Etikettarkiv: bildpublicering

Bilden av en plats och bilden av dig

Det är viktigt att föra samtal kring de digitala avtryck som vi och våra elever lämnar efter oss, eftersom de med största sannolikhet kommer att finnas kvar länge och kanske användas i sammanhang som vi inte hade tänkt oss.

NMA.0028732

NMA.0028732 (Ingrid Bergman av KW Gullers) by Nordiska museet CC (by, nc, nd)

Vilka avtryck lämnar vi efter oss på nätet?

I Datainspektionens senaste tidning om Integritet i fokus läser jag att Rädda Barnen har lanserat en ny tjänst som heter Bildkollen. Bildkollen är en bildsökningstjänst som gör det möjligt för dig att ta reda på om och hur dina bilder sprids av andra på nätet.

På Bildkollens sida ”om bilder på nätet” har Rädda barnen också gjort en liten checklista över vad vi ska tänka på innan, om och när vi publicerar bilder av oss själva på nätet. Den checklistan är utgångspunkten för dagens inlägg. I checklistan står det:

Tänk på detta innan du lägger ut bilder på dig själv:

 • Kan jag stå för bilden om flera år?
 • Hur uppfattar andra mig när de ser bilden?
 • Finns det saker i bakgrunden som andra inte borde se?
 • Bryter bilden mot personuppgiftslagen (läs mer på datainspektionen.se)?

Men min erfarenhet är att det ofta är lättare att prata om checklistor med hjälp av ett konkret exempel. När det kommer till att välja exempel är det viktigt att välja ett som eleverna kan relatera till, och ett som gör att de kan pröva checklistans olika punkter.

Välj en plats

Jag tycker att du ska välja en plats som utgångspunkt för er bildsökning. Det ska vara en plats som du och dina elever känner till väl. Det kan vara er stad, stadsdel eller er skola. Använd platsen som utgångspunkt för er bildsökning och för att prata om checklistan.

Innan du, tillsammans med dina elever, gör er bildsökning bör du fråga dina elever vilka bilder de tror att de kommer att få upp på sökordet, samt varför. När ni sedan gjort sökningen tycker jag att du ska fråga dem:

 • Hur många bildträffar fick de?
 • Vilka bildträffar får de och varför?

Prata sedan om vilken bild, som sökningen ger av sökordet. Hur uppfattar de platsen? Hur tror de att andra uppfattar platsen? Samt varför? Undersök också hur bilder kopplas till platser, genom att fråga dina elever varför de tror att dessa bilder kommer upp när ni gör en sökning på sökordet. Hur kopplas bilder till sökord på nätet?

Kan man styra bilden av en plats på nätet?

Diskutera med dina elever om de tror att det finns möjligheter att styra vilken bild som ges av en plats, av ett sökord, av en person på nätet?

Låt sedan samtalet komma in på hur dina elever tänker kring de bilder som de publicerar av sig själva på nätet. Vilken bild ger de av sig själva genom de bilder som de sprider? Fråga också dina elever hur länge tror de att den bild som de ger av sig själv idag, kommer att följa dem på nätet.

Tipsa om Bildkollen

Glöm inte att tipsa och pröva bildkollen som ett verktyg för att undersöka var de bilder som du och dina elever publicerar hamnar.

En liten uppdatering om Kolla Källans blogg

Jag bloggar varje vecka för Kolla Källan idélåda, i våras hade jag lagt till med en god vana att varje vecka göra en liten puyff för de inläggen, det har nu i höst liksom bara fallit bort, så det blir en liten lista över vad jag skrivit på Kolla Källan så här långt.

Idag handlar inlägget om Plagiat och om hur vi kan hantera plagiat, min erfarenhet är att det handlar om synsätt, information och krav. Det är inte alltid våra elever är medvetna om att det är plagiat, trots att det är helt uppenbart för oss.

Förra veckan handlade inlägget om Källkritik på Twitter, om olika kontotyper som gör det möjligt att ha större tilltro till att en kändis faktiskt twittrar i sitt eget namn, och att det inte är någon annan som twittrar. Jag har dock inte hittat några svenska verified accounts, men det kanske ni känner till.

Veckan innan det så skrev jag om upphovsrätten och elever. Att deras arbeten såväl som andras arbeten skyddas av upphovsrätten. Viktigt att tänka på, och berätta för eleverna. Att det inte bara handlar om att de har skyldigheter gentemot andras verk andra har skyldigheter gentemot elevernas också.

Veckan därföre skrev jag om familjebloggar och bildpublicering på barn, en fråga om integritet som vi kan belysa med eleverna.

Sedan har jag skrivit om bildsökande, hur vi behöver hjälpa och vägleda våra elever för att de ska hitta bilder på nätet, som de får använda.

Jag hoppas att de kommer till användning för dig och dina elever, så ska jag försöka komma tillbaka till min goda vana och puffa för inläggen varje vecka.

Diskutera bildpublicering utifrån familjebloggar

Precis som i många andra frågor som berör nätet finns det tydliga läger när det kommer till bildpublicering. Antingen är du för eller så är du emot. De som är emot, förfasas ofta över att barn och ungdomar lägger upp så många bilder på nätet. Ofta hörs förmaningen att alla bilder som du lägger upp kommer din framtida arbetsgivare kunna ta del av.  De som är för bildpublicering ser möjligheterna att dela, låta andra ta del av bilder av sin, barnens och deras gemensamma vardag.

***

Dagens inlägg handlar om hur vi kan föra ett samtal kring integritet utifrån en diskussion om föräldrars bildpublicering.

Familjebloggar

Ett av alla fenomen som finns i vår digitala vardag är att föräldrar skriver eller har olika sorters familjebloggar. Föräldrar använder nätet för att berätta om sitt föräldraskap och om sina barns framsteg. De använder nätet för att publicera och dela med sig av bilder på barnen till släktingar och vänner som man håller kontakt med genom internet och sociala medier som bloggar och Facebook.

me and mom, circa 1977

me and mom, circa 1977 av ~Asturnut~ CC (by, nc, sa)

För någon vecka sedan hamnade jag i ett samtal kring just föräldrabloggar och bilder av yngre barn på nätet. Vi diskuterade om föräldrars publicering av bilder på sina egna barn var ett tydligt intrång i barnens integritet. Har inte små barn lika stor rätt som vi vuxna att få avgöra hur de skildras på nätet? I samtalet deltog en mamma som berättade att hon och hennes man hade en blogg för sitt barn, där de berättade om sitt barns framsteg och utveckling. De lade också upp bilder för att vänner, släkt och andra som inte är en del av vardagen ska kunna ta del av barnets utveckling. Mamman med familjebloggen berättade att hon och hennes man hade haft samtal och gemensamt skapat tydliga gränser för vilka bilder som var OK att lägga ut på nätet. Det fick inte vara bilder där deras barn var ledsen eller kände sig kränkt, och inte heller några bilder av barnet då det var naket.

Prata om integritet

Det här väckte många funderingar hos mig kring bilder, integritet och barn.  Jag tror att ett samtal kring familjebloggar och föräldrars ansvar för den bild som de ger av sitt barn på nätet kan vara en bra utgångspunkt för att prata om integritet, bildpublicering och skolans policy för publicering av bilder.

Ett sådant samtal kan gärna börja med att vi gemensamt definierar vad integritet är, att det handlar om människovärde och respekt för människovärde. Viktiga frågor att beröra är:

 • Har föräldrar rätt att publicera bilder av sina barn på nätet?  Om ja, när? Och under vilka omständigheter? Om inte, varför inte?
 • Har skolan rätt att publicera bilder på elever? Om inte, varför är det så?

Och genom dessa frågor kan vi komma in på skolans bildpubliceringspolicy. De flesta skolor som jag känner till skickar ut en blankett där de begär föräldrars medgivande för att få lägga ut bilder av elever på nätet.

När blir en bild en personuppgift?

När vi diskuterar bildpublicering och skolans policy kan det vara bra att upplysa om att frågan om när en bild blir en personuppgift, inte riktigt är så enkel, som att en bild av mig på internet är en personuppgift. För att en bild ska anses vara en personuppgift ska den också tydligt kunna kopplas till mig som person. För att tydliggöra om jag på skolans webbplats publicerar en bild av en elev utan att ange namn, är det bara en bild av en elev. Men om jag som bildtext skriver barnets namn då blir bilden plötsligt en personuppgift. När en bild av en elev blir en personuppgift då måste skolan ha föräldrarnas tillstånd för att få publicera bilden.

Barn och integritet

Det samtal som jag hade kring föräldrabloggar och bilder på nätet resulterade i en diskussion kring barn och integritet. Det väckte tankar kring frågor om barns rättigheter i förhållande till vuxnas önskan att få vara delaktiga, hur vi ska förhålla oss till bebisbilder och föräldrars beskrivningar av sina barn, samt hur digitala medier påverkar vårt sätt att se på det som är privat kontra det som är offentligt.

