Etikettarkiv: fusk

Hur ska vi hantera plagiat?

I min undervisning är självständiga uppgifter ett återkommande inslag. Jag ger med jämna mellanrum mina elever uppgifter som de får lösa på egen hand. Och när dessa uppgifter löses används alltid internet som en källa för att hitta information och material.

av Venegas CC (by, nc, sa)

Har eleven skrivit det själv?

Under hela min lärarbana har det hänt att jag fått in lösningar eller texter som mina elever säger sig ha skrivit, men när jag läser texterna får jag en känsla av att de inte har skrivit texten själva, utan att de delvis eller helt och hållet har kopierat texten från en eller flera källor. Eleven har dock inte angett några källor och det finns inte heller några citationstecken runt det citerade textstycket, utan texten är inlämnad som elevens egen, i elevens namn utan att han eller hon har angett de källor som har blivit refererade, citerade eller kopierade i uppgiften.

***

I vårt arbete som lärare kan vi se på dessa ”klipp och klistra-lösningar” på olika sätt:

  • som plagiat och fusk där eleverna medvetet har undanhållit källan och medvetet vill få läraren att tro att de har skrivit arbetet själva
  • som ett resultat av otydliga instruktioner från lärarens sida. I uppgiften har vi missat att tydliggöra vikten av att ange sina källor, vara tydlig med att skilja på citat, referat och egna ord och tankar
  • som en följd av okunskap, att eleverna helt enkelt inte kan eller inte förstår vad det innebär att plagiera, att det är ”ta” någon annans text och kalla den sin egen
  • som ett tecken på bristande kunskap om hur och när källan måste anges

I förhållande till mina elever har jag mer och mer börjat utgå från att dessa ”klipp och klistra-lösningar” beror på okunskap, på brister i instruktioner, brist på kunskaper om källhantering och om hur man skriver referat och anger citat.

Inlämningsuppgiften är inte färdig

I och med att jag har valt det synsättet har lösningen blivit att jag inte ser en inlämningsuppgift som färdig, utan det jag läser är snarare ett utkast eller en delinlämning som jag ger mina elever respons på. Sedan får mina elever arbeta vidare med texten/uppsatsen med hjälp av den återkoppling om källor och källhänvisningar de har fått av mig.

I stället för att anklaga mina elever för fusk, försöker jag ge dem en möjlighet att få arbeta om och komplettera sin inlämning med källor och källhänvisningar. Jag ger dem också möjligheten att lyfta ut textstycken, som inte är deras egna till citat eller så får eleverna skriva om texten till ett referat med egna ord.

Genom feedback får de möjlighet att lära

När mina elever får återkoppling på sin inlämningsuppgift, så får de också en möjlighet att öva och då blir det lättare att förstå vad jag förväntar mig av dem. Min feedback ger dem möjlighet att lära, utvecklas och förstå.

De lösningar, som främst är ”klipp och klistra-lösningar”, blir genom detta arbetssätt ofta kompletterade med källhänvisningar och en källförteckning, och det är ett steg framåt. Att få elever att förstå att de inte bara kan klippa och klistra ihop en text av andras texter och sedan lämna in den som sin egen, är en process i att lära sig hantera källor. Många elever behöver öva på att ange källor och skriva källhänvisningar, de behöver också få öva citatteknik och lära sig förstå när de ska ange källor.

Du kan läsa mer om fusk och plagiat på Kolla källan