket vi umgås och så skedde en förändring, ”våra vänner” började dela bilder av sig själva, till det kom ”smarta mobiler” som medförde att vi med enkelhet kunde dela bilder, uppdateringar om vår liv. I den filterade verkligheten som sociala medier ger oss av våra vänner vardag får vi en bild av att ”alla” delar vardagsbilder av sin lunch, sitt utseende och sakta men ganska säker så börjar vi se det som självklart och tröskeln för att dela bilder, vardagen på nätet blir lägre. I sig påverkar dessa bilder och medier vår identitet, vilka vi är och hur vi ser på oss själva som personer. Vem är jag och vem är du, definieras i samspelet med andra?

Detta är spännande och viktiga frågor och därför har vi på .SE tillsammans med Statens medieråd en spår Duckface och Stoneface, på Intenetdagarna som handlar om just identitet och bilddelning på internet och i andra medier samt hur det påverkar vårt sätt att se på oss själva och vilka vi är.

Det finns ännu biljetter kvar till detta spår och jag hoppas innerligt att vi ses där.