Kategoriarkiv: Creative Commons

Erkänner du upphovsmannen när du använder Creative Commons licensierade bilder?

Enligt Foters infografik (se nedan) är det bara 10% av de som använder CC-licensierade bilder som gör det. Tillhör du dem?

Om inte så kan du lätt åtgärda det genom att ta del av Foters infografik och/eller vår film som vi gjorde för Webbstjärnan förra hösten.

När jag pratar om Creative Commons så återkommer många till att ett korrekt erkännande kräver så mycket av den som ska använda bilden. Det tar emot att berätta vad bilden heter, det tar emot att säga vad fotografen heter och det tar emot att berätta vilken licens som bilden har. Men det går ofta snabbare än att fotografera bilden själv och om vi som använder andras bilder inte gör det, vad händer då?

Jag funderar mycket kring hur det urholkar viljan att använda licenserna, när de som använder ens bilder inte ens vill berätta att det är jag som tagit bilden.
Creative Commons Photos

How To Attribute Creative Commons Photos by Foter

 

Inspirerad av alla Geek Girls – Entering Space #ggm13

Jag har ägnat mina lediga dagar åt att vara på tekniska museet och ta del av föreläsningar av kompetenta, briljanta och strålande geekiga kvinnor. Ett sant nöje. Temat för Geek-girl-meetup var Enter Space och jag har tagit del av spännande presentationer om allt från rymdkläder och design till frågesport på rymd-temat. En helg fylld med spännande och oväntade presentationer av kvinnor på temat rymden.

Jag pratade på temat Star Wars att låta bilder ta del av ”cyberspace” genom att använda Creative Commons, och i slutet av min presentation hör jag mig säga att jag under 2013 gör ännu ett 365-projekt, en bild om dagen föreställande mig själv. Ett ”riktigt” 365-projekt… och när jag hör det så undrar jag kort när bestämde jag att ”Ser du mig?” skulle bli ett 365-projekt? Men det kanske inte är så förvånande, när man entrar space.

Om du vill ta del av de fantastiska talarna som var med på Geek-girl-meetup så streamade FKDV och deras kvinnliga team hela helgen och du kan ta del av sändningen på webben, som alla nu ligger nu på Youtube, så spana in.

Snälla erkänn mig som upphovsman… kampanj för #creativecommons

Det finns en sak som är gemensam för alla använder Creative Commons licenserna och det är att den som skapat verket som delas med CC-licenerna ska bli erkända som upphovsman. Jag vill bara att de som använder mina bilder berättar det, sedan är de fria att använda i alla sammanhang utan i kommersiella.

Men liksom många andra som använder CC så händer det att jag ramlar på användning utan att jag erkänns. När jag tar del av Jonas Öbergs projekt ”Please credit my work!” så tänker jag att det är mig som han vill hjälpa, men inte bara meig utan han vill hjälpa mig så att de som använder mina bilder så att de får ett verktyg för att lätt erkänna mig. Hur det är tänkt att fungera förklaras enkelt i filmen.

Jonas behöver dock din hjälp så stöd honom, det minsta du kan göra är att sprida hans idé, twittra om dem, facebooka om den, kanske till och med bidra med en liten slant för att göra hans vision verklig, den kommer att göra det så mycket enklare att använda andras material som sprids under Creative Commons.

”Hur skyddar du dina bilder?” #creativecommons

Jag ägnar en del av min fritid åt att fotografera och för att lära mer så deltog jag för någon vecka sedan i en helg-workshop, tillsammans med en grupp andra fotografer. Min helg kom att handla om bilder, bildspråk och vad bilder berättar. Otroligt givande, roligt och inspirerande. I den grupp som jag ingick i var det få/eller ingen som använde Internet som arena för att dela sina bilder, till skillnad från mig.

Men för mig var det självklart att det som jag gjorde under helgen skulle publiceras och jag fick kommentarer via vänner på Facebook. Jag berättade också om det vilket gjorde att när workshopen var slut så frågade några av de andra deltagarna om de kunde få adressen till min webbplats, för att kunna ta del av lite fler av mina bilder och jag lämnade ut både flickr-profil, och webbadresser (serdumig.se och kral.se) men fick samtidigt frågan:

-Men hur skyddar du dina bilder på Internet?

