Etikettarkiv: Ann-Catrin Brockman

Skolans största problem är också skolans största tillgång

Jag hör ofta att skolans största problem är att:

”alla har en erfarenhet av skolan, alla vet vad skola är”

i förlängningen innebär det också att alla vet vad en lärare gör, vad en elev har för roll och hur det går till i skolan samt vad skolan förmedlar för kunskaper. Jag kan se problemet, men det slog mig igår att det är ju också skolans största tillgång, eftersom alla har erfarenheter av skolan så borde det vara enkelt att få alla att känna engagemang för skolan och ta ställning till det som man anser att skolan borde ägna sin verksamhet åt.

Samtidigt är det så att för att vi i skolan ska kunna mobilisera allt det engagemang som finns för skolan, måste vi också öppna upp och visa vad skola är och vad elever har för roll i skolan, vad lärare gör och vad vårt arbete innebär. Jag tror att det är viktigt att öppna upp skolan. Göra skolan och visa vad skolarbete är, vara mer transparent i förhållande till omgivningen.

Samtidigt tror jag att många i skolan blir väldigt nervösa över att ”alla vet allt om skolan”, att alla vet vad jag gör, hur skola går till vad elever lär sig, och kanske är det en förklaring till att så få lärare vågar öppna upp och visa vad skola är. Min erfarenhet av sociala medier är just att det är enkla och väldigt kraftfull verktyg för att visa vad skola är och vad vi gör i skolan, vilken roll lärare har, samt vilken roll elever har. Men sen är det nog som Ann-Catrin Brockman säger i Sociala medieakuten fast jag har kopplat det till skolan istället för politiken. Sociala medier i skolan handlar mycket om frågan:

How to…

Varför är det bra att öppna upp skolan? Varför är det bra med sociala medier i skolan? Varför bör vi använda dem? Hur har vi tid? Vad ger det tillbaka? Visa på det roliga på nyttan, att det skapar kontakter, vi kan prata med andra, en bredd på samtalet.

Sedan är sociala medier suveräna pedagogiska verktyg, men det ska jag återkomma till…