Etikettarkiv: FSCONS

Tekniken är inte den enda lösningen eller förklaringen #fscons

Förra helgen var jag på fscons i Göteborg och där pratade bland annat Malin Nilsson phd student i ekonomisk historia på temat kön, klass och flöden av information. Hon började sin session med att slå fast att

Information har förändrat historien.

Malin valde ångbåtarna som genom sin tidtabell som revolutionerade handeln då det gick att förutsäga när den kom. Man kunde använda en tidtabell. Malin menade att allt börjar och startar i ekonomin.

Malin pratade om vårt samhälle som ett tillverkningssamhälle, med fler prylar och större klyftor än någonsin. Och en anledning till att klyftor och exploatering av kvinnor, handikappade, barn kan fortgå beror på bristen på information, om dessa grupper kunde samordna sig, organisera sig så skulle de också ha möjlighet att förändra sin vardag. Tekniken, open source såg Malin som en möjlighet.

Malin mötte invändningar om att mikrokrediter gör skillnad, gör att fattiga, barn och kvinnor får möjlighet att ta sig ur sin situation. Malin var tydlig med att mikrokrediterna låser fast kvinnor i samma strukturer, hemarbete och de behöver tekniken och information för att kunna samordna sig.

På en annan session på fscons pratade Michael Chisari om ansvarstagande sociala nätverk, och om att tekniken inte kan förutsäga vem eller vilka av våra vänner som kommer att bryta vårt förtroende. Vi vet helt enkelt inte vem eller vilka av våra vänner som kommer att dela med sig av våra förtroende. Sedan pratade Michael om att bygga ett socialt nätverk som möjliggjorde för dig att veta vem eller vilka av dina vänner som delade dina bilder, dina inlägg etc. Sedan skulle det vara upp till dig att bryta kontakten, stänga av, eller säga upp bekantskapen.

När jag läser om Första Googlekriget i dagens SvD inser jag vi gärna ger tekniken rollen att vara den som ska lösa våra problem eller den som utlöser dem. Vi vill gärna skylla på tekniken, eller hitta lösningar på djupt mänskliga konflikter genom att använda teknik. Det är teknikens fel att två människor träter, det beror på att Google maps är felprogrammerad, eller inte. Men vem står bakom tekniken? Vem programmerar den? Jo, en människa, med värderingar, kunskaper, insikter kanske är det han/henne som vi ska hylla eller skylla på…

Tekniken kan inte lösa alla mänskliga problem, kanske i bästa fall kan den hjälpa oss på vägen, men det är ytterst människor som talar om hur och vad tekniken ska göra, och det är människor som kan göra skillnad med eller utan teknik.

Act! Is the key words for FSCONS

Act

så avslutar Torsten Grote sin session Centralised Internet Services and Problems of PowerFscons. En session som handlade om Cloud-computing. Clound Computing är enkelt uttryck är alla de tjänster som vi använder på internet, som vi inte laddar ner på våra hårddiskar, såsom Facebook, Google eller twitter. Ofta hör jag begreppet molntjänster när man pratar om dessa som tjänster. Vi använder sessa tjänster för att de är:

 • närvarande överallt
 • lätta att använda,
 • vi behöver inte installera dem eller uppdatera dem
 • fungerar för alla operativsystem

Det är otroligt bra, men Torstens Grotes ville medvetandegöra oss användare om att vi när vi använder dessa tjänster också lägger väldigt mycket makt i hos dem som ”äger dessa tjänster” och att det behöver vi fundera kring och vad det innebär.

Grotes menar att tjänster i molnet bygger på centraliserad kommunikation. All kommunikation från person A till person B måste gå igenom samma punkt. Den i mitten (twitter, Facebook, Google). Och det gör att den som äger tjänsten Facebook eller Google har alltså kontroll eller ”makt” över all kommunikation som sker mellan A och B. Ägaren av framgångsrika molntjänster får genom många användare också mycket makt. I form av:

 • Kontroll
 • Data
 • Failure
 • Exclusion

Kontroll

Grote menar att de som har kontroll, i och med att de vet hur du använder den, vilken information du tar del av i tjänsten. Vilket resulterar i bl.a. personliga annonser. De använder sin kontroll över dig och låser in dig.

Data

Datan som finns i dessa tjänster kan gå förlorad. Google lovar inte att alla dina gmail kommer att alltid vara där. De (twitter, google, Facebook m.fl.) lovar inget. Vi vet att Facebook säljer datan och inte bara den data som du lämnar in utan även det som de kan samla om dig, genom ditt användande s.k. datamining. Och om du vill klaga, vill opponera dig, vilken lagstiftning gäller då?

Failure

Vad händer när vi inte kan komma åt tjänsten. Du är inlåst hos operatören. Om tjänsten blir uppköpt av någon annan, som inte är lika generös vad gör du då? Eller om de som äger tjänsten går i konkurs, blir bankrup vad gör du då?

Exklusion

Grote pratade också om att företagen som har kontroll exkluderar användare, som de i Syrien och Nordkorea (ondskans axelmakter). De får inte använda komma åt tjänsterna, inte använda servern. Tjänsterna exkluderar de som inte kan språket, om du inte gillar reglerna så är du även exkluderad.

Grote menar att makten på internet ska inte ska vara centraliserad, utan makten måste distribueras ut. I stater har vi fördelat makten på olika organ, och vi måste göra samma sak på internet, vi kan inte låta några få tjänster/tjänsteleverantörer inneha all makt. Vi måste:

 • Use
 • Study
 • Share
 • Improve

Tjänsterna måste gå att använda hur som helst, vi bör studera hur de använder datan, och till vad. Vi behöver Dela så att andra kan använda och lära, för att förbättra.

Torsten Garde menade att samfundet (jag älskar det ordet) måste hitta andra ingångar, vägen är inte sluta använda utan skapa alternativ.

 • Distribuerad mjukvara bör leda till distribuerad makt
 • Egen installation med free software
 • Full data som är det är möjligt att exportera när man vill
 • Öppna standarder, det måste går att läsa datan

Vad säger ni har Grote rätt? Att vi lägger för mycket mat i händerna på Facebook, twitter och Google? Och om så vad bör vi göra?

Hur bör vi som användare agera?

Fscons en konferens för de som vill ha ett öppet internet

Jag ägnar min helg åt att vara deltagare på Fscons, en konferens som är en konferens kring fri kultur, fri programvara och ett fritt samhälle, som arrangeras av Föreningen fri kultur och programvara. Jag har haft en dag där några nyckelord hela tiden återkommer:

 • demokratisering
 • makt
 • öppenhet

Jag har suttit och lyssnat på sessioner om etik och etiska frågeställningar kring teknik och människor, ett intressant resonemang kring mål om att alla ska må gott och att människor ska kunna känna sig autonoma. Sedan lyssnade jag på en fantastisk session kring molntjänster och om som avslutades med orden agera. Jag återkommer till den sessionen i ett eget sammanfattande inlägg. Sedan lyssnade jag på en spännande session kring hur man skapar ett ansvarstagande socialt nätverk (återkommer till det med).

Jag bär med mig ännu en dansk framgångs-saga som sessionen Please Copy this record to all of your friends! handlade om, och ur CC-licensen blev en del av affärsmodellen.

De som stått ut mest under dagen är ändå de två kvinnliga talarna, Karin Kosina och Christina Gratorp som båda på lite olika sätt kom att närma sig teknik, programmering från ett genusperspektiv. Karin Kosina pratade om konst och teknik som tvåvärldar som kan korsbefrukta varandra. Christina Gratorp pratade om Kvinnor i Floss, en otroligt intressant session, som väckte mycket frågor, funderingar och belyste motsättningar. Men både Christina Gratorp och Karin Kosina menade att de alltför ofta i sammanhang som dessa blir sedda mer som

kvinnor än programmerare, mer som ett kön än för sin kunskap

Dagen avslutades med en brandtal om att demokrati och demokratisering av Smari McCarthy. Men dagen har varit full med engagerade människor som alla pratat om sin passion,  och jag måste tillstå att jag är imponerad samt mycket smickrad över att få vara här.