Etikettarkiv: avhandling

Varför lyckas vissa lärare bättre än andra?

Varför lyckas vissa lärare bättre än andra? Är den fråga som Ulla Damber ställer i sina avhandling Läsa för livet: Tre studier av svenska barns läsutveckling, som jag läser om i 360 forskning och utveckling i skolan och förskola. Den förklaring som står ut som främsta förklaring är erfarenhet, och inte metod.

Avhandling handlar om hur barn trots dåliga odds blev duktiga läsare, och slutsatserna är något som varje lärare/skolledare bör ta till sig av. Damber menar att  elevernas framgång berodde på ett gott klimat i klassrummet, tillit till eleverna och lärarnas förhållningssätt. Att lärarna har ett engagemang för det de gör. Lärarnas synsätt på eleverna är alltså avgörande för elevernas framgång och Damberg lyfter fram följande i lärarnas synsätt att de

  • har tilltro till barnens förmåga
  • har positiva förväntningar
  • ställer höga krav på barnen

Vidare tar Damber fram att kulfaktorn är väldigt viktig och att barnen känner att de lyckas. Lärandet bör ske i en kontext. Men det som står ut mest som förklaring var att lärarna är erfarna, så ett bra mentorssystem för unga, nybakade lärare förespråkar Damber.

Det intressanta med avhandling är att den lyfter erfarenheten som en viktig framgångsfaktor för oss lärare, och att det inte handlar om en metod, ett sätt, utan om ett synsätt för att elever ska lyckas.