Etikettarkiv: itmamman

Spelar dina barn, det gör mina! Lyssna på ”Barnen i P1”

Jag lyssnar på fantastiska Christina Löfving i Barnen i P1 som säger så mycket klokt om att spela, och hur pedagogerna kan möta barnen i deras världar för att sedan arbeta mot andra fiktioner och lusten att möta andra medier.

Spel är en text och den behöver man också kunna förstå! Lyssna på Barnen i P1 – ”jag lär mig engelska när jag spelar”

Om likvärdig utbildning, några intryck ifrån frukostseminariet i Almedalen

Jag fick den stora äran att agera som moderator för Lärarförbundets och UR:s frukostseminarium om Den digitala skolan en skola för alla. Temat var rätten till likvärdig utbildning. I min panel var Erik Fichtelius, Eva Lis Sirén, Mimmi Garpebring, Christina Löfving och Marie Andersson som alla sa många kloka saker kring hur viktig frågan om likvärdighet och skolans kompensatoriska roll i förhållande till att digitala verktyg blir en mer och mer vanlig del av pedagogers och elevers verktygslåda.

För mig sammanfattar Erik Fichtelius utrop om att datorn/de digitala verktygen borde vara så självklara att debatten inte ens borde förekomma, det borde vara en icke-fråga, och att diskussionen kring att lärare ska ha en egen dator borde vara löst. Frågan om användningen av moderna verktyg borde handla om pedagogik och inte om tillgång. Men så är ännu inte verkligheten och det visade om inte annat Marie Anderssons berättelse om att hon i maj (2012) fick sin första egna lärardator, tidigare har hon haft en dator som de delat tillsammans med tre andra kollegor. Marie som är en prisbelönt lärare både genom Webbstjärnan och genom Guldäpplet för sitt innovativa arbete med digitala verktyg i undervisningen, en förebild för oss alla.

Jag fastnade dock även för Mimmi Grapebring, ordförande för SVEA, som sa att de digitala verktygen och den digitala vardagen är utmärkta för att lärare ska kunna arbeta med det viktiga och centrala värdegrundsuppdraget som skolan har. Jag ställer mig också fullständigt bakom Christina Löfving ord och förmaning omatt vi alla har ett ansvar för att tala väl om skolan, och de som arbetar i skola. Lyft det som fungerar och arbeta vidare med det.

Frågan om hur den digitala skolan blir en skola för alla, är intressant och jag tror att vi kommer att få anledning att återkomma till frågan, i synnerhet då den senaste rapporten om hur skolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag visar att skillnaderna har ökat, att skolan är sämre än tidigare på att utjämna sociala skillnader. Det är som Eva Lis Siren sa, det är en fråga om likvärdighet, alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning.

Sedan hoppas jag att nästa gång frågan kommer upp på min agenda att vi kommer att prata om hur de digitala verktygen och elevers tillgång till digital kompetens stärker elevers rätt till en likvärdig utbildning så att alla får samma möjligheterna.

Du kan ta del av seminariet så finns det här:

Så skapas en relevant skola

Hon är så klok Christina Löfving (allas vår itmamman) och generös. Det är bara att läsa hennes blogg, ta del av hennes erfarenheter och tips, som hon så generöst delar med sig av.

Christina Löfving har just kommit ut med sin bok om Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Hon har just lämnat

orden till dig. Om du vill. Gör vad du vill med dem och införliva och omvandla dem tillsammans med ditt och dina kollegors tänk. Det är då det blir bäst.

Jag fick hennes bok i brevlådan igår. Så just nu ligger den bredvid mig, jag har bläddrat och läst, strukit för, tänkt efter. Bläddrat igen, läst nya avsnitt och min bild av Christinas bok är att det här är bok skriven av och för varje pedagog. De lyser av pedagogens tankar, vardag och världsbild. Det är en bok för alla lärare, till alla lärare. Det är en riktig råg i ryggen bok. Det är en bok som gjuter mod, som lyser av en pedagogs kärlek till sina elever, till lärande och lärarens kunskap och vardag. Det är en bok skriven av en lärare till en lärare. Det är en pedagogisk handbok såväl som en tankebok, en bok vars ambition är att:

ge dig redskap att verk i en skola som är relevant. En skola som är en del av världen och som rustar våra elever för den tid de lever i nu och den tid som kommer. Jag vill ge dig redskap att verka i en skola där lärande leder till förståelse som innefattar, men inte stannar vid, fakta. En skola där taket för lärande är bottaget och där motivation och kreativitet får genomsyra verksamheten. Där du som pedagog är oerhört viktig och där eleverna vet att de i dig har en tydlig ledare. En som inte lämnar sina elever ensamma i sitt kunskapande, utan som hjälper dem vidare.

När jag stannar av och läser olika avsnitt så slås jag av flera saker om och om igen, sånt som kännetecknar Christina och hennes tänk. Hur motiverar vi skolarbete? Hur motiverar vi eleverna? Hur utmanar vi dem? Hur tar vi till vara på deras kunskaper, deras vilja och deras nyfikenhet? Varje pedagog som läser Christina Löfvings bok kommer att få hjälp, stöd i sitt arbete med just dessa frågor, samt tips, hjälp att använda digitala verktyg för att nå de målen som finns i läroplanen Lgr 11.

Och Christina (för jag hoppas att du läser det här) tack för de fina orden om mig

”som hjälpt mig att förstå det här med Creative Commons och mycket annat i livet”