Etikettarkiv: mål

Är skolans målen samma som de som PISA utvärderar? #blogg100

I diskussionen kring skolans bristande resultat, och misslyckande undrar jag varför det är så tyst i debatten om vilka mål som skolan har. Är skolans formulerade mål i enlighet med de mål som finns i de jämförande studier som vi utvärderar den svenska skolan utifrån?

Vi antar alla att de mål som finns i svenska läroplanen är i enlighet med de mål som PISA utvärderar, kanske är det så, kanske inte. Vi behöver föra en diskussion kring hur skolans mål är formulerade och utvärderas, och gärna med en jämförelse med de mål som PISA utvärderar.

Visionen för skolan måste vara meningsfull! #blogg100

Jag tar del av alla utspel som ska göra skolan bättre, utveckla undervisningen, öka måluppfyllelsen och får Sverige och den svenska skolan att bli världsbäst.

Men jag undrar hur våra politiker formulerar sin målbild när den sammanfattas med rubriken ”Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade prov”. Vilken är visionen, är det att bli bättre på ett test (PISA)? Men hur tänker ni då? Hur stimulerar ett sådant mål de som arbetar i skolan? Är det en vision som de delar? Om ni vill nå målet med en bättre skola behöver vår politiker formulera en visionen för skolan som delas av de som arbetar och går i skolan. Jag har svårt att se att visionen.

Jag tycker att politikerna och de som leder och styr skolan ska fokusera på visionen för skolan, och formulera den med de som arbetar och går i skolan för ögonen, så att visionen för skolan kan leda till att skolans verksamhet upplevs meningsfull både för de som går där och att de som arbetar i skolan kan ge eleverna som går i skolan de bästa möjligheterna att klara sin och vår framtid på bästa möjliga sätt och med de bästa förberedelserna.

Om de som styr skolan inte kan formulera en bättre vision för skolan än ”betyg från fyran och externt rättade prov” då behöver de tänka om.