Etikettarkiv: förebild

Tack för återkopplingen och tack för allt stöd!

Igår på twitter fick jag av den underbara Annika följande tweet:

@kalexanderson Så tacksam för din blogg – vilket arbete! Jag känner mig betydligt tryggare nu när vi drar igång upphovsrätt i klassen!

Sedan följer Ingela Clarin upp med följande tweet:

@A_nikas @kalexanderson Instämmer! Du är vår guru! Vår inspiration! Jag hade hade aldrig kört CC utan dig och… @cclones såklart!

Det får mig att fundera kring vad som fick mig att arbeta med upphovsrätten.

Jag vet att jag inte gett mig ut på nätet med skolarbete utan John Ajvide Lindqvist, inte heller utan S2 (på Enskilda Gymnasiet) och inte om inte Webbstjärnan genom Pernilla Rydmark och Gabriella Lönnroos hade dykt upp. Passionen för det komplicerade fanns där redan, att söka vägar förbi hindrena, upphovsrättens krav stötte vi på snart, men de vi löste vi genom att fråga och använda frökens bilder, av Blackeberg.

Men Creative Commons fattade jag väldigt lite av och hade nog också fortsatt göra det utan Mathias Klang. Han fick mig att förstå att de gick att förstå. Mathias var outtröttlig, svarade på varenda fråga, skrattade inte en enda gång, bara tålmodigt tog det än en gång tills jag fattade.

Utan Mathias som alltid säger:

Det var en bra fråga, varje gång jag undrar och sedan kommer han med ett svar, eller ber om mer tid innan han svarar.

Så tack! Mathias, Annika och Ingela.

Och jag finns här @A_nika i arbetet med eleverna om upphovsrätt och Creative Commons så kör 🙂

@kalexanderson Förbereder rejäla tag ang upphovsrätt och CC med eleverna och du är helt klart bästa källan! Go go go!

Varför måste digitala läromedel se ut som analoga?

Jag får via mejl en förfrågan om jag kan tänka mig att blogga om och i samband med en konferens läromedel. Jag som inte ens tror på läroboken som koncept. Jag tror att lärande ska ske utifrån läroplanens intentioner, att det som ska vara i fokus för valet av material och arbetet i skolan ska vara skolans läroplan och skolans kursplaner.

I mitt lärararbete har alltid målen stått i fokus, och jag menar inte att läroboken i sig inte kopplas till målen, men kursplaner och läroplanen ger oss lärare så mycket mer frihet, så mycket mer möjligheter och världen efter skolan handlar inte om att hitta lösningen i ett facit, eller längst bak i boken. Jag tror att det är viktigt att elever lär sig andra vägar och får tillgång till andra medel för att lära sig centrala färdigheter för att klara sin framtid.

Sedan sitter jag och tittar runt efter digitala läromedel och hamnar på Bonniers utbildning som har tagiti intiativ till att skapa ett digitalt läromedel i matematik. Jag tittar igenom det och presentationen säger att läromedlet har en

fräsch layout. Liksom tidigare finns tydliga målbeskrivningar och en enkel och klarstruktur. Det finns även nyheter som t.ex. uppgifter som lämpar sig för kommunikation

De delar som jag ser tycker jag ser ut som att det enda man har gjort är att man fört över den traditionella läroboken till en digital arena. Det är samma sätt att arbeta med matematik, fast istället för att använda ”en bok som utgångspunkt” så ligger boken på nätet och är digital.

Men komigen, det måste finnas andra sätt att uppnå målen i matematik än att bara föra över de traditionella lärobokstänket till en digital miljö.

Jag tittar på Sandra Wisstings och 6B Myrsjöskolan en matematik och svenskblogg som hon har med sin 6:a bland annat arbetar hon med räknesagor som ser ut som en klassisk matematikuppgift, men istället för att svaret bara blir mitt så möter det andra och ett samtal, ett möte uppstår. I mina ögon sker det ett samtal kring barnen lärande. Läroboken finns kanske där, men hon använder digitala verktyg för att eleverna ska samtal, mötas kring sitt lärande och det är grymt!

Det kanske finns sådana möjligheter i Bonners digitala matematikbok också, vad vet jag, men mitt första intryck är att det bara är den klassiska läroboken, fast i digitalform.

Ska jag blogga om framtidens läromedel? Jag tycker att redan gör det, genom att jag är med och uppmuntrar lärare att använda webben som ett läromedel, som ett verktyg för lärande, kommunikation och samtal. Mina erfarenheter både som lärare och projektledare för Webbstjärnan är att internet och webben ger goda möjligheter för att skapa framtidens läromedel tillsammans med sina elever.