Etikettarkiv: #bett2010

En lärare som impade på mig #TMBETT2010

Young Reflection by iltabe CC (by, nc, nd)

Bland de lärare, som delade med sig på TeachMeet, fanns en som verkligen impade på mig. Det var en ung lärare från Robin Hood primäry school. Han berättade hur han arbetade med bloggen som verktyg för att eleverna skulle reflektera över sitt skolarbete.

Hans entusiasm smittade mig, och hans glöd och inspiration, när han berättade att arbetade med så unga barn som 10-åringar och att han med ganska enkla medel kunde få dem att reflektera över andra kamraters tankar, upplevelser.

I sin klassblogg använde han enkla frågor som han uppmanade eleverna att besvara i kommentarerna, för att de skulle reflektera över det som var skrivet i inlägget. Frågor gav barnen ledtrådar om vad de skulle reflektera över, så inte kommentarerna bara blev av karaktären: ”du ser konstig ut på den bilden”. Utan kom att handla om vad de gjort, hur de gjort det samt vad de lärt sig.

Värt att titta på, så jag lånade ett exempel från inlägget Year 4 Radio från 40Q:s classblog

In the comments:

Write something you think was good about the podcast or poem, and something you think they could have improved.

You might want to think about the children’s reading skills, the expression in their voices, and if they sounded confident and like they knew what they were talking about.

Än en gång stod det klart för mig: Det är vilka förutsättningar, som vi ger eleverna, som leder till resultatet.

Kunskapstankar för framtiden

Yesterday by caroslines cc (by, nc, sa)

När jag gick i skolan lärde jag mig det som jag behövde för att klara mig i världen. Jag fick lära mig…

 • Hallands fyra floder
 • Skriva, brev, referat, argumenterande texter
 • Tala, hålla föredrag om stort och smått
 • Läsa och förstå både Strindberg, Tegnér och kemi
 • och så mycket, mycket mer…

Vad behöver dagens barn lära sig i skolan? Vad behöver de ha för kunskaper för att klara sig i dagens/morgondagens samhälle?

Personligen undrar jag, vad är det barnen behöver lära sig, för att klara morgondagen? Är det samma saker som det vi lärde oss? Hallands fyra floder, hittar de inte svaret på Internet i Wikipedia?

Behöver inte dagens barn lära sig hur de hittar svaret, hur de prövar att det är rätt, hur de gör en analys, förhåller sig kritisk till fakta men även andra saker som

 • hur bloggar fungerar…
 • hur gör en webbplats skapas
 • hur sociala nätverk som Twitter och Facebook fungerar
 • hur ett forum fungerar
 • hur förhåller man sig till andra online
 • hur gör du för att vara trygg och säker online
 • och så vidare…

Lär sig barnen i dagens skola det de behöver för att klara sig i dagens och morgondagens samhälle? Hur förbereder vi barnen för morgondagen, och vilka färdigheter behövs i morgondagens vardag? Kan vi säga det?

Det är frågor som vi som arbetar i skolan måste attackera och ta ställning till. Vilken kunskap ska vi förmedla och hur? Vilka är de kunskaper som våra barn behöver för att klara sig i en värld där de är födda med ”webben ’i blodet’?” De vet inte om en tid innan Youtube, innan facebook, innan twitter. Hur förbereder vi dem för den vardag som de ska arbeta och leva i?

Att ta del av ”skåpmat” #BETT2010

Lonely Hands by RichyDavid CC (by, nc, nd)

Jag har arbetat som lärare i många år, väldigt lite av det jag har skapat, gjort, funderat ut har jag delat med andra än med mina elever. Det jag delat med kollegor är väldigt lite, och jag har ändå skapat mycket själv. Varför är det så?

Personligen har jag många tankar kring varför jag och andra lärare inte delar med oss, kanske beror det på att vi inte tycker att det vi gör är så märkvärdigt, tiden ges inte, tillfället flyger förbi, och vem är jag som ska sitta och skryta om vad jag gör…

Här kommer Teach Meet in som ett underbart avbrott i lärarvardagen, ett möte för lärare att möta andra lärare. Ett möte där idéer, ska delas och lärare ska inspirera andra. Jag var nyligen i London på Bett och deltog då i mitt andra Teach Meet, mina förväntningar var höga. Jag skulle få vara med och lära, ta del av andra lärares erfarenheter.

Det som är skåpmat för dig kan vara en gyllene möjlighet för någon annan.

Att sitta på TeachMeet och hör lärare berätta om sina projekt med voki:sar, med second life, bloggar, google docs, wiki:sar, eller se en lärare bygga en enkel smartboard med hjälp av två wii-kontroller, var otroligt inspirerande.