Bilder på nätet är en fråga om ansvar

Det har aldrig varit enklare att dela med sig av bilder. Vi har aldrig publicerat och spridit så många bilder som vi gör idag, men det medför också ett ansvar. Ett ansvar för vilken bild du vill ge av dig själv och vilken bild du ger av andra. Det gör att det är viktigt att prata om ansvar och integritet på nätet.

3432086929_8457975d55_m

I sure am good looking in my pajamas …
Vintage Picture of a Cute Young Boy
Looking at His Reflection in the Mirror
av Beverly & Pack CC (by)

Hur kan vi föra ett samtal utan pekpinnar?

Jag funderar mycket kring hur vi kan föra ett sådant samtal med våra elever utan att skuldbelägga dem, utan att samtalet handlar om pekpinnar eller om att internet är farligt. Samtalet kan inte heller handla om att eleverna alltid ska tänka efter före, som om vi vuxna alltid gör det. Eller om att elever ska tänka på att bilderna, som de publicerar kommer att vara offentliga väldigt länge och att de inte har kontroll över hur bilderna kommer att tolkas eller användas.

***

Jag vill inte skapa ett samtal som utmynnar i: ”Vad, var det jag sa?” eller ”Det var bättre förr!”. Sådana samtal är inte så konstruktiva och skapar inte heller förståelse eller insikter. Så istället för att utgå från ett negativt exempel, som det om barnskötaren som fick sluta på grund av mössan som han hade på sin profilbild på Facebook , skulle jag använda min elev Paulina Nordebrands vårvintertal som en utgångspunkt för ett samtal kring vilken bild vi ger av oss själva på nätet och varför? Paulinas tal handlar om bilden av henne på nätet.

bilder som finns under min profil på Facebook. Det var en del semesterbilder där jag ser lycklig ut omgiven av vänner i ett varmt, soligt Frankrike. /…/ bilder som folk taggat mig i, från gånger när jag varit ute på klubbar. /…/ Slutligen fanns det några poetiska bilder föreställande mig i en lång, vit spetsklänning

Samtala kring vilka bilder vi lägger upp på Facebook

I ett samtal kring ”bilden av mig” på nätet skulle jag ställa följande frågor till mina elever:

 • Vilka bilder har du på Facebook?
 • Vilka bilder har du lagt upp på dig själv?
 • Vilka bilder lägger andra upp på dig?
 • Om du tittar på dessa bilder vilken bild ger de av dig som person?
 • Vilka delar av ditt liv skildras?
 • Vilka delar av ditt liv skildras inte med dessa bilder? Varför är det så?

Kanske kommer eleverna att se samma sak som Paulina gjorde när hon sammanfattade den bild som hon fick av sig själv med hjälp av bilderna på Facebook:

den bild av mig själv som fotografierna representerar är cool, då de visar att jag faktiskt festar och semestrar

Sedan funderar Paulina mycket kring om bilden av henne på Facebook är sann eller inte, om bilderna som hon möter på Facebook är en riktig bild av henne eller inte. Hon jämför bilderna av sig själv med bilder av en kändis, och slås av likheterna, med ett undantag och det är paparazzifotograferna, som också hjälper till att forma en bild av kändisen.

Vi har ansvar för de bilder vi lägger upp

Personligen anser jag att just den jämförelsen är värd att använda för att fördjupa samtalet kring ”bilden av mig” på nätet, och för att komma in på ansvaret för den andre. Jag skulle i ett samtal kring bilder på nätet fråga mina elever om de känner någon som blivit utsatt för ”paparazzis” på nätet, och kanske visa följande klipp ”Du bestemmer”, för att illustrera vilka för ”paparazzis” jag menar. Sedan ställa frågan om de tror att Britney Spears vill dela bilden av sig själv som ”en rödögd, snaggad Spears trött på livet och paparazzijakten” med världen, eller om de tror att pojken i Youtube-klippet vill det? Sedan skulle jag fråga om ansvar: det vill säga vem som har ansvar för att bilden av Spears, eller pojken i filmen sprids på nätet.

Sedan tror jag att det är viktigt att ställa frågan om gränser, var går egentligen gränsen mellan en glad festbild och en skandalbild, och vem som bär ansvar för de effekter som bilden får.

Jag tror att det kan bli ett samtal som får de som deltar att tänka till, precis som vi som lyssnade på Paulinas vårvintertal gjorde.