Etikettarkiv: grundläggande värden

Om skolan som en händelse?

Läser Anders Mildners inlägg om Platsens borttynande att skolan och biblioteken skulle skulle bli händelser snarare än platser, sätter mig och funderar kring saken.

För precis på samma sätt som man med fog kan undra om man verkligen måste vara på jobbet för att utföra sitt arbete (i en tid som gör det möjligt för väldigt många – om än inte alla – att jobba från precis vilket ställe som helst), så kan man naturligtvis undra om man måste vara i skolan för att lära sig något eller om vi verkligen måste gå TILL biblioteket för att biblioteket fortfarande ska vara en värdefull kulturinstans i samhället.

Varför kan jag inte söka vilken utbildning jag vill, var som helst, oavsett var jag bor? Varför tar vi inte chansen till riktig kunskapsspridning och frigör människor från sina geografiska bojor – nu när vi verkar ha chansen?

Ja, vad händer egentligen om vi börjar betrakta jobben, skolan och biblioteken som händelser istället för platser?

Skulle skolan som plats kunna bytas ut, och våra elever kunna ta del av sin utbildning utan att ta sig till en viss bestämd plats. Skolan skulle vara en av dagens händelser. Visst här har Milner säkert rätt, men skolan är så mycket mer än bara en utbildningsinstans. För kunskap kan vi, elever inhämta varsomhelst, bearbeta kunskap, genom nya medier förenklas dessutom samarbetet, och det kan ske mer på individernas villkor.

Men skolan är en institution som har fler uppgifter än så, skolan ska också fostra och lära elever grundläggande värderingar, lära elever förhålla sig andra, lära eleverna grundläggande värden, lära barnen bli ”medborgare”. Se Lpf 94, eller Lpf 94

Kan man göra det utan att träffas, behövs inte en skolning i beteende att förhålla sig till andra, lära sig vara med andra? jag vet inte, men är fast i mina föreställningar om att det nog behövs möten, att man möter andra, lär sig förhålla sig till andra människor, irl. Så jag tror att skolan behöver nog både vara en plats och en händelse, en plats för att lära oss grundläggande sociala beteenden, att vara sociala, förhålla oss till andra  men kanske kan skolan som plats för kunskapande, bli en händelse.