Etikettarkiv: Almedalen

Sharing is caring ett första intryck från Almedalen @bjornfalkevik

Idag har jag återigen mött den där bländande generositeten som finns hos de människor som jag möter på nätet eller snarare i sociala medier, viljan att dela, viljan och glädjen att få andra att brinna för sin passion, tro på sin förmåga, dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Tro på att om vi delar kommer vi ännu mycket längre, och fler kan få möjlighet att ägna sig åt det som de brinner för.

Idag var det jag som tjuvlyssnade på Björn Falkevik, som är webbsändingarnas guru nummero uno, när han för andra gången på mindre än en kvart förklarade ingående, med djup passion och glöd samt väldigt pedagogiskt hur man ska tänka, hur han förbereder en webbsändning, en livesändning. Vad som behövs, vad kameramannen kan göra, vad flcikvännen kan tillföra etc. Jag tillstår att jag tjuvlyssnade och att Björn kom på mig.

När Björn kom på mig och frågade ”tjuvlyssnar du?” så tillstod jag, visst gör jag det, men med mycket beundran och då fick jag svaret som vi alla borde ha inpräntat på bröstet: ”Sharing is caring”

Jag har mött Björn Falkevik, flera gånger och i mina kretsar på nätet går han runt med epitet: ”han är bäst på webbsändningar” och jag beundrar hans kunskaper och goda vilja, men mest hans ambition att uppmuntra och få andra att tro på möjligheterna att själva gör det han gör, att dela med sig av sin kunskap för att andra ska kunna växa, och tro på sin förmåga. En djup generositet, tilltro och en enorm passion för det som han gör. Sånt beundrar jag, och en tilltro på att det blir bättre om jag delar…

Frågan jag ställer mig är: hur lär man ut det?

Sociala medier och skolan – ett demokratiskt ansvar

Det finns en fråga som inte lämnar mig. Under rubriken rättigheter och skyldigheter står det följande i Läroplanen lpo 94

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

En av skolan viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap om de demokratiska värden, att skolan ska förbereda eleverna för att deltaga i samhällslivet. Vad innebär det idag? Om dagen politiker, en del av det demokratiska samtalet sker idag i sociala medier, politiska partier har Facebooks sidor, många politiker twittrar, hemsidor för politiska partier är vardagsmat, och politiska bloggar möter vi över allt.

Behöver jag säga mer? Behöver jag säga källkritik, informationssökning, kunskap om medier om hur sociala medier fungerar, samt hur vi förhåller sig medveten till den informations som vi möter i sociala medier, förmedlar skolan kunskap om det?  I synnerhet om Mathias Klangs påstående om att ”genom sociala medier vecklas sanningen ut och sprids”  som så snyggt formulerar det i inlägget Källkritik via sociala medier, där han gör en poäng av att det är så mycket enklare att via sociala medier jämföra olika källor.

Ännu en anledning till skolan ska anamma sociala medier. Skolan har en viktigt uppgift att ge alla samma förutsättningar att medverka och delta som demokratiska medborgare i vår samhälle och i vårt medielandskap. Allt annat är ett svek för de svagaste grupperna, de som inte har tekniken i hemmet, de som inte har föräldrar som är online, som anammat tekniken. Det är en demokratifråga, en fråga om att alla ska och bör få möjligheten att aktivt deltaga i samhällslivet.

Öppenhet, dialog och utvecklar skolan

Jag var förbi skolan idag, mötte kollegor som sa, när ska LR ta den panelen till Stockholm? När ska de föra samtalet om sociala medier med och för lärare och skolpersonal? I Almedalen handlar det väl bara om politiker, när ska debatten nå oss som jobbar i skolan? Säg till dem på LR att det ska ha den där debatten i Stockholm också!

Samtalet fick mig att återigen ta upp Brit Stakstons bok Politik 2.0, som är väldigt läsvärd! Även denna gång stannar jag upp inför följande formulering:

Den individ eller organisation som fortfarande styrs av att hålla saker gömda och tror att allt som kommuniceras kan kontrolleras kommer inte att utvecklas

Är inte detta skolans problematik i ett nötskal, hålla saker gömda, och sedan tror skolan att allt som kommuniceras kan kontrolleras, och resultatet i utvecklingsnivå får ni bedöma själva.

Åh, va skolan skulle kunna lära av att öppna, bli mer transparent, inte låta det som sker vara gömt, eller bara stanna på skolan väggar, eller i elevernas pärmar, tänk om skola kunna kommunicera vad de gör och varför de gör som de gör till sin omvärld, då skulle inte bara organisationen utvecklas utan även vårt sätt att se på skolan som institution, verksamhet skulle kunna utvecklas och förändras, kanske bli mer tidsenligt med det som skolan faktiskt gör.

Tänk vad skolan och omvärlden skulle kunna berika varandra vi skulle kunna

vidareutveckla och skapa något nytt tillsammans

Sociala medier är verktyg, skapar möjligheter för skolan, såväl som andra institutioner att just öppna upp för dialog, utbyte, möjlighet att bli berikad och utvecklas… När ska vi i skolan ta steget?

Jag inser att om jag ska reflektera över allt som jag stannar upp inför i Brits bok får jag nog skriva en egen. Kanske ska jag göra en bloggserie med bra och relevanta lärdomar för skolan utifrån Politik 2.0? Vi får se…

Sociala medier i skolan eller skola 2.0, i Almedalen och så lilla jag…

Amledalen, Visby, Gotland, jag minns att jag var där på 80-talet, som flicka, när ännu Palme var statsminister. Åh, jag har tänkt att kanske en dag så kommer jag tillbaka, som besökare, som politiskt intresserad vuxen. Kanske en dag, kanske …

Så kom det ett mejl, om att LR ska ha en paneldebatt om sociala medier i skolan, och de ville bjuda in mig att sitta i deras panel… Så i sommar, i juli, ganska snart ska jag till Gotland, till Visby och till Almedalen för att sitta i en panel och prata om sociala medier i skolan.

Bara läs, och kom för all del och lyssna, ta del av samtalet, delta, yttra din åsikt.

Sociala medier i skolan – är det dags för skolan 2.0?

Dag:  7/7 (onsdag) 2010 13:00 – 14:00

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

Allt fler riksdagspolitiker använder sociala medier för att närma sig väljarna på deras arenor. Kan skolan dra lärdom av politikernas användning av sociala medier?

Beskrivning

Allt fler riksdagspolitiker använder sociala medier för att närma sig väljarna på deras arenor. De finns på Facebook, de twittrar och bloggar för att skapa en dialog med väljarna, övertyga dem om sina åsikter och ideologier och för att skapa debatt. Medan politikerna ligger i framkant, har skolan halkat efter i utvecklingen. Kan skolan dra lärdom av politikernas användning av sociala medier? Kan skolan använda dessa forum för att nå sina kunskapsmål? Ska lärare i sin profession närma sig de sociala medier där eleverna finns och vilka är i så fall fallgroparna?

Medverkande: Rossana Dinamarca (V), Fredrick Federley (C), Brit Stakston, författare till boken ”Politik 2.0 – Konsten att använda sociala medier”, Kristina Alexanderson, gymnasielärare och bloggare samt Helena Linge, Lärarnas Riksförbund. Moderator: Alexandra Pascalidou

Tänk vilket sällskap, Brit Stakston, Rossana Dinamarca, Fredrick Federley, Helena Linge med Alexandra Pascalidou som moderator, och i det sällskapet ska jag som bloggare och gymnasielärare ingå! Det känns så stort!

Är du i Visby, kom!