Etikettarkiv: Boxholm

Kan vi inte bara förbjuda YouTube?

Igår var jag inbjuden som föreläsare med ett tydligt syftet att prata och ge en bild över hur lärare kan arbeta med källkritik och vad de bör tänka på när elever får varsin dator. I min presentation lade jag tyngdpunkten vid just källkritik och vad lärare bör tänka på när de låter elever arbeta med källor på nätet.

I pausen kom sedan en lärare fram och sa: Det är intressant allt det där med källor och källkritik, men jag undrar mer över hur man ska få eleverna att inte bara vara på Facebook eller YouTube? Jag ser att när jag undervisar mina elever så surfar de hellre in på Youtube, Facebook än gör de övningar som jag har tänkt mig att de ska göra. Så frågade hon mig hur ska man göra?

Kan vi inte bara förbjuda Facebook och YouTube?

Oj, vad ska man svara…

I frågan finns en föreställning om att läraren, i det här fallet ”glosprogrammet”, vet vad eleverna behöver lära sig. Skolarbetet är det rätta. När eleverna flyr skolarbetet beror det på att möjligheten finns. Tar skolan bort möjligheten genom att spärra YouTube så kommer eleverna att arbeta hårdare, mer fokuserat, mot målet. De kommer att göra det läraren vill! Men är det så?

Flykten är kanske ett sätt att tala om att skolarbetet inte ger något, är tråkigt, omotiverat, felformulerat, saknar syfte för eleverna. Den frågan tycks inte läraren behöva ställa, för läraren vet rätt. Programmet i datorn med glosor som eleven ska fylla i har ett tydligt syfte och mål. Är det så att eleverna skulle förstå det, om inte YouTube eller Facebook fanns? Om skolan förbjuder YouTube och Facebook då kommer skolarbetes syftet stå klart för dem, då skulle de göra sitt skolarbete, och bara sitt skolarbete. Eller?

Att möte frågan och få läraren att reflektera över sin uppgift, över skolans uppgift, över skolarbetets syfte är svårt men samtidigt utmanande, och hur gör man det? Hur får vi lärare att fundera över syftet och om skolarbetet fyller någon funktion för eleverna, eller om deras flykt bara är ett resultat eller ett utryck för att de inte förstår, inte vet varför de ska göra just denna skoluppgift.

Jag svarde: Förbjud? Men vad löser det? Vad lär sig eleverna på ett förbud? Lär sig eleverna hantera dessa källor då? Lär de sig mer då? Och vad är egentligen elevernas utflykt till YouTube och Facebook ett uttryck för?

Kanske är det så att skoluppgiften inte känns relevant eller förstås av eleverna, kanske ska skolan använda YouTube och Facebook som en plattform för sin undervisning? Kanske kan eleverna lära lika många glosor på Facebook och YouTube, kanske bör vi fundera på vad skolan ska göra…