Etikettarkiv: #ind10

Medievanor förändras av sociala medier

Clones at the internetdays - Klonerna på .se | internetdagarna

Inlägget nedan är  några reflektion kring den sammanfattning Hur fort förändras medievanor? som jag gjorde av sessionen Nya aktörer och nya medievanor som var en programpunkt .SEinternetdagarna 2010.

Hur förändras medievanor av sociala medier? Det var en av de frågor som ställdes i sessionen. Olle Findahl som gjort studien Svenskarna och Internet 2010 berättade att medievanor förändras långsamt och när man tittar på hur internet ändrar våra medievanor så är de ungefär de samma som tidigare.

Nästa generations användare av medier påverkas mer av internet menar Olle Findahl eftersom i Svenskarna och internet är Internet den viktigaste källan till information, för unga. Anders Mildner menade å sin sida att med tanken på hur många 40-åringar som hänger på Facebook så kommer det att synas i medievanorna. Och vad är viktigt för dessa 40-åringar som hänger på Facebook?

Mildner menade att :

Folk skriver sin egen verklighet och det blir deras filter ” och ”Mina vänner, mitt flöde kommer ge mig bättre information än journalistiken

Frågan handlar inte om internet förändrar våra medievanor, utan hur fort det kommer att går, om det kräver ett generationsskifte eller om sociala medier i sin konstruktion förändrar vårt mediebeteende, oavsett svaret så står vi för en tid av förändring av medielandskapet och medievanorna.

Mildner menade att vi skapar vårt eget flöde med nyheter, efter intresse och vänner. Frågan är hur detta påverkar vår vardag, kommer vi att ha något gemensamt att prata om på kafferasterna om vi inte är aktiva i sociala medier? Om vi inte är vänner med våra arbetskamrater på Facebook?

Nästa generations internetanvändare

Jag har fått den stora äran att moderera en session på Internetdagarna som handlar om Nästa generations internetanvändare.

Seminariet kommer att handla om hur både småbarn och barn i de tidiga skolåldern använder internet. För att belysa ge perspektiv på barns internetanvändande har vi bjudit in följande talare: Ulf Dalqvist från Medierådet som kommer att presentera deras rapport Småungar och Medier, sedan kommer Erik Wahlgren från Bolibompa som kommer att berätta hur de möter nästa generations internetanvändare. Sedan kommer också Alma Taawo från Länkskafferiet som kommer att berätta om Skolverkets projekt med småugglor Länkskafferiet för yngre elever (upp till 12)

Jag kommer kort att ge en bild av det vi på Webbstjärnan ser att skolbarn i de tidiga skolåldrarna använder internet till i skolan, samt de resultat som Olle Findahl fått fram genom sin rapport Svenskarna och Internet 2010.

Och de frågor som jag har tänkt att min panel ska diskutera och belysa är följande:

  • Vad gör egentligen barn på Internet? Vad kan de, vad tycker de? Vilka är era erfarenheter?
  • Hur svarar Bolibompa och Länskafferiet på barns och ungdomars behov och vanliga användning? Hur ser Medierådets rapport på dessa frågor?
  • Tillhör dagens unga en digital generation som i grunden skiljer sig från tidigare generationer? Ska vi betrakta dem som digitalt infödda? Hur mycket tid ägnar sig barn och ungdomar åt Internet? Är de kunnigare än sina föräldrar?
  • Hur ser internetanvändningen ut i för barn? Vilka är barns möten med Internet, som medium? Vilken betydelse har internet i de tidiga skolåren?
  • Hur använder barn i bolibompa-åldern Internet? I de tidiga skolåren internet? Hur ser internetanvändandet ut i skolan?

Seminariet sänds även live på .se-webbplats eller så kan ni se det i efterhand på Stiftelsens Bambuser kanal. Häng på!