Kategoriarkiv: Kategorisera mera

På internet finns självlysande katter

Till frukost sitter jag och pratar med sonen om saker som han upptäckt på internet, och så säger han:

-Du vet det finns ”självlysande katter”.

Lite överläget svarar jag:

-Äsch det är bara något som du sett på internet, det finns inga självlysande katter.

Sonen faller för förälderns auktoritet, och resignerar. Det går en stund och jag sätter mig och arbetar. Plötsligt kommer pojken upp och står bakom mig med sin dator i famnen.

– Kolla här, säger han och visar en artikel från Daily Mail om klonade katter som kan lysa i mörkret. Jag tittar på webbplatsen, fortfarande skeptisk och säger, jag vet inte. Du vet det är en riktigt skvallerblaska den där källan. Men han får mig att också Googla på självlysande katter och jag hittar precis som han flera källor som stödjer hans påstående. Det finns tydligen de forskare som klonat in gener på katter för att studera sjukdomar hos människor, i alla falla säger Genteniknämndens webbplats det.

Barns behov av integritet i sociala mediers tidsålder #blogg100

Jag läser inlägget ”You Are Not a Digital Native: Privacy in the Age of the Internet” av Cory Doctorow där han diskuterar vikten och betydelsen av integritet även bland unga som vuxit upp med Facebook. de som lite slarvigt kallas för digitala infödingar och vars användning av sociala medier används som exempel för att säga att de inte tycker att integritet är viktigt. Men precis som Cory Doctorow säger innebär inte integritet att ingen i hela världen inte vet om vad du sysslar med, utan att du kan styra vem som vet vad och varför:

“Privacy” doesn’t mean that no one in the world knows about your business. It means that you get to choose who knows about your business.

Dagens ungdomar är inte annorlunda än vi var, de vill precis som vi ha inte berätta allt för alla, vissa hemligheter håller man för sig och sina vänner, andra pratar man med sina föräldrar om, och det finns sånt som vi för allt i livet inte vill att våra lärare ska får veta. Det kan vara värt att fundera kring i arbetet med sociala medier och i valet av tjänster som vi använder och vill att elever/barn ska använda som en del av sitt skolarbete. I artikeln diskuteras Danah Boyd forskning om ungdomars förhållningssätt till integritet på sociala medier som Facebook. OM du inte har tagit del av Dana Boyd så gör för alla det på Youtube.

Och ha sedan hennes resultat i å tanke när du funderar kring barns integritet i förhållande till sociala medier…

Laddar inför årets bästa fest! – Webbstjärnans prisutdelning! #blogg100

Jag är verkligen lycklig att jag får vara en del av den lycka som kommer med de barn som blivit nominerade av Webbstjärnans jury och sedan kommer till oss för att vi gemensamt ska fira deras framgångar på webben.

På fredag är det dags igen, klockan 13.00 på Rival, det ska bli spännande att möta årets Webbstjärnor. Du kan följa det på webben på webbstjärnan.se har du svårt att komma ihåg, när och var så skickar vi ett mejl. Men framför allt kolla in deras skolarbeten på webben, mycket imponerande! Och de är fantastiska!

De nominerade finns här.

 

När slutar en teknik vara ”ny” och bli självklar? #blogg100

Jag har ställt frågan tidigare, och då handlade det om Youtube och smygfilmning och behovet av etikettsregler, diskussionen förekommer idag också och vi pratar om behovet av nät-etikett. Den här gången fick jag en kommentar om att ”ny teknik” skapar rädsla och det utifrån mitt inlägg om eldsjälar som behöver stöd, oss och att vi står upp för dem och deras arbete i skolan.

En teknik som är en självklarhet för alla som vuxit upp sedan 1996, då Internet var årets julklapp (källa SVT, via Youtube). Det är 18 år sedan, vilken arton åring kallar vi ”ny”.

 

Värdegrundsarbete med internet som utgångspunkt #nohate #blogg100

Idag har jag varit på Ungdomsstyrelsen och Statens Medieråd lansering av deras kampanj #nohate. Det har varit en dag fylld med presentationer kring material som de två myndigheterna tagit fram för att upplysa om vilka lagar som finns, hur pedagoger och vuxna i barns närhet kan arbeta med frågor som rör näthat. Samt hur barn och ungdomar kan hantera kränkningar på nätet.

