Etikettarkiv: ikt

BETT – teknik i skolan – några korta reflektioner

Jag har varit på BETT, tredje året i rad. BETT är en teknikmässa i London för skolan, främst riktad mot det brittiska skolsystemet och i fokus står tekniken, Smartboards, 3D-animationer, ipads, datormöbler, skåp, filterlösningar för skolan. Mässan i sig är spännande för den ger en bild av vad som är det senaste som branschen vill sälja på skolan, och det är hårdvara, olika tekniska lösningar och sedan fungerar allt som det ska. Sedan har vi en skola i tiden, som stimulerar och motiverar barn och vuxna.

För tredje året i rad undrar jag var är innehållet? Var är hur:et? Hur ska tekniken användas, varför? Men också vilka utmaningar skapar tekniken, vilka didaktiska utmaningar möter lärarna, skolledarna, eleverna? Hur löser de dem? Och vilket stöd finns då i tekniken?

Mässan är till för att sälja, men jag tror att många skeptiska lärare skulle man vinna över om vi ganska förutsättningslöst pratade om hur:et, problemen, frågorna och de svar som vi söker, kanske inte har men får.

Kring BETT-mässan anordnas en rad seminarier riktade mot den svenska skolan och de fyller säker igen en del av de luckorna, men jag tror att det didaktiska samtalet kring teknikens roll i skolan måste föras dagligen, i skolvardagen, förutsättningslöst och med fokus i läroplanens mål och ämnesplaner.

Vi diskuterar begreppet, men hur blir det en del av vardagen

I flera dagar har min bloggosfär fyllt med diskussioner kring begrepp och vilket eller vilka som ska användas. Idag är det it eller ikt – en het potatisit-mammans fantastiska blogg, igår adresserade min goda vän Hanna begreppet google generation, och granskade det ingående i ett gästinlägg. Mathias Klang och jag har diskuterat digital turist kontra digital inföding tillsammans med Mats Olsson och Morrica Diskussionen kring dessa begrepp är viktigt det är viktigt att vi har ett metaspråk, gemensamma begrepp som vi är överens om vad de står för och hur de ska användas, samt att vi belyser de problem som vissa av dessa begrepp skapar.

Jag har sagt det tidigare, och vill säga det igen, begreppet it (informationsteknik) skrämmer mig eftersom det svåra och mycket krävande ordet ”teknik” finns i det. Jag känner mig inte tekniskt bevandrad, är inte intresserad av teknik. Jag är intresserad av att använda redskap som underlättar lärande, skapar möjligheter för elever att få de färdigheter som de behöver för att klara sig i sin vardag. Jag vill använda pedagogiska verktyg tillsammans med mina elever i skolan. Sedan får dessa verktyg gärna vara ”datorn”, ”nätet”, ”bloggar”, ”twitter”, ”wikisar” etc men det har väldigt lite med teknik att göra. För mig är dessa kommunikationstjänster verktyg som underlättar min pedagogiska vardag, som gör det lättare för mig att se vad mina elever kan, uppfattar och upplever. Jag kan lättare få syn på varje enskild individ och jag tycker att jag med dessa verktyg lättare kan skapa en god pedagogisk vardag. Skapa bättre förutsättningar för lärande.

I mina öron får det gärna heta it, eller itk, bara jag får kalla det för mina pedagogiska verktyg. Jag vill inte kalla dem it, ikt, eller ngt annat tekniskt utan pedagogiska verktyg. Anledningen ligger också i de förväntningar som finns på att eleverna ska vara tekniska, de skrämmer både mig och dem.

Teknik är för mig svårt, komplicerat, avancerat och det jag ser och använder tillsammans med mina elever är enkla tjänster som är pedagogiska och väldigt lite tekniska, för kan jag, så kan alla. Jag behöver inte skriva en enda rad kod, inte göra några egentliga tekniska inställningar.

Diskussionen kring metaspråket leder fel och skapar onekligen vi-dom, men inte bara inom gruppen utan även gentemot de lärare som är teknikrädda.

Frågan borde inte handla om det heter it eller ikt utan om hur vi får dessa verktyg, denna teknik att bli en naturlig och integrerad del av vår vardag. Och jag tror, det må vara förment av mig, inte att vägen till en vardag med it/ikt i skolvardagen finns i att vi ensas om det ska vara förkortningen it eller ikt. Låt oss komma fram till samma slutsats som de gjorde på Bett det är inte it det är pedagogiskt lärande