Till en början förstod jag inte frågan, vad menar han/hon? Skyddar? Vad ska jag skydda? Och hur skulle jag kunna skydda det som jag publicerar på Internet? Men jag förstår sedan att de har valt att inte publicera sina bilder för att de är rädda för att de ska få fötter, användas utan deras vetskap, i sammanhang som inte de samtycker till … Och jag har förståelse för den oron, den bär jag också, men jag finner mig, och svarar:

-Nej jag skyddar dem inte så, för jag vill att andra ska använda och sprida dem om de tycker om det jag gör och låter andra göra det under vissa villkor. Jag licensierar mina bilder under olika Creative Commons licenser för att de ska bli använda och jag tror inte att jag skulle tycka det var lika roligt att fotografera om jag inte hade en publik. Jag tänker att de som tycker om det jag gör, som använder det jag gör gör det med omsorg och med mig i åtanke, så jag skyddar dem inte jag delar dem fritt.

 

Vad får du sprida på nätet? En enkel presentation av upphovsrätten för bilder!

*uppdaterat med rätt länk till den högupplösta versionen av bilden 2013-04-10

Det kan vara snårigt att hålla koll på upphovsrätten. Det är snårigt vad man får och inte får publicera på nätet, eller snarare om man får eller inte får sprida material vidare. Wikimedia Sverige och Lennart Guldbrandsson har gjort en enkel matris, för kulturarvsinstitutionerna, som fungerar utmärkt för skolan och som ger en överblick och kan vägleda dig och dina elever, i hur upphovsrätten fungerar. Titta, använda och lär:

Upphovsrätt infografik av Lennart Guldbransson CC (by, sa) Wikimedia Commons

Matrisen ovan ger en bild av vad och vad som inte får publiceras av kulturarvsinstitutioner, när det kommer till vad du och dina elever får respektive inte får använda gäller samma sak. Titta igenom matrisen och fundera på om det som ni vill använda är fritt eller inte, om det inte är fritt bör ni respektera upphovsmannen och dennes rättigheter, ett alternativ är alltid Creative Commons licensierat material som får använda fritt så länge ni följer licenserna.

*En liten korrigering ang bilder på byggnader: Det är fritt att fotografera byggnader och du kan publicera dina bilder fritt, helst under en fri licens

Vem vinner på Creative Commons?

Jag tänker sällan på Creative Commons i termer av vinnare och förlorare.
Men sedan i torsdags, när jag föreläste i Vasa och fick frågan om vilka som vinner på Creative Commons har jag funderat mycket kring just vilka som vinner på Creative Commons.

Vilka är vinnare, eller vilka vinner på Creative Commons?

Jag tror att alla vi som använder Creative Commons är vinnare! Jag får genom att använda Creative Commons en möjlighet att få fler att använda det som jag skapar, som jag gör. Dessutom ger Creative Commons mig möjligheten att få ett erkännande för mitt arbete, för mitt skapande, för mitt fotografi. Personligen hade jag aldrig fått sån spridning, fått ett sånt erkännande, som jag fått för mitt fotografi utan Creative Commons. Det är genom Creative Commons och genom att jag tillgängliggör mina bilder under CC som gör att andra kan använda dem fritt, och genom CC är det många som använder mina bilder, sprider dem, bearbetar dem, gör dem till sina egna… Jag upplever mig onekligen som en vinnare, genom att jag valt att använda CC.

Jag får genom Creative Commons mer erkännande som fotograf än jag annars skulle få.

Men jag upplever också att jag är en stor vinnare genom att jag genom Creative Commons kan tar del av andras skapande och fritt få använda det för mitt skapande, för mitt arbete. Genom att ta del av andras skapande berikas jag, och mitt arbete. Jag upplever dessutom att alla som får möjlighet att använda andras skapande, lära av det, sprida det är vinnare av det möjligheter som CC och den kreativa gemenskap som skapas genom licenserna.

Men även de som har kunskaper om Creative Commons ser jag som vinnare. Jag fick för inte så länge sedan ett mejl från en av mina elever som genom vårt arbete med CC blivit medveten om villkoren för att använda andras skapande och kunskaper om hur andra får använda hennes skapande. Jag tror att alla som får kunskap, bli medvetna är vinnare.

