Etikettarkiv: delaktighet

Angeläget: Vilken är din åsikt om internet?

Pedrag Mitrovic har skrivit på Newsmill om EG8, mötet som skedde i förra veckan. Det är ett angeläget inlägg. Vi kan rycka på axlarna och säga att det där är politik, det rör inte mig, men det gör det. Och vi måste ta ställning och aktivt delta i diskussionen och debatten, eftersom Internet är en angelägenhet för oss alla och det är viktigt att vi alla tar del och deltar i debatten kring vad vi vill att internet ska vara så att det inte bara är de som har stora lobby-organisationer bakom sig som kommer att höras.

Det är som Pedrag skriver det pågår ett landskapsbygge på nätet och vem/vilka ska få utforma detta landskap och utifrån vilka värderingar? Vem för fram din åsikt, din röst? Pedrag avslutar sitt inlägg på följande sätt:

Just nu pågår ett landskapsbygge som håller många dimensioner och bottnar, där jag bara har skrapat på ytan. Oavsett om du är it-nörd, VD, skolungdom, pensionär eller minister påverkas du av bygget. Bankärenden, myndighetsutövning, socialt umgänge, kommunikation, handel och alla andra delar av vårt samhälle digitaliseras. I den processen behövs många röster. Många fler än de som hittills har hörts och hörs.
I utvecklingen av EUs digitala agenda finns det ett övergripande måste, som jag ser det: Full transparens i processen är nödvändigt, så att konspirationsteorier kan motas i grind så långt det är möjligt. Till förmån för allmän debatt och dialog. Misstänkliggöranden, fruktan, osäkerhet och tvivel är mörka krafter som kan fördröja altruistiska initiativ. Just av den anledningen vill jag höja medvetandet om det som pågår och väcka intresset för frågorna hos gemene man. Det finns mycket kunksap och kompetens som vi sitter inne med och nu har chansen att omvandla till grunden för framtidens digitala allmänning. Gå gärna in och bidra med din röst på den publika konsultation som EU har om Internettjänster.

Det är först när alla våra röster är höjda och hörda som en allmänning håller ett äkta gemensamhetsvärde i sin famn.

Fundera du på vilka värden som du vill ska styra hur internet som allmänning ska utformas, samt vilka värden som ska styra denna utformning. Fundera kring vad du tycker i de frågor som Pedrag tar upp kring:

  • pirater
  • ACTA
  • Ipred
  • digitalt medborgarskap och hur det utformas, samt av och för vem…

Läs och höj din röst, uttryck din åsikt.