Återigen undrar jag varför delar vi inte med oss mer av våra erfarenheter? Av våra idéer, varför har inte varje kollegie ett teach meet?

Ännu en Bett sanning

Bett kände jag mig upplyft av alla sanningar som for förbi mig. En som jag just ramlad över när jag tittade igenom mina anteckningar är:

”saker som skyddar barnen tycks sälja bra, istället borde man fokusera på att lära och utbilda barnen, för det är det bästa skyddet för barnen”

Så sant, hur ska barn/vuxna lära sig hantera nätet och relationer på nätet om de aldrig lär sig, aldrig provar vilka möjligheter som finns, samt vilka konsekvenser kan komma av ett visst beteende.

Utbildning, genom samtal, övningar, ett medvetet arbetsätt måste vara det bästa medlet för att medvetandegöra elever, inte programvara som begränsar deras handlande.Frågan är handlar om hur ska man fördela resurserna och var ger de bäst avkastning? Var finns framtiden i programvara eller i utbildning?

Det är inte it, det är pedagogisk lärande!

Varför använda Web2.0 i klassrummet? Jag som redan gör det står alltid frågande inför den typen av frågor, det är självklart. På BETT fick jag trots det flera insikter som jag bara måste dela med mig av. Web 2.0 bör skolan använda därför att:

 • Enkelt och tillgängligt
 • Stödjer lärande
 • Skapar förutsättningar för samarbete
 • Öppenheten ”att du delar”
 • Flexibilitet

Vi befinner oss i ett pedagogiskt skifte, och genom den nya tekniken blir ”vi är alla lärande i nya läromiljöer”. Att använda Web 2.0, det är inte it utan det är pedagogiskt lärande, smaka på den.

För mig var det som att komma hem. Det är inte it, utan det är pedagogisk lärande, och det är pedagogiskt lärande som jag vill skapa.

Hur genomför man web 2.0 i klassrummet?

I torsdags var jag på ett mycket givande seminarium på BETT, om just web 2.0 och verktyg, samt fick en inblick i hur en skola i Hull arbetar med att integrera web 2.0 i klassrummet. De arbetade med ett parallellt lärande, av att lära först lärarna som sedan skulle skapa för att använda i klassrummet

Alla lärare hade i projektet ansvar för en liten forskningsuppgift som de själva skapat, och som de sedan skulle genomföra, utvärdera och reflektera kring sitt projekt för att utveckla det till nästa tillfälle så att uppgiften fyllde det syfte som läraren/bibliotekarien satt.

Vi fick två exempel, ett om voicethread, ett verktyg som jag verkligen ska undersöka. Ett verktyg som möjliggör att du kan läsa in texter. Du kan dela bilder och du kan kommentera på andras arbeten. Läraren som berättade om sitt projekt använde voicethread för att uppmuntra elevernas språkutveckling i moderna språk.

Samt ett annat spännande exempel om Second Life och Dantes inferno. Genom att använda Second life kunde eleverna få besöka Dantes inferno, röra sig genom kretsarna. På ett konkret sätt närläsa texten och sedan få en visuell upplevelse av densamma.

Hela projektet var ett samarbete mellan universitet och skolan, och en viktig del av projektet var att lärarna är lärande i sin process att attackera de nya verktygen. Hela projektet byggde på en överenskommelse om att ”alla” vill vara med och lära. Först lärarna och sedan eleverna. De ville utmana föreställningen som finns i många skolor och klassrum ”om vi gör som vi alltid gjort får vi det som vi alltid fått”.

Frågan, som ställdes och som vi borde ställa oss: Är det så att det vi alltid gett är det som våra elever behöver? Är det som vi lärde oss i skolan det som framtidens elever behöver?

I London och insikterna växer

Sitter just i hotelllobbyn på vårt Hotell i London, och inser att jag har hela morgonen försök att ta mig ut på nätet, allt för att jag ska kunna följa det som händer i min verklighet online. Dessvärre är det skralt med trådlösa nätverk både på BETT och här på hotellet, så att vara här är en övning i att anteckna och reflektera utan att göra det i ett socialt sammanhang, dvs utan att blogga, twittra eller facebooka.

Jag kan inte heller läsa min mejl, och fasar lite över inboxen både på skolan och på jobb, men det får jag ta tag i på måndag. För nu är jag online, och har tänkt blogga kort om vad jag upplevt.

Jag borde känna mig bekant och säker, eftersom jag som aldrig saknat en uppkoppling i hela mitt liv, men nätet och de möjligheter som nätet medför är enorma, frågan är hur de påverkar en, kanske har jag mer tid för reflektion nu? Vi får se. Jag kommer i några korta inlägg att berätta kort om Bett och vad jag upplevt där.