Etikettarkiv: övervakning

Integritet behövs för demokratin – ett upprop att ta på allvar!

Idag gör DN och 25 andra ledande tidningar ett upprop mot massövervakningen. Det står följande i uppropet:

De senaste månaderna har massövervakningens omfattning blivit allmänt känd. Med några få mus-klick kan staten få tillgång till din mobilenhet och dina mejl, dina sociala nätverk och sökningar på internet. Den kan följa dina politiska uppfattningar och aktiviteter och i samarbete med nätföretagen samla och spara dina uppgifter, vilket gör att den kan förutspå din konsumtion och ditt beteende.

Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade.

Denna grundläggande mänskliga rättighet har förkastats och urholkats genom staters och företags missbruk av tekniska framsteg i massövervakande syften.

En bevakad person är inte längre fri; ett övervakat samhälle är inte längre en demokrati. För att behålla någon giltighet, måste våra demokratiska rättigheter gälla i såväl det virtuella som det verkliga rummet.

  •  Övervakning kränker den privata sfären och hotar tanke- och åsiktsfriheten.
  • Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.
  • Övervakning gör individen transparent, medan stat och företag verkar i hemlighet. Denna makt missbrukas, som vi har sett, systematiskt.
  • Övervakning är stöld. Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de -används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip som är nödvändig för demokratisk frihet.

VI KRÄVER RÄTTEN för alla människor, som demokratiska medborgare, att avgöra i vilken utsträckning deras personliga uppgifter får samlas in, lagras och användas, och av vem; att få information om var deras uppgifter lagras och hur de används; att kunna få deras uppgifter raderade om de har samlats in och lagrats illegalt.

VI UPPMANAR ALLA STATER OCH FÖRETAG att respektera dessa rättigheter.

VI UPPMANAR SAMTLIGA MEDBORGARE att resa sig i försvar för dessa rättigheter.

VI UPPMANAR FÖRENTA NATIONERNA att bestyrka den omedelbara vikten av att försvara medborgerliga rättigheter i den digitala tidsåldern, och att upprätta en internationell lag om digitala rättigheter.

VI UPPMANAR ALLA REGERINGAR att underteckna och följa en sådan förordning.

Privatpersoner som vill skriva under uppropet kan göra det på Change.org:s hemsida.

Vad får vi fotografera, och när bli vi fotograferade?

Härom morgonen så satt jag på tåget och solen lös in och plötsligt så såg jag bild som jag inte kunde motstå, reflektionen eller spegelbilden av mannen som jag satt bredvid. Jag kunde inte motstå att ta fram kameran, och jag har en ganska stor kamera, det är ingen diskret mobilkamera och sedan börjar jag fotografera.

På andra sidan om mig sitter en kvinna, som efter jag tagit fem, sex bilder säger ”fotograferar du?” med en indignerad ton. Jag tänker först låta bli att svara, men säger sedan ”ja, jag fotograferar”. Hon är upprörd och fortsätter sedan: ”Du kan ju inte fotografera främmande människor på pendeln.”

Jag försöker igen: ”Men jag fotograferar min man”. Men inser att hon hör inte, hon är upprörd, så jag frågar : ”Var står det att jag inte får fotografera på tåget?”

privacy

Hon fortsätter, ”Du får inte fotografera främmande människor på tåget.”

Då klipper mannen bredvid mig in i samtalet och säger ”Ser du den där kameran där, den fotograferar dig hela tