Etikettarkiv: internetdagarna

Trollskolan var bäst med baksidan av internet #ind16

Jag erkänner att jag gick på Baksidan av den digitala vardagen på internetdagarna mycket för att Deeped Strandh och  Sarah Larsson Bernhardt hade så himla bra talare, där var Elza Dunkels, Mårten Schultz och Nils Funke och så fanns det en trollskola som Jesper Åström genomförde.

Det är kanske fel att säga att Jesper Åströms trollskolan var dagens bästa, men min upplevelse var just att den var det. I trollskolan fick vi bland annat veta att trollen driver debatter genom strategier som:

  1. uppenbara missförståndet
  2. genom att ställa upp valen
  3. formulera den ultimata frågan

Vill du också få koll på Trollskolan ta del av den i efterhand på nätet den finns här:

KOlla in den…

Här är bilder på mina idolerdsc_1060 dsc_1067

 

Insiktsfulla dagar är de bästa!

DSC_8184

Tanken på att det är bara en knapp månad kvar till internetdagarna gör mig minst sagt nervös, samtidigt vet jag att det finns ingen konferens som jag tycker mer om. Inte bara för att jag själv råkar ha ett finger med i spelet, utanför att internetdagarna alltid bär med sig insikter och kunskaper som jag inte ens visste att jag behövde. I fjol handlade det om att vara visselblåsare och kunna utnyttja ”the big data”, och göra konst av selfies. Insikter som jag bär med mig, tack vare internetdagarna. I år hoppas jag på nya framförallt oväntade som de som kommer av de fantastiska talarna, men också nya för att de gäster som jag bjudit in på spåret ”Ska alla barn bli programmerare?” kan komma med insikter och perspektiv som jag själv inte tänkt på.

Jag längtar samtidigt som uppladdningen är nervös, för jag vill att det ska bli så bra som det brukar… Jag hoppas att du tittar in, kanske till och med kommer att vara på plats… om så ses vi där och då på Waterfront den 23-24 nov, 2015.

 

Några korta reflektioner kring digital kompetens #ind14

I måndags var det dags för årets viktigaste konferens Internetdagarna, liksom tidigare år arrangerade jag tillsammans med Webbstjärnan ett spår kring Internet i skolan, i år var temat digital kompetens.

När jag tittar tillbaka på Internetdagarna så minns jag att jag lovade att sammanfatta mina reflektioner kring begreppet digital kompetens. Ett begrepp som vi använder och pratar om, men som vi sälla plockar isär, funderar på var begreppet egentligen innebär. Vi frågar eller diskuterar sälla vad den digitala vardagen kräver av oss som för att vi ska fortsätta att utveckla denna kompetens. Låt oss titta på definitionen igen:

innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)

  Enligt Europaparlamentet

Jag började i den andra delen av begreppet grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, pratade om vikten att förstå hur och vad man får sprida, dela, samt de grundläggande villkoren för den digital vardagen – kod! Jag tror att vi behöver förstå hur koden fungerar, för att kunna ställa frågor kring vem som styr, bestämmer vad i den digitala verkligheten…

Vad innebär användning av informationssamhällets teknik? Räcker det med att besöka sociala medier, instagramma, lyssna på musik och Youtuba samt spela spel? I många sammanhang brukar jag anse att det kanske kräver lite mer, men låt oss ändå säga att just detta räcker, det är att använda, då behöver vi för att utveckla barn och ungas digitala kompetens börja just där, just där de befinner sig för att vi ska kunna ta oss till det gemensamma målet och det gemensamma målet med att utveckla en digital kompetens måste handla om att barn och ungas användning behöver bli mer kritisk och mer säker. Vad innebär då en säker användning?

Säker?

Jag prövade ordet med ett exempel från Facebook, om att de behöver mitt telefonnummer för att min användning av Facebook ska bli säkrare, så att jag kan få tillbaka mitt lösenord. Det är helt säkert sant, det skulle troligen bli lättare/säkrare för mig att få ett nytt lösenord om jag ”glömmer”, tappar bort det eller det kommer på villovägar. Men varför ska jag posta det? Varför är det så viktigt att X antal av mina vänner har delat med sig telefonnumret med Facebook, och varför ska det bara vara synligt för mig, varför behöver då Facebook det… Kanske av fler skäl än att hjälp mig…

När jag delar telefonnumret med Facebook då tillåter jag dem dela det med samarbetspartners och andra enligt deras avtal… Hur vet jag om de gör det, det vet jag inte, är det säkert?

Hur ser en säker användning ut när det kommer till integritetsfrågor? Hur lär vi barn och unga att hantera den digital verkligheten där all vår data är potentiell kunskap om oss som påtänkta kunder.

Därefter diskuterade jag begreppet kritiskt och vad det innebär…

Min presentation finns här!

Kort om Internetdagarna 2013 -Jag har läst och godkänner villkoren… #ind13

badge-ind13

På jobbet förbereder vi oss för årets upplaga av Internetdagarna. Jag har fått den stora äran att arrangera ett helt eget spår den 25 november ”elevers integritet på nätet”. Vars tema är just det som temat säger: ”integritet”.

En ständigt aktuell och viktigt fråga, som inte är helt enkel att förhålla sig till och ambitionen som jag har med det spår som jag är ansvarig för är att ge en bred bild av frågeställningen, vi vill med vårt program belysa integritetsfrågorna på nätet utifrån många perspektiv för att visa på hur och vilka sätt pedagoger förhåller sig till den. Vi har bjudit in Skolverket och MSB för att de ska få presentera de stöd som de kan ge skolan. Edavard Jensingen från Helsingborg kommer och pratar om hur de Malmö förhåller sig till integritetfrågan i förhållande till att använda Google-docs i skolan. Men vi har också bjudit in Google genom David Mothander. Mest spännande tycker jag nog att Roger Murray och Dylan Murray är, de ska ge sina persepektiv på frågan.

Sedan avslutas vårt spår med att sju pedagoger ger sina perspektiv på hur de arbetar med elevers integritet på nätet genom att de kommer att göra ignite-prat.

Vid sidan av vårt spår den 25 november är jag också ansvarig för en programpunkt till den 26 november då vi på slutet av dagen kommer att ha en visning av filmen ”Terms and conditions may apply” en film om villkoren som finns i alla dessa ”gratis”-tjänster som vi så glatt och ganska oreflekterat använder. Filmen i sig är grymt spännande och vi kommer att visa den för de som kommer till internetdagarna den 26 nov, sedan kommer vi avsluta med ett litet panelsamtal kring filmen.

Jag hoppas innerligt att se just dig där… speciellt på filmen, den är så intressant och väl värd att se. Kolla om inte annat in trailern

Wikipedia – en märklig idé som fungerade, men hur gick det till? #ind13

badge-ind13

Det finns projekt som fascinerar mer än andra. Wikipedia är ett sånt. Idéen startade 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger, ett spännande projekt att låta ett uppslagsverks skapas av dess användare, med ett innehåll som är fritt och öppet. Den 25 november på Internetdagarna hoppas jag få svar på några av mina frågor kring wikipedia av en av grundarna som är huvudtalare: Jimmy Wales.

Hur jag än tittar på Wikipedia så fascineras jag alltid att sajten fungerar, att Wikipedia är en av de mest populära webbplatserna på nätet, och det är en webbplats som drivs och skapas av frivilliga, som bidrar med sin tid, sitt engagemang och sina intressen. Den är dessutom fri från annonser och drivs av frivilliga bidrag.

Jag hoppas den 25 november få fler inblickar i vad som gör att detta fungera? Vilken roll spelade idéen om att alla ska kunna bidra? Vilken roll spelar webbpubliceringsverktyget, wiki – för genomförandet? Vilken roll har Jimmy Wales, då – nu?

Hur fick man det att fungera, hur fick projektet vingar? Hur gick de från idé till genomförande? Det är några av de frågor som jag hoppas att Jimmy Wales kommer att adressera på Internetdagarna den 25 november då ha är en av huvudtalarna.

 

Ska vi lära barn att hantera ”copyright”?

Lessig #ind12 by K.Alexanderson CC (by)

Det var en av många frågor som ställdes till Lawrence Lessig i tisdags förmiddag på Internetdagarna. Lawrence Lessig är en av de fäderna till Creative Commons. Under sitt key-note-anförande pratade Lessig om upphovsrätten/copyrighten måste justeras för en tid där Internet finns, och fungera så att barn inte kriminaliseras genom sitt agerande på Internet, genom att de remixar, delar och skapar utifrån andras skapande. Ett argumentet som Lessig framförde var att en förändring av upphovsrätten behövs för att den ska fungera så att 15-åring kan förstå den.

Med bakgrund av detta var det intressant att få Lessig svar på frågan om och eventuellt hans insikter om eller hur upphovsrätt/copyright ska läras ut till barn.

copyright-hacking by entapir (Jesper Wallerborg) cc (by)

Svaret som vi fick var, att det inte är upphovsrätt som ska läras ut, utan förståelse och kunskap om konstnärernas kunskaper och deras arbete. Istället för att lära ut ”lag” så bör vi lära ut en förståelse för den arbetsinsats som konstnärerna lagt ner för att skapa ett verk. Lessig menade att detta kunde ske genom att låta elever arbeta med att skapa parafraser, försöka att skapa ett eget ”konstnärligt verk” med utgångspunkt i en konstnärs verk. Jag förstod det så att elever/barn/ungdomar kan lära sig att förstå Pollocks storhet och hans arbetsinsats genom att inom ramen för skolan göra en egen Pollock. Genom att söka skapa ett eget konstnärligt verk så kommer eleverna förstå att det kräver mycket arbete och en rejäl insats, och då kommer eleverna också utveckla en förståelse och respekt för den arbetsinsats som finns bakom andras skapande.

Jag tror att lärande sker genom imitation, genom att härma, och jag tror att elever/barn/ungdomar kan få insikt om hur mycket arbete som ligger bakom ett verk genom att själva söka skapa en kopia. Jag tror också att barn genom insikten om den arbetsinsats som ligger bakom ett verk lär sig respektera konstnärens kunskaper. Sedan behöver vi lära ut att de ska erkänna upphovsmannen.

Jag instämmer i Lessigs slutsats att upphovsrätten behöver fungera för barn där Internet är en naturlig del. Jag instämmer också i att skolan kan lära ut respekt för andras skapande. Jag tycker att barn ska få sprida sina parafraser, sina försök, de ska lära sig vara stolta över sitt skapande och stolt få sprida de förebilder som de har för sitt lärande, och det kan inte alltid ske i med den lagstiftning som finns, och i förhållande till det behöver skolan lära ut de grundläggande reglerna som finns kring upphovsrätten, åtminstone så länge lagstiftningen inte revideras för en vardag där Internet är en naturlig del i skolan och vardagen.

Du kan ta del av Lessigs keynote via Youtube, eller här nedan.

Internetdagarna 2012 – vad finns där att se fram emot?

Jag brukar säga att Internetdagarna är de mest hektiska dagarna på hela hösten. Internetdagarna 2012 håller på i dagarna tre, vi på Internet i skolan inleder veckan med en heldag kring frågor som rör Internet i skolan och Entreprenöriellt lärande. Personligen tror jag att det kommer att bli en grym dag, en dag om de möjligheter som Internet kan medföra för undervisningen, men även om de utmaningar som Internet medför, i form av att skolan ställ inför elever som likt Isabella Löwengrip väljer att hoppa av för att satsa på sitt entreprenörskap, de möjligheter som Internet medför och som skolan kanske inte alltid klarar av att hantera eller ta till vara på.

Vår Internetdag den 22 oktober inleds med Isabella Löwengrip som ska tala om entreprenörskap och Internet, sedan följs hon upp av Carl Heath som kommer att prata om innovation och Internet.

Efter lunchen kommer vi att ha ett pass kring öppna resurser, där Erik Fichtelius (VD för UR), Peter Leth (Creative Commons Danmark) och Ylva Pettersson (styrelseledamot för Wikimedia Sverige, lärare i svenska och historia) ska ge sina perspektiv på de möjligheter och utmaningar som öppna resurser innebär för skolan. Passet kommer att avslutas med ett samtal lett av Pernilla Liljeberg (biträdande rektor på Mikael Elias Gymnasium i Göteborg)

Sedan avslutar vi dagen med en panel som ska lyfta blicken och se vad händer med skolan efter apparaten, den panelen leds av Ewa Thorslund direktör för Medierådet och i panelen sitter:

Johan Wahlström (SKL); Johan Grafström (UR), Pernilla Liljeberg (bitr. rektor Mikael Elias Gymnasium) Eva-Lis Siren (lärarförbundet) och Carl Heath (forskare Interaktiv media)

Jag kan med lätthet säga att jag ser fram emot dagen, med spänning och förväntan. Men sedan är det två Internetdagar till, vad ser jag fram emot där?

-Lessig såklart
Jillian York 

Men även mycket mer, återkommer till det imorgon.

Medievanor förändras av sociala medier

Clones at the internetdays - Klonerna på .se | internetdagarna

Inlägget nedan är  några reflektion kring den sammanfattning Hur fort förändras medievanor? som jag gjorde av sessionen Nya aktörer och nya medievanor som var en programpunkt .SEinternetdagarna 2010.

Hur förändras medievanor av sociala medier? Det var en av de frågor som ställdes i sessionen. Olle Findahl som gjort studien Svenskarna och Internet 2010 berättade att medievanor förändras långsamt och när man tittar på hur internet ändrar våra medievanor så är de ungefär de samma som tidigare.

Nästa generations användare av medier påverkas mer av internet menar Olle Findahl eftersom i Svenskarna och internet är Internet den viktigaste källan till information, för unga. Anders Mildner menade å sin sida att med tanken på hur många 40-åringar som hänger på Facebook så kommer det att synas i medievanorna. Och vad är viktigt för dessa 40-åringar som hänger på Facebook?

Mildner menade att :

Folk skriver sin egen verklighet och det blir deras filter ” och ”Mina vänner, mitt flöde kommer ge mig bättre information än journalistiken

Frågan handlar inte om internet förändrar våra medievanor, utan hur fort det kommer att går, om det kräver ett generationsskifte eller om sociala medier i sin konstruktion förändrar vårt mediebeteende, oavsett svaret så står vi för en tid av förändring av medielandskapet och medievanorna.

Mildner menade att vi skapar vårt eget flöde med nyheter, efter intresse och vänner. Frågan är hur detta påverkar vår vardag, kommer vi att ha något gemensamt att prata om på kafferasterna om vi inte är aktiva i sociala medier? Om vi inte är vänner med våra arbetskamrater på Facebook?

Internetdagarna från en moderators perspektiv

Jag blev väldigt överraskad när jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att ta rollen som moderator för sessionen Nästa generations internetanvändare på Internetdagarna. Att vara moderator är att stå tillbaka och låta gästerna synas, höras. En bra moderator låter sina gäster glänsa, genom att låta deras billians skina. Genom att ställa fördjupande frågor, genom att lyfta intressanta aspekter.

Samtidigt är det svårt med paneler, alla ska få sin tid, sitt utrymme. De som är gäster i panelen ska känna att deras perspektiv blir synliggjort, och i de flesta paneldeltagare brukar ha gjort sin hemläxa, men ändå kan det vara svårt att som åhörare se linjen, samtalet, de intressanta perspektiven, och det är väl moderatorns roll, att lyfta, se linjen plocka fram frågeställningar så att presentationerna fördjupas.

Med alla dessa förbehåll och rädslan för att samtalet skulle dö, att jag skulle misslyckas så måste jag erkänna att det var himla roligt att vara moderator, en utmaning, och jag ser fram emot att få finslipa tekniken, som denna första gång gick väldigt mycket på säkerhet.

Om du vill ta del av sessionen, och de intressanta perspektiv på barn internetanvändande som Medierådet ger med sin studie Småungar och Medier, som presenteras av Ulf Dalqvuist, Bolibompa-webben som Erik Wahlgren presenterar och Länkskafferiets småugglor som Alma Taawo från Skolverket presentera. Så kan ni se den här:

Min inledande presentation kan ni njuta på Slideshare Internetgeneration ii (extra stolt över bilderna, bara mina och Olle Findahls diagram)

Nästa generations internetanvändare

Jag har fått den stora äran att moderera en session på Internetdagarna som handlar om Nästa generations internetanvändare.

Seminariet kommer att handla om hur både småbarn och barn i de tidiga skolåldern använder internet. För att belysa ge perspektiv på barns internetanvändande har vi bjudit in följande talare: Ulf Dalqvist från Medierådet som kommer att presentera deras rapport Småungar och Medier, sedan kommer Erik Wahlgren från Bolibompa som kommer att berätta hur de möter nästa generations internetanvändare. Sedan kommer också Alma Taawo från Länkskafferiet som kommer att berätta om Skolverkets projekt med småugglor Länkskafferiet för yngre elever (upp till 12)

Jag kommer kort att ge en bild av det vi på Webbstjärnan ser att skolbarn i de tidiga skolåldrarna använder internet till i skolan, samt de resultat som Olle Findahl fått fram genom sin rapport Svenskarna och Internet 2010.

Och de frågor som jag har tänkt att min panel ska diskutera och belysa är följande:

  • Vad gör egentligen barn på Internet? Vad kan de, vad tycker de? Vilka är era erfarenheter?
  • Hur svarar Bolibompa och Länskafferiet på barns och ungdomars behov och vanliga användning? Hur ser Medierådets rapport på dessa frågor?
  • Tillhör dagens unga en digital generation som i grunden skiljer sig från tidigare generationer? Ska vi betrakta dem som digitalt infödda? Hur mycket tid ägnar sig barn och ungdomar åt Internet? Är de kunnigare än sina föräldrar?
  • Hur ser internetanvändningen ut i för barn? Vilka är barns möten med Internet, som medium? Vilken betydelse har internet i de tidiga skolåren?
  • Hur använder barn i bolibompa-åldern Internet? I de tidiga skolåren internet? Hur ser internetanvändandet ut i skolan?

Seminariet sänds även live på .se-webbplats eller så kan ni se det i efterhand på Stiftelsens Bambuser kanal. Häng på!