Etikettarkiv: datalagringsdirektiv

Vad vet ditt mobilföretag om dig?

Har du funderat på frågan: Vad vet ditt mobilföretag om dig?

Igår tittade jag igenom Malte Spitz TED-talk kring mobilen. Denna lilla ”dator” som ger oss så mycket frihet, men frågan Malte Spitz ställer sig är om vi verkligen är fria… Om mobilen i sig ger oss frihet, eller om den innebär något annat.


Se hans talk. Det handlar effekterna av datalagringsdirektivet, som innebär att alla mobiltelefonoperatörer måste spara data om mitt mobilanvändare i minst sex månader upp till två år. Och varför? Syftet är att:

politiker hoppas ska ge upphov till en effektivare brottsbekämpning samt innebära brottspreventiva effekter

Och medlet för det är att vi alla ska övervakas innan vi ens gjort en brottslig handling, sedan när är det så att jag genom att vara mobilinnehavare potentiellt kommer att begå brott? Du tänker nu, men om jag inte har gjort något olagligt har jag ju inget att oroa mig för, men vilket samhälle bygger vi upp där alla är övervakade, och där allt vi gör registreras, vem skyddar vi och varför?

Är vi fria? Och vad vet mobilföretagen om oss och vad kan den information som de samlar om oss komma att användas till?

Diskuterar du den övervakning som sker på nätet?

I diskussionen kring övervakningen på nätet foksueras debatten ofta på statens övervakning, storebror ser dig, genom lagstiftning som FRA-lagen och datalagringsdirektiven. Det är en viktig diskussion, som alla behöver föra. Men min bild av debatten kring statens övervakning av oss på nätet är att den förs mest av aktiva på nätet, jag undrar ofta varför.

I samtal kring diskussionen om statens övervakning är i min värld det viktiga hur en allmän övervakning av alla medborgare påverkar vårt sätt att se på varandra. Jag anser inte att staten ska behöva övervaka sina medborgare bara för att de kan. Visst, övervakning ska kunna ske om misstankar finns om att jag begår brott då kan jag förstå att jag blir övervakad, men annars inte.

I debatten kommer ofta ett argument fram om att har vi inte gjort något orätt så spelar det inte så ingen roll, för då har jag ingen anledning att vara orolig. Men det spelar roll, för hur staten, myndigheterna och medborgarna ser på andra medborgare.

Kanske har Jan Kallberg rätt när han säger: Det spelar ingen roll om staten samlar all denna data om oss för staten har ändå inga resurser att bearbeta den. Men det spelar roll, för vilket samhälle vi blir/är och hur det samhället ser på sina medborgare och deras frihet.

Frågan jag ställer mig är: Hur ser vi på våra medmänniskor i ett samhälle där vi måste övervaka alla?