En sak som jag tar med mig är den presentation av en kommande forskningsrapport som Måns Svensson och Karl Dahlstrand från Lunds universitet presenterade sin rapport Nätkränkningar. Där de bland annat beskrev hur ungdomar i fokusgrupper ser på kränkningar på nätet:

Genom fokusgrupperna framträder det en bild avseende värderingar i förhållande till kränkningar på nätet som inte är helt tydlig. Å ena sidan beskriver ungdomarna i sina diskussioner att de är starkt emot det sätt på vilket nätet till viss del har blivit en arena för att driva konflikter och kränkningar. Men å den andra sidan beskriver de också ett slags osynliga spelregler för hur man blir populär på nätet och att om man håller sig till dessa spelregler så minskar risken att bli kränkt. Om man däremot bryter mot dessa spelregler, till exempel genom att som tjej vara sexuellt utmanande på nätet, så kan man räkna med att bli bestraffad genom kränkande kommentarer såsom ”attention whore”.

Fokusgrupperna beskrev också att det är tuffare spelregler som gäller för tjejerna. Killarna lever en enklare tillvaro på nätet och åtnjuter större respekt och status än tjejerna vilket innebär att de löper mindre risk att bli kränkta. Killarna som ofta håller till i spelvärlden är i regel negativt inställda till de få tjejer som vistas där och uttrycker sig inte sällan nedsättande mot dem. Genomgående framträder en bild av att ungdomar åtminstone delvis lägger skulden på dem som blir kränkta för att de inte har hållit sig till nätets spelregler eller alternativt att de medvetet har tillskansat sig fördelar på ett sätt som innebär att de får räkna med en kostnad i termer av kränkningar.

Vi behöver gemensamt prata om dessa ”osynliga spelregler” för att tillsammans synliggöra dem. Hur kommer det sig att offret får skulden för kränkningarna, och hur pratar vi om det?

Jag måste också lyfta att det finns mycket bra material att tillgå? Jo det var några saker som slog mig, en var föräldrars ansvar för barns kräkningar på nätet. Kolla in nohate.se

 

Ett måndagsprojekt med Tescho

Jag har en fantastisk kollega i Therese Tjernström (Tescho), och som fotograf imponerar hon ständigt på mig. Innan jul pratade vi om framtida fotoprojekt och Therese berättade att hon ville fotografera främlingar, människor vars liv satt spår i deras ansikten. Obekanta i utkanten av vardagen. Jag som är en riktig projektkapare sa med emfas (som jag ofta gör):

-Vi kan väl göra det tillsammans under lunchen- ett lunchfotoprojekt och plåta de som säljer Situation Stockholm?

Samtidigt som jag sa det kände jag mig som en som liftare som ber att få följa med under ett förtäckt hot. Och jag ångrade att jag inte teg, var tyst och hatade mitt engagemang. Tänk dig för Kristina, hon vill nog vara solo, med sitt projekt, sin idé. Hon vill vara i sitt skapande. Men till min stora lycka så sa Therese:

-Ja!

Hon bjöd in mig, så projektet blev vårt. Therese gör ett 52-projekt, en bild i veckan I’m a human. Jag fotograferar främlingar på måndagslunchen. Tillsammans lär vi oss mer.

Idag använde vi lunchen till att plåta! Mina bilder och berättelsen om dem hittar du på serdumig.se, under kategorin bekanta obekanta, en historia om ett möte med den största av alla rädslor när det kommer till att fotografera/porträttera främlingar och det var att få ett nej. 

 

 

Integritet behövs för demokratin – ett upprop att ta på allvar!

Idag gör DN och 25 andra ledande tidningar ett upprop mot massövervakningen. Det står följande i uppropet:

De senaste månaderna har massövervakningens omfattning blivit allmänt känd. Med några få mus-klick kan staten få tillgång till din mobilenhet och dina mejl, dina sociala nätverk och sökningar på internet. Den kan följa dina politiska uppfattningar och aktiviteter och i samarbete med nätföretagen samla och spara dina uppgifter, vilket gör att den kan förutspå din konsumtion och ditt beteende.

Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade.

Denna grundläggande mänskliga rättighet har förkastats och urholkats genom staters och företags missbruk av tekniska framsteg i massövervakande syften.

En bevakad person är inte längre fri; ett övervakat samhälle är inte längre en demokrati. För att behålla någon giltighet, måste våra demokratiska rättigheter gälla i såväl det virtuella som det verkliga rummet.

