Etikettarkiv: internetanvändning

Hur använder barn och unga i Europa nätet?

Jag bläddrar igenom rapporten EU kids online och tänker det här måste jag lyfta fram. Slutsatserna kring barns internet användande:

1.4. The wider context of children’s internet use

␣ Children do a range of diverse and potentially beneficial things online: 9-16 year olds use the internet for school work (84%), playing games (74%), watching video clips (83%) and instant messaging (61%). Fewer post images (38%) or messages (31%) for others to share, use a webcam (29%), file-sharing sites (17%) or blog (10%).

␣ The most common location of internet use is at home (85%), followed by school (63%). But internet access is diversifying – 48% use it in their bedroom and 31% via a mobile phone or handheld device. Access via a handheld device exceeds one in five in Sweden, UK and Ireland.

␣ Children are going online at ever younger ages – the average age of first internet use is seven in Sweden and eight in several other Northern countries. Across all countries, one third of 9-10 year olds who use the internet go online daily, this rising to 77% of 15-16 year olds.

␣ Use is now thoroughly embedded in children’s daily lives: 92% of 9-16 year old users go online at least weekly (57% go online everyday or almost every day).

␣ 30% of 11-16 year olds reports one or more experiences linked to excessive internet use ‘fairly’ or ‘very often’ (e.g. neglecting friends, schoolwork or sleep), rising to 49% in Portugal and 50% in Estonia.

␣ It is likely that more use facilitates digital literacy and safety skills. One third of 9-16 year olds (37%) say that the statement, “I know more about the internet than my parents,” is ‘very true’ of them, one third (31%) say it is ‘a bit true’ and one third (32%) say it is ‘not true’ of them.

␣ Younger children tend to lack skills and confidence. However, most 11-16 year olds can block messages from those they do not wish to contact (60%) or find safety advice online (58%). Around half can change privacy settings on a social networking profile (52%) compare websites to judge their quality (51%) or block spam (47%).

␣ 57% of 9-16 year olds have a social networking profile – including 24% aged 9-10, 48% aged 11-12, 72% aged 13-14 and 81% aged 15-16. Social networking is most popular in the Netherlands (78%), Slovenia (76%) and Lithuania (75%), and least in Romania and Turkey (each 47%).

␣ Among social network users, 29% have public profiles – more in France (53%), Sweden (45%), Turkey (45%) and Poland (44%); 29% have more than 100 contacts, though many have fewer.

Det är intressant att den näst vanligast platsen för att nyttja internet är i skolan, och att internet används till skolarbete, i synnerhet då det i Unga svenska och internet kommer fram att i skolan används internet främst till att

Sedan tycker jag att vi i skolan bör fundera kring vilken roll vi vuxna i barn och ungdomar närhet ska ha i barnens internetanvändande när de säger :

␣ It is likely that more use facilitates digital literacy and safety skills. One third of 9-16 year olds (37%) say that the statement, “I know more about the internet than my parents,” is ‘very true’ of them, one third (31%) say it is ‘a bit true’ and one third (32%) say it is ‘not true’ of them.

Ska internet vara en arena där barn och unga kan mer än vi vuxna, lärare? Vilka förebilder är vi då? Sedan visar studien även att många barn upplever att Nätet är ett forum för många barns äkta jag.

Varannan 9-16-åring tycker det är lättare att vara sig själv på internet än utanför.

Tänk vad vi i skolan skulle vinna på att använda detta forum för att nå våra elever, arbeta med våra elever, en plats där de känner att det är enklare att vara sig själva.

Lösenord- ett angeläget samtal om säkerhet

Fronter, Schoolsoft, skolwebben, Hotmail, msn, Panfu, World of Warcraft, skolans nätverk, Facebook, mejlen, gmail, live, Habbo, bilddagboken är alla exempel på tjänster som kräver att du måste ha ett lösenord för att komma åt dem.  Ett lösenord som identifierar dig.

Secrets of the Floating World av Compound Eye  In Business First Magazine CC (by, nc, nd)

Secrets of the Floating World av Compound Eye – In Business First Magazine
CC (by, nc, nd)

Brukar du prata med dina elever om lösenord?

Ska verkligen vi i skolan verkligen ta lektionstid till att prata om lösenord? Är inte det elevernas ansvar att hålla koll på sina lösenord? Kanske, men hur hanterar dina elever sina lösenord? Håller de koll på dem? Skyddar de dem så att de förblir personliga och hemliga?

Lösenord en fråga om säkerhet

Mina erfarenheter är att ofta lånar elever varandras lösenord, och lektionstid går till att lösa lösenordshärvor, istället för att göra skolarbete. Dessutom är det så att ju mer vi använder internet och datorer i skolan, ju mer angeläget blir det för oss lärare att faktiskt prata om varför vi har lösenord, och vad som kan hända om någon ”tar ens lösenord”, samt hur elever skapar säkra lösenord, som de minns och skyddar, eftersom det är en fråga om säkerhet och trygghet.

* * *

Ett samtal kring lösenord kan belysa följande frågor

  • Vad är ett lösenord?
  • Varför har vi lösenord?
  • Varför ska de vara hemliga?
  • Vad kan hända om någon ”tar” ditt lösenord?
  • Hur skapar du ett säkert lösenord, som du minns?

* * *

Lösenord är till för att identifiera dig, tala om vem du är och att du har behörighet till en viss tjänst och till viss information. Ett lösenord fungerar på samma sätt som en nyckel, en id-handling eller ett pass. Det är alltså en identifikationshandling, som du har ansvar för.

Varför ska lösenordet vara hemligt?

Jag vet att de flesta elever vet varför vi har lösenord, men jag är inte alltid säker på att de förstår varför de ska vara hemliga, och personliga.

Jag kom in i biblioteket för att låna skolans scanner, så jag bad min elev som satt vid scannern om lov att få byta dator. Hon avslutade och loggade ut. När jag loggar in så ser jag att det inte alls var min elev som hade varit inloggad på skolans nätverk, utan en elev som slutade på skolan för två år sedan. Min elev använde alltså en annan elevs konto, för att göra sitt skolarbete.

Ett ganska oskyldigt exempel, men det visar att mina elever inte alls upplever att deras kontoinformation till skolans nätverk är personlig, eller privat, utan att den kan lånas ut och användas av andra. Det innebär också det kan hända att kompisar kan

”ta bort, ändra, lägga till eller göra vad dom vill. Kanske laddar de upp bilder som är förbjudna, eller skickar elak KPost till dina vänner. Då blir du ledsen, dina föräldrar oroliga och dina vänner kanske tror att det är du som gjort det.” så fortsätter Ola ”lämna ALDRIG ut ditt lösenord. Det är ungefär som att lämna ut sin husnyckel, fast på internet. Och om du skriver ner ditt lösenord så GÖM det ordentligt.”

Källa KP-Ola ”Var försiktig med lösenord” från KPwebben.

Att diskutera lösenord är ett viktigt samtal att föra med eleverna, och jag vet att elever kan belysa vad som kan hända, när deras lösenord kommer på vift, (se bara kommentarerna till KP-Olas inlägg på KP-webben). Det viktiga är att medvetandegöra våra elever om vikten av att vara försiktig med sina lösenord, och att de ska respektera att de är personliga och hemliga.

Skapa ett lösenord som är säkert och som du minns

När det kommer till att skapa säkra lösenord så finns det tjänster som hjälper oss på nätet, men jag brukar ge mina elever de råd som jag har fått: blanda stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. För att komma minnas lösenorden brukar jag bygga upp dem kring en ramsa eller ett citat som jag vet att jag minns.

Ett viktigt samtal

Ett samtal med eleverna om lösenord är ett samtal om att det är viktigt att ha kontroll över sin identitet och sin information även på nätet, och det är ett viktigt samtal då dina elever dagligen använder många tjänster som kräver lösenord både i och utanför skolan.