Etikettarkiv: 2010

Vad säger elevers bedömning av källor om skolans arbete?

Wikimedia Akademy pratade Olof Sundin pratade om hur elever bedömer trovärdighet utifrån, med utgångspunkt från de resultat som de fått fram genom Exakt projektet. Sundin beskriver Wikipedia som ett kunskapslaboratorium. Vilket jag fullt ut instämmer i.

Följande faktorer spelar roll när elever bedömer källor:

 • Kontroll
  Det handlade om publiceringsprocessen, tidning/bok skriven av en som är expert inom sitt område. Kontrollen handlade om att det var granskat. Kriteriet handlar om källors tillblivelse och om att källor före wikipedia i sig är mer trovärdig eftersom de är tryckta.
 • Balans
  Att elever jämför olika källor med varandra, kolla på andra källor, trovärdigt tillräckligt, värdesätta å ena sida och andra sidan å ena sida och andra sidan lyfta fram olika perspektiv, många Wikipedia artiklar bygger på just den konstruktion. Sedan kan man fundera kring om det i sig säger något om källans trovärdighet att den relateras till andra källor.
 • Engagemang,
  värdesätta trovärdighet högre om källan har ett engagemang för mänsklighetens bästa såsom Greenpeace, de vill väl. Källan blir i sig mer trovärdig om det är Rädda Barnen, som står bakom för de vill gott, frågan är om det är så?
 • Mångfald,
  en mångfalds av författare, ju fler författare ju trovärdig är det, ju fler som deltar i process ju trovärdigare blir det. Men vetenskap mångfald inget unikt för Wikipedia. Fler som granskar ju mer trovärdigt blir det.

Jag instämmer i Calandrellas analys att skolans arbete med källkritik ligger väldigt nära den tryckta världen, och hyllar det tryckta ordet, för att det känns  som att

Elevernas källkritik är mycket kopplad till skolans miljö, som liksom universiteten är kopplad till en tradition av tryckkultur. Skolorna har levt i en symbios med tryckkulturen, och den kulturen man lär sig redan i grundskolan (att värdesätta författare, författares namn).

Det tryckta ordet, den tryckta traditionen är stark. Det syns men jag undrar också vad Sundins resultat säger om vad elever  elever lär sig i förhållande till de tryckta källorna. Får elever möjlighet att fundera eller förhålla sig kritiska mot läroboken, eller NE, den tryckta encyklopedin?

En vecka efter Wikipedia academy så funderar jag över vilken kunskapssyn som Sundins resultat visar på. Är elevers käll-värdering ett bevis för att ”bra” ”trovärdig” fakta är det centrala som eleverna ska förhålla sig till i en diskussion kring källor och deras trovärdighet. Handlar källkritik i skolan bara om att en källa har ”bra” och trovärdig ”fakta”?

Personligen tycker jag att källkritik borde handla om att elever ska kunna ta ställning till när de kan använda en blogg som källa, och den är rimlig för det sammanhang som de vill använda den i, och när Wikipedia är den mest rimliga källan, samt att de vet varför de valde just Wikipedia och inte NE. Då blir inte heller det centrala publiceringsprocessen, eller hur många som skapat källan, eller?

Min bild av vad läroplanen vill är inte att elever bara ska lära sig att rabbla siffror och fakta, utan att de ska väl lära sig färdigheter i att hantera källor, ett stort informationsflöde och kunna motivera varför de väljer dessa källor i sin urvalsprocess. Källkritik kan inte landa i att bli en mall som eleverna ska fylla, kryssa av säga ja eller nej till. Källkritik måste vara mer än att fylla i en checklista, det måste handla om att försöka lära elever att göra medvetna val, och det gör man bara om man lär sig hur källor skapas, såväl analoga som digitala för att sedan lära sig förhålla sig till dem i ett samtal kring källorna.

Källkritik kräver att lärare, elever och bibliotekarier möts kring källor, och samtalar kring dem.

Sommarlov innebär summering, tänk vilket år…

Jag sitter och tänker tillbaka på ett otroligt läsår, ett otroligt skolår, ett webbstjärne-år, och tänker detta är inte sant. Tänk vad jag har lärt, och vad många jag lärt känna, som lärt känna mig. Men vi börjar i skolan, och jag inser att för ett år sedan började jag min handledarblogg, som nu ligger i träda i väntan på nya elever, nya projekt. Ett märkligt projekt som uppstod ur en elevkommentar:

Jag tycker att ett bra alternativ är att läraren bloggar ch ger oss underlag den vägen och så har vi elever diskussioner i skolan. Personligen tycker jag att det är mycket roligare att läsa bloggar än att skriva dem.

Ludwig Svennerståhl

Han utmanade mig, och fick mig att inse att blogga som undervisande lärare kunde vara en möjlighet, och handledarbloggen föddes. Ett otroligt praktiskt sätt att handleda och skapa förutsättningar för alla att ta del av mina råd, och insikter.

Tänk vad jag har hunnit med vid sidan av skolan och Webbstjärnan som mitt fantastiska uppdrag för Kolla Källans idélåda, och alla resor som jag gjort med Webbstjärnan, och alla möten, jag måste skriva upp, och göra en katalog (tack för tipset Anne-Marie).

Jag tänker tillbaka på tiden innan PowerPoints, innan allt det här och allt det andra. Det var en annan värld i ett annat liv i en annan tid. Tack Pernilla för att du tog mig med på den här resan, på det här äventyret, och tack ni alla andra som möter mig och mina nyfikna frågor, min vilja att veta ta reda på mer och undersöka livet och verkligheten i och utanför skolan.  Men mest tack till Pernilla, du är bara BÄST!