  •  Övervakning kränker den privata sfären och hotar tanke- och åsiktsfriheten.
  • Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.
  • Övervakning gör individen transparent, medan stat och företag verkar i hemlighet. Denna makt missbrukas, som vi har sett, systematiskt.
  • Övervakning är stöld. Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de -används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip som är nödvändig för demokratisk frihet.

VI KRÄVER RÄTTEN för alla människor, som demokratiska medborgare, att avgöra i vilken utsträckning deras personliga uppgifter får samlas in, lagras och användas, och av vem; att få information om var deras uppgifter lagras och hur de används; att kunna få deras uppgifter raderade om de har samlats in och lagrats illegalt.

VI UPPMANAR ALLA STATER OCH FÖRETAG att respektera dessa rättigheter.

VI UPPMANAR SAMTLIGA MEDBORGARE att resa sig i försvar för dessa rättigheter.

VI UPPMANAR FÖRENTA NATIONERNA att bestyrka den omedelbara vikten av att försvara medborgerliga rättigheter i den digitala tidsåldern, och att upprätta en internationell lag om digitala rättigheter.

VI UPPMANAR ALLA REGERINGAR att underteckna och följa en sådan förordning.

Privatpersoner som vill skriva under uppropet kan göra det på Change.org:s hemsida.

Publicera skolarbete på nätet – integritetsfrågor att fundera kring #ind13

Internetdagarna fick jag möjlighet att ge Webbstjärnans perspektiv på att arbeta med integritetsfrågor när man publicerar skolarbete på nätet. Vilka frågor behöver pedagogerna som arbetar med att tillsammans med sina elever publicera skolarbete på nätet? Frågor som vad är integritet, vad använder vi den till och hur fungerar internet var några av de som jag närmade mig.

Jag pratade länge om frågor som man behöver fundera kring, valet av tjänster samt vilka skolarbeten vill vi ska följa våra barn på internet, och varför, hur får elever vara med och välja, och hur respekterar man deras rättigheter. Jag pratade om hur svårt det är att hantera integritetsfrågor eftersom de är situationsberoende och det finns ingen allmän sanning, vi har olika förhållningssätt till vår integritet och skolan har till uppgift att respektera det.

Vi på Webbstjärnan har försökt att ge en introduktion till frågor som rör integritet och frågor som varje lärare som publicerar skolarbete tillsammans med sina elever behöver fundera kring, ta ställning till i en kort film, som finns tillgänglig på Youtube och inbäddad här nedanför.

Till den, eller som ett komplement har vi också tagit fram ett lärarmaterial som gör att man kan diskutera integritetsfrågorna tillsammans med sina elever i klassrummet. Ett diskussionsmaterial, en lärarhandledning, kanske man kan säga. Den finns i olika uppsättningar och vi har anpassat den efter elevernas ålder, så för lågstadiet (åk 1-3) finns en , för mellanstadiet (åk 4-6) en annan, för högstadiet (åk 7-9) en tredje och för lärare med gymnasieelever finns en fjärde. Alla är fria att ladda ner och vi har valt att dela dem under en Creative Commons licens för att det ska vara lätta att göra om dem och sedan sprida egna versioner av materialet.

Min föreläsning finns i sin helhet att ta del av på YouTube och inbäddad (först i inlägget) och jag hoppas innerligt att många gör det, för integritetsfrågorna är viktiga och vi behöver diskutera och närma oss dem ofta och i många sammanhang.

   

Jag ser mellan fingrarna

Ett försök att se genom fingrarna när ens webbplats inte svarar

Jag använder Internet i arbetet, på fritiden och kan i stort sett göra det obehindrat från var jag än är. Men så är det kvällar som denna då jag plåtat, är nöjd, vill uppdatera min fotoblogg och så står allt stilla. Servern där min webbplats svarar inte, och jag inser att det webbhotell som jag använder troligen är utsatt för en överbelastnings-attack. Ofta kallas de ddos-attacker (wikipedia).

En DDoS-attack bygger på att en stor mängd anrop, med en relativt liten mängd data, samtidigt och kontinuerligt från flera datorer skickas till ett datorsystem eller nätverk, till exempel kan man begära stora filer från en webbserver. Det utsatta systemet överbelastas av den stora mängden anrop och endast liten kapacitet blir kvar för övrig kommunikation.

Och jag kan inget annat göra än att vänta. Publicerar en bild här i väntan på att Ser du mig ska fungera igen.