I en digitaliserad skola vad lär sig eleverna?

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?

I min vardag pratar vi mycket om vikten av digital kompetens för att kunna vara en medveten och kunnig användare av internet och alla de digital verktyg som vi använder på nätet och för att koppla upp oss mot internet. Jag har arbetat med digital kompetens sedan 2009, när jag tillsammans med mina elever valde att arbeta med att publicera skolarbete på webben. De mina elever lärde sig var egentligen inte att publicera sig på webben, för det kunde de redan. De kunskaper som vi fick var de i digital kompetens genom kunskaper i upphovsrätt, kritisk och medveten användning av webben och hu webben fungerar.

Nu har det gått många år sedan jag arbetade i skolan, och skolans digitalisering har gått många steg framåt. Digitala verktyg har en självklar plats, så självklar att jag tänker att vi egentligen inte behöver prata om vikten av dessa. Digitala verktyg är självklara för eleverna, och naturligtvis kan eleverna/barnen använda dem, men vad lär de sig egentligen av en digitaliserad skola?

Det är den fråga som jag valt att undersöka och söka ett svar på genom att göra en dag på Internetdagarna, och du är välkommen att delta

. I samtalet kring digitaliseringen av skolan och digital kompetens har programmering lyfts som en färdighet som eleverna ska erövra, men vad lär de sig egentligen. För att ta reda på det har jag bjudit in min kollega Måns Jonasson som kommer ge sina personliga perspektiv på vad han förstå om den digitala verktygen genom att han kan programmera. Sedan har jag valt att bjuda in Linda Manilla som kommer ge perspektiv på vad finska barn egentligen lär sig… Vad är det för kunskaper som eleverna erövrar i en digitaliserad skola?

Undrar inte du också? Om du gör det kom till Internetdagarna och köp en biljett här.