Vilka är förlorarna? Jag vet inte, kanske inte de som använder CC.

Men att använda Creative Commons handlar om att ta ställning för hur jag vill dela det jag gör, hur jag vill att andra ska får ta dela det, om de ska få sprida det, eller inte, bearbeta det eller inte… Och genom Creative Commons är det tydligt för andra hur de får använda det som jag delar, och jag tror att alla vinner på det, så min uppmaning är att alla ska välja CC för att vara tydliga hur du vill att andra ska få använda det du skapar.

Creative Commons bygger på att vi använder, bearbetar och skapar nytt

Inom ramen för mitt arbete på .SE får jag möjlighet att sprida kunskaper om bland annat Creative Commons, och vi gör det på många sätt. Kanske främst genom att skapa informationsmaterial som vår film som förklarar Creative Commons. Men vi använder även de möjligheter som Creative Commons medför genom att återanvända material som vi tar fram och skapa nytt.

Att utnyttja möjligheterna med Creative Commons är ett enkelt sätt att visa hur Creative Commons fungerar och hur du kan använda material som är licensierat. I mitt blogginlägg på .SE:s blogg skriver jag om hur Webbstjärnan återanvänder Webbstjärnan, allt för att sprida kunskaper om Creative commons. Läs hur i dagens blogginlägg.

Spana in Webbstjärnans nya-gamla infografik -en bloggskola!!!!!

Bloggskola (jpg)

Jag är extra stolt över att vi visar vägen för Creative Commons att vi använder en grafisk form som är licensierad under Creative Commons och sedan gör något nytt. Återanvända och skapa nytt, och visst ser vi att det är samma, som infografiken som vi tog fram för att välja rätt licens, men ändå inte.

Creative-Commons-Webb

Även Webbstjärnans bloggskola är licensierad under Creative commons, Erkännande. Använd sprid och bearbeta, gör din egen, översätt den, lägg till det som vi missat…

 

Att vi ändrar oss är en av svårigheterna med CC – varför är inget enkelt?

Creative Commons är ett enkelt sätt att säga att du låter använda det som du skapat, så länge de följer de villkor som du lagt på det som du skapat. Att använda Creative commons licenserierat material är enkelt. Men inte alltid så enkelt som man önskar i Glyn Moodys bloggpost ”Why Using Creative Commons Licensed Materials Is Not As Easy As It Looks”, som handlar om att licensiera bilder under Creative Commons är enkelt, men lika enkelt som det är att licensiera sina bilder under CC lika enkelt är det att ändra licensen, eller villkoren för licensen och vad händer då?

I sin bloggpost hänvisar Glyn Moody till Bobbi Newman som berättar om en incident där hon anklagas för att ha gjort intrång på en fotografs rättigheter i och med att han ändrat villkoren under vilka han delar sina bilder. En historia som visar på svårigheterna, när upphovsmannen ändrar sig.

Jag har flera kontakter på flickr, som valt att ändra villkoren under vilka de delar sina bilder från Creative Commons till Copyright, troligen av olika skäl. De jag frågat har berättat att de anser att deras bilder blir ”över-användna” och att ”folk” inte bryr sig om villkoren. Men för användaren uppstår en problematik kring bevisbörda kring att  den bild, som jag sprider inte längre är under CC, men som sedan inte längre är tillgänglig under CC, vem har rätt och hur kan jag bevisa att jag de facto fick sprida bilden under de villkor som jag påstår?

Och att hänvisa till att licenserna gäller lika länge som upphovsrätten är en ganska klen tröst, speciellt om man inte vill kränka någons rättigheter.

CC licenses are not revocable. Once a work is published under a CC license, licensees may continue using the work according to the license terms for the duration of copyright protection. Notwithstanding, CC licenses do not prohibit licensors from ceasing distribution of their works at any time. Additionally, CC licenses provide a mechanism for licensors and authors to ask that others using their work remove the credit to them that is otherwise required by the license. You should think carefully before choosing a Creative Commons license.

I Moodys bloggpost finns följande verktyg Imagestamper som kanske kan hjälpa till vid en konflikt, men frågan man måste ställa sig är hur vanligt är detta? Och varför kan inget vara enkelt…