Etikettarkiv: digital agenda

Sedan var det frågan om it i skolan och undervisningen

where is he?

Where is he?

Ända sedan rundbordssamtalet förra veckan har jag haft intentionen att skriva ner mina reflektioner, men … (ni behöver inte höra att hunden åt upp mina anteckningar, så…)

Jag blev precis som Jonas Hällebrand glad över att Anna-Karin Hatt gjorde en skillnad på skola och utbildning. Men så här en liten drygt en vecka senare så är det några saker en digital agenda bör fokusera på:

Den stora frågan handlar om vad vi, regeringen, skolpolitiken vill ska it användas till det finns olika perspektiv och olika synsätt som kanske kan sammanfattas i följande:

  1. IT är ett viktigt administrativt verktyg för dokumentation
  2. IT, ska bara ersätta dagens lärobok, penna, ett verktyg för att lära ut det vi lärt ut tidigare
  3. IT är ett verktyg som hjälper oss att ”göra rätt” laga hålen, fylla luckorna, förbättra resultaten
  4. IT är ett medium och ett verktyg som skapar nya förutsättande för lärande och ett nytt sätt att se på kunskap

och jag undrar stilla om det är så att regeringen genom uppropet om digital agenda anser att it främst ska vara ett administrativt verktyg, ett för dokumentation, frånvaro-rapportering, iup-dokumentation etc. Vad får mig att tro det? Flera saker i mina anteckningar:

Dels att ministern uppmanade samtalet att beröra just it som it som ett administrativt verktyg för skolan, dels att i slutet av mina anteckningar står det

it har inget egenvärde i sig, gåspenna till high-tech, mskligt, fokus på lärare och elever, forskning, vad behövs vad gör vi rätt vad gör vi fel?

Men den centrala frågan för en digital agenda för skola och utbildning måste handla om VAD ska IT användas till?

Jag som satt bredvid Anna Karlsson lärare på Viktor Rydbergs Samskola var lite undrande inför frågan om it som administrativt verktyg, för just den aspekten på it i skolan är ganska okontroversiell, vi kände båda att it som administrativt verktyg var mer eller mindre en självklarhet, så kanske det inte är, men om det inte är det så beror det snarare på tillgång…

Min åsikt är att någon måste säga att skolan inte längre kan vara en verksamhet som sker i slutet rum, i en sluten kupa, med egna eller konstruerade förutsättningar, vi kan inte prata om framtiden, om något som ska ske. Vi behöver prata om nuet och agera! IT är en naturlig del av vardagen och borde vara en naturlig del av skolvardagen, som medium (internet) men även som ett verktyg för att underlätta lärande, samarbeten, förståelse, möjligheten till lärande.

Tankar inför samtal med Anna-Karin Hatt om digital agenda för skolan

Running out of the smoke

Läser på DN.se att Sverige ska bli bäst på it, där it-ministern pratar om de rundabordsamtal som hon har på olika teman kopplat till it-frågorna. Naturligtvis kommer skolan upp :

– Ett annat område där vi har mycket kvar att göra handlar om it-användningen i skolan. En elev kan ha svårt att ta till sig utbildningen med traditionella läromedel som böcker och tryckt material. Men med modern teknik så kan den här eleven prestera precis lika bra som övriga.

– Inom det området kan jag vara orolig. Inom väldigt många områden ligger Sverige i topp vid internationella jämförelser, som tillgången till snabbt bredband och hur många som använder internet dagligen. Men när det gäller it i skolan så halkar vi efter.

Vad beror det på?

– Det handlar inte om ungdomarna, de använder datorer hemma. Men vi behöver dels ha tekniken på plats; skolhuvudmännen måste prioritera att ta in tekniken. Dels måste vi hjälpa lärare att få kompetensutveckling så att de kan använda tekniken på ett bra sätt.

– Det finns undersökningar som visar att fyra lärare kan få dela på en dator. Gå till din egen arbetsplats – på min skulle vi inte drömma om att dela dator med tre andra personer.

Kommer ni att skjuta till extra medel för att exempelvis skolan ska komma ikapp inom det digitala området?

– Det får vi återkomma till. Skolan är ett kommunalt åtagande.

– Det är för tidigt nu att avgöra om vi vill göra särskilda satsningar från statens sida för att snabba på utvecklingen. Staten har ett åtagande när det gäller regleringar; att främja konkurrens och se till att marknaden fungerar.

– Det finns statliga insatser på marginalen där vi går in, men i huvudsak så ska utvecklingen ske på marknadens villkor. Dessutom är utvecklare och konsumenter mycket bättre på att ta fram rätt tjänster. Politiken är i allmänhet ganska dålig på att förutsäga vad som kommer att fungera.

Personligen tycker jag att det är intressant att regeringen identifierat skolan som ett prioriterat område. Men jag vet inte riktigt om jag fullt ut håller med om problemformuleringen. Ungdomar kan mycket, men det är mycket de inte kan, och att skolan beskrivs som en plats där elever kan, men lärare behöver utbildning. Det är kanske en sann bild, men samtidigt är det en skevbild av lärarnas yrke. Lärare kan sitt yrke, de kan lärande, och deras uppgift är att skapa förutsättningar för lärande, och tekniken är ett verktyg som de behöver anamma, men för att de ska ske behövs också tydliga mål. Det behövs dessutom att det finns en tydlig huvudman som säger att digital kompetens är en nyckelkompetens som skolan ska förmedla.

Men denna digitala kompetens får inte vara ett allmänt fluff fluff som ingen har ett ansvar för, målet måste kopplas till undervisningen och enskilda kursplaner, ämnesplaner. Vad menar regeringen med att vi ska bli bäst på it? Vad innebär det i skolan? Är it främst ett administrativt verktyg, eller är det en smart-board, som bara är en förlängning av den svarta tavlan, med en internet-uppkoppling. Smartboarden bygger på ett traditionellt lärande, med en lärare i centrum som förmedlar kunskaper till eleverna, och i bästa fall ett verktyg som eleverna använder periodvis för att redovisa, visa sina färdigheter.

Jag tycker att det är bra att lärare får möjlighet att lära sig hantera de digitala verktygen, men för att de ska komma till användning och ge mervärde måste lärare, liksom jag gjorde se fördelarna, se förtjänsterna med tekniken. De tycks inte som de satsningar som t.ex PIM inte ger så mycket effekt, men det kanske kommer, vad vet jag…

Siffrorna är hämtade ifrån Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT- kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Dnr U2007/7921/SAM/G

De erfarenheter som lärare måste få är att de digitala verktygen, att tekniken underlättar lärande, underlättar kommunikationen med eleverna. Gör det lättare att få syn på de enskilda elevernas insatser, lättare kan få syn på var varje enskild elev befinner sig. Genom digitala verktyg kan vi som lärare kan individualisera vårt arbete och med ganska enkla verktyg skapa förutsättningar för de enskilda elevernas lärande.

Kunskapsskolan står i fokus för regeringen politik, men vad är kunskap i en digital värld? Och var förs det samtalet? En politik, en skolpolitik som handlar om att laga luckor ger kanske inte utrymme för så mycket nytänkande. En skolpolitik som handlar om att förbjuda mobiltelefoner är inte en skolpolitik som främjar digital kompetens, eftersom ett av de verktyg som finns tillgängligt i nästan varje elevs ficka är förbjuden och får inte användas.

Vad är innebär det att bli bäst? Och vem ska ha ansvar för att vi blir bäst? Det tycker jag att regeringen ska fundera kring.