Etikettarkiv: det vidgade textbegreppet

Det vidgade textbegreppet

 

Picking a movie ii, originally uploaded by Kalexanderson.

Vi pratar om det, vi pratar om vikten att lära ut ett vidgat textbegrepp. Men jag undrat hur ser det ut med läs och skrivkunnigheten när det kommer till andra sorters texter än bara de som skapas av bokstäver och text. Anna Kaya diskuterar hur vi utvecklar elevers språkkunskaper i sin blogg, intressant och läsvärt.

Mäts elever skrivkunnighet i det vidgade textbegreppet? Mäts den genom PISA? Genom Timss?

Har skolan ansvaret för att lära våra barn och unga att läsa och skriva bilder (skapa bilder) som fungerar och förmedlar det som barnen vill?

Personligen tror jag inte att vi lär oss ett hantverk som att skapa bilder genom att bara konsumera.

I skolan har jag mött elever som intuitivt lärt sig den dramatiska kurvan som finns i många berättelser, men när de själva skulle skapa en berättelse var det lång bort och väldigt få som kunde föra över sina kunskaper till praktiskt färdighet i film, eller i en animation. Det krävs träning i tekniken, möjligheter att få öva och pröva om igen. Skriv och lästräning krävs för att vi ska kunna hantera ett vidgat textbegrepp.

Jag hoppas och önskar att fler lärare arbetade mer som Annika Bengtsson som arbetar aktivt med animationer/filmer rörlig bild tillsammans med sina elever. Eleverna som skapar klassrumsnytt lär sig både skriva texter och skapa bilder, bildspel och animationer.

Jag förstå om det var svårare tidigare, men idag är den tekniska tröskeln för att arbeta med olika texttyper i enlighet med tanken om det vidgade textbegreppet så enkelt och tillgängligt.

I en vardag med ett multimedium som internet är det dessutom nödvändigt att ha kunskaper i både kunna tolka, förstå och kunna analysera texter och texttyper som ligger i det vidgade textbegreppet.

Jag måste lusläsa Lgr 11 om det här känner jag.. återkommer ifrågan

Det vidgade textbegreppet – och verkligheten

I tisdags, och det känns som en hel evighet sedan, pratade jag med mina elever om det vidgade textbegreppet. Jag argumenterade för text i ett vidare perspektiv. Texthäfte inför Nationella provet innehåller, som redan är sagt bara text, som går att trycka (bilderna, som är underbara, faller också under den kategorin). Det räcker inte med att ha bilder från filmer, eller filmrecensioner. Det är inte ett vidgat textbegrepp…

Idag finns det tekniska möjligheter att lätt distribuera andra textformer, som animationer, filminspelningar, filmklipp, ljudklipp till det tryckta textmaterialet. Men som en av mina kloka elever, invänder mot mitt resonemang:

”Men det går ju inte, vi får ju inte ha tillgång till annat än papper och penna vid skrivtillfället. Vi kommer ju ändå inte ha det textmaterialet att tillgå vi själva skrivtillfället.”

Om ni fick använda datorer och internet hade det inte varit ett problem, kontrar jag. Så om vi i skolan ska arbeta med det vidgade textbegreppet, och våra elever ska skriva, och läsa utifrån ett vidgat textbegrepp. Hur kommer det sig då att vid det nationella provet är vi åter i ruta ett, eller kanske i ruta en och en halv, med bara tryckta texter.

Mina elever, som har många gånger mer kunskaper om att läsa ”rörlig film än att läsa text, som kan alla novellens dramaturgiska effekter, i synnerhet om vi tar fram dem i en film. Varför låter ni inte dem brilliera med sin kompetens, varför låter ni bara texter i traditionell mening finnas som underlag till Nationella provet i svenska?

När ska tekniken, och teknikens möjligheter komma ikapp Nationella provet i svenska, undrar jag?

Hjälp mig med ”texter” till Nationella provet

Jag har funderat mycket kring det vidgade textbegreppet, i synnerhet inför det Nationella provet i svenska och hur begränsade texterna är i texthäftet. Alla texter är tryckta, och materialet som finns att tillgå är endast tryckt.

Det pratas om att vi i skolan ska arbeta med det vidgade textbegreppet, och uppmuntra eleverna att arbeta med många olika sorters texter såsom:

  • filmer
  • animationer
  • musik
  • radio
  • etc

Sedan är det som eleverna möter främst traditionell text. Det underlag som skickas ut är tryckt. Var är det vidgade textbegreppet? Det finns i bilderna, javisst men resten av texterna, är ju ”vanlig” text. Hur är det med det vidgade textbegreppet?

Jag vill som sagt få tips om länkar till andra texter, idéer kring vilka filmer, animationer som kan ingå i temat oss emellan. Själv tänkte jag visa nedanstående animation som till exempel:

Second Wind from Ian Worrel on Vimeo.

Men vill använda än mer rörliga texter i Nationella provet alltså…

Kanske kan vi tillsammans skapa ett material tillsammans med texter som kan ingå i det vidgade textbegreppet …

Temat är ”Oss emellan”, snälla hjälp mig, och mina elever …

Kristina