Etikettarkiv: Cybernormer

Internet skolan och livet

Igår gästbloggade jag på Cybernormer, om skolan och internet, och vikten att lärare faktiskt tar del av nätet. Att vi skolan också inser vikten av att relationer på nätet också påverkar våra elever och deras vardag.

På Cybernormer har sedan kommentarer kring mobbning, skola och övervakning, sociala medier duggat tätt.  Men när jag Marie Linder inlägg It’s a diffrent Matter Now… or … Making Friends on the Internet is a Fabulous Thing, känner jag att det här är en oerhörd viktig replik till diskussionen kring Både skola och nät är en del av de ungas värld. Så här skriver Marie

When it comes to all the people I have met in real life after having befriended them on the internet I have been truly impressed. They have stood up to my expectations and more. All I can say to this is that making friends through the internet is a good thing.

Tack Marie…

Nu är jag ”Cybernormad”

Jag har gästbloggat på Cybernormer idag och fick det officiellt via twitter när Marcin de Kaminski skrev

”sårå serru. nu är du cybernormad.”

Jag har skrivit ett angeläget inlägg på temat  Skolan ska inte stänga ungas liv ute som börjar så här:

Skolan har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. Ingen elev ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkningar, och om så sker har skolan ett ansvar för att utreda och vidta åtgärder så att inte barn och elever utsätts för vidare kränkningar.

Läs resten av inlägget på Cybernormer och kommentera, gå in i samtalet, hjälp till att föra ett samtal kring skolans roll i förhållande till ungas liv på nätet. Det är viktigt!