Etikettarkiv: organisation

En organisation som fungerar… #blogg100

Jag läser den intressanta texten Jag, en visselblåsare och får presenterat tre kriterier på en organisation som fungerar:

  1. Låg nivå av rädsla.
  2. Mycket information.
  3. Att man erkänner problem och försöker lösa dem.

Jag undrar vem eller vilka definierar om en organisation uppnår dessa kriterier? De som arbetar i den eller de som berörs av den? Artikeln handlar om skola och vikten att skapa förutsättningar för skolan att fungera. Frågan jag ställer mig är om vem i skolan som ska definiera om skolan som organisation fungerar är det lärarna, eleverna, skolledarna, föräldrarna eller ska alla uppleva att organisationen uppfyller kriterierna. Jag tänker att i bästa fall ska alla som berörs av organisationens verksamhet uppleva att den uppfyller kriterierna. Skolans dilemma är att den berör så många grupper och frågan är hur styrningen av en skola ska ske för att den ska vara en fungerande organisation gentemot alla grupper som berörs av den är en svår nöt att knäcka.

Artikeln Jag, en visselblåsare handlar om några av de svårigheterna… värd att läsa och fundera kring.