Etikettarkiv: kreativitet

Kreativa dilemman #blogg100

Jag läste Jespers inlägg Kreativitet det sista egentliga folk vill ha om kreativitetens dilemma. Alla pratar om vikten av ha kreativitet inom en organisation, men i själva verket vill alla bara ha resultatet, de nya tankarna att det finns personer som genom att sammanföra två tankar kan skapa en ny kreativ insikt, tanke, idé. Jag kan bara instämma i Jespers analys, men vill också uppmärksamma ett annat dilemma.

Vi pratar om kreativitet, och vikten av att vara kreativa, men jag tror inte att de ens tänker på det som Jesper ser som kreativitet. jag tror vi ofta tänker att vi vill att vi ska tänka lite nytt. Men att tänka kreativt såsom Jesper säger att tänka helt annorlunda, genom att sätta två idéer samman för att skapa något helt nytt det är i de flesta sammanhang helt otänkbart, för det kräver mod, tilltro och tillit till den kreatives kompetens och förmåga och det tror jag att vi många gånger  saknar. Mitt stora problem med allt tal om kreativitet är att vi pratar om helt olika saker och sällan har kulturen för att använda den kreativitet som kanske finns i vår omgivning. Och då blir det att vi använder det som vi gjort tidigare.

De kreativa tomrummet…

Vad får oss att skapa vara kreativa? Att tänka nytt, i nya banor? Vad föder kreativitet? En bild som återkommer är att kreativiteten föds i tomrummet, i stillheten, tanken som får vandra… John Cleese uttrycker det så här:

“We get our ideas from what I’m going to call for a moment our unconscious — the part of our mind that goes on working, for example, when we’re asleep. So what I’m saying is that if you get into the right mood, then your mode of thinking will become much more creative. But if you’re racing around all day, ticking things off a list, looking at your watch, making phone calls and generally just keeping all the balls in the air, you are not going to have any creative ideas.” ~ John Cleese

Samma tanke finns hos Jonah Lehre som i en telefonintervju med Nick Bilton säger:

that our brains often needed to become inattentive to figure out complex issues. He said his book discussed an area of the brain scientists call “the default network” that was active only when the rest of the brain was inactive — in other words, when we were daydreaming. Letting the mind wander activates the default network, he said, and allows our brains to solve problems that most likely can’t be solved during a game of Angry Birds.

Jag tror att kreativitet föds delvis i tomrummet, men med behöver påfyllning i vardagen, i kunskap, i erfarenheter, i inspiration från andras skapande och de får vi inte alltid i fantasin, dagdrömmarna, drömmarna. Tomrummet hjälper till att förlösa kreativiteten, får hjärnan att se nya banor, lösningar. Det stämmer nog, men samtidigt behöver kreativiteten input…

Personligen funderar jag mer på vad som hämmar kreativa tankar, om det är stressen, eller arbetet, eller vardagen eller tekniken eller åldern eller kanske är det bara självcensuren. Jag börjar mer och mer luta åt självcensuren. Kreativitet föds i tomrum, i att tankar får utrymme att vandra, men många gånger tror jag att de kreativa idéen dör i självcensur, i mötet med den ”goda smaken”, i mötet med tanken ”vad ska andra tänka” och där försvinner den kreativa idéen.

Hur kommer man förbi det?

Kreativitet behövs därför att

Anne Bamford inleder sitt seminarium om The wow-factor i London med följande ord:

Jag hatar när det pratas om Framtiden lärande, eller om att skolan ska förbereda elever, barn inför framtiden, så att blir förberedda för framtiden men istället borde vi fokusera samtalet om skolan och lärande att lära eleverna/barnen är här nu och det viktigaste är att lära dem att hjälpa dem att hantera nuet. Våra barn är NU, framtiden vet vi inget om och den hanterar vi när vi kommer dit.

För mig och Anette Holmqvist är det som att hon hade hört oss prata igår när vi gick genom London gator och vi ställde oss frågan om varför pratas det om framtiden hela tiden när det viktiga borde vara nuet, att utbildning, skola, undervisning handlar om nuet, varför är det så stort med framtiden? Vad vet vi om den?

Vi pratar om att elever behöver utbildning för ett speciellt arbete idag, men hur vet vi det? Anne Bamford pratar om att när de frågat företagare om vilka färdigheter deras anställda behöver. Och då säger de att elever behöver färdigheter i att ha kunskaper i att veta hur de lär sig saker. Sedan säger företagare att följande färdigheter behövs:

  • Kommunikation
  • Team workning
  • Självförtroende

Och kreativitet behöver vi i skolan

därför att…