Etikettarkiv: media

Skriver om medias synsätt på skolan på Second Opinion

kristina alexanderson bilden är tagen av Mathias Klang CC (by,nc)

Jag blev tillfrågad, smickrad och kände mig utmanad, så jag tacka ja till att skriva ett mediegranskande inlägg av hur SvD och Metro skildrar historien om Douglas Berglunds debutbok ”En lat jävels guide till MVG i alla ämnen”.

Idag publicerades det med den underbara rubriken Gulligt istället för granskande:

Ett litet smakprov sedan får ni läsa hela inlägget där:

Varför ifrågasätter inte journalisten dessa råd? Menar Samuelsson på fullaste allvar att han tror att lärare betygsätter beteende, och inte kunskaper? När Douglas Berglunds råd får stå oemotsagda och artikeln rubriksätts med ”Så får du MVG i alla ämnen” är det solklart att jag som läsare upplever att det är så. Här behövs en granskning av innehållet.

Bilden av barnet- hur hjälper de barnen?

Idag har jag hamnat i Karlstad på World Summit 2010 och ramlade i förmiddags in på ett väldigt givande seminarium om bilden av barnet i media. Där Willian Bird pratade om vilken bild av barn som media förmedlar, samt vilket syfte bilden har.

Swing by Brittany Greene CC (by, nc, nd)

William Bird visade kända fotografier som vi alla känner igen utifrån frågeställningen: om bilden i fråga hjälper barnet på bilden eller om det hjälper ”frågan” som sätts i fokus. Han visade flera som vi känner igen sedan tidigare och problematiserade kring dessa bilder utifrån frågan: Hur hjälper den här bilden barnet på bilden? Hur hjälper bilden barn i liknande situationer? För att illustera vilken typ av bilder som Bird visade var bland annat den av flickan i Vietnam som blivit bränd av Napalm, och frågan ringer fortfarande i mitt huvud hur hjälper denna bild barn?

Den bild som berörde mig mest var den av den undernärda flickan som är på väg till ”matstationen” i Sudan, och som är så slut att hon måste sätta sig ner för att ta igen sig, och då passar fotografen på att ta följande bild. Frågan, som seminariet cirkulerade kring, om den här bilden hjälper flickan är svår, och frågan som man ställer sig hur länge fotografen stått och iakttagit henne i väntan på att få möjlighet att ta just denna bild. Sedan kommer frågor som gör bilden någon skillnad? Varför hjälper inte fotografen flickan? Vilket ansvar har media? Vilket ansvar har vi som konsumenter av dessa bilder?

Svåra och stora frågor…Sedan kommer frågan om hur bilder som dessa av barn i media påverkar vår världsbild och vårt agerande på kort respektive långsikt, gör dessa bilder någon skillnad? Vilket ansvar har media för den bild som de förmedlar av barn och i synnerhet bilden som media ger av barn i utsatta situationer eller kriser.