Etikettarkiv: därför att

Kreativitet behövs därför att

Anne Bamford inleder sitt seminarium om The wow-factor i London med följande ord:

Jag hatar när det pratas om Framtiden lärande, eller om att skolan ska förbereda elever, barn inför framtiden, så att blir förberedda för framtiden men istället borde vi fokusera samtalet om skolan och lärande att lära eleverna/barnen är här nu och det viktigaste är att lära dem att hjälpa dem att hantera nuet. Våra barn är NU, framtiden vet vi inget om och den hanterar vi när vi kommer dit.

För mig och Anette Holmqvist är det som att hon hade hört oss prata igår när vi gick genom London gator och vi ställde oss frågan om varför pratas det om framtiden hela tiden när det viktiga borde vara nuet, att utbildning, skola, undervisning handlar om nuet, varför är det så stort med framtiden? Vad vet vi om den?

Vi pratar om att elever behöver utbildning för ett speciellt arbete idag, men hur vet vi det? Anne Bamford pratar om att när de frågat företagare om vilka färdigheter deras anställda behöver. Och då säger de att elever behöver färdigheter i att ha kunskaper i att veta hur de lär sig saker. Sedan säger företagare att följande färdigheter behövs:

  • Kommunikation
  • Team workning
  • Självförtroende

Och kreativitet behöver vi i skolan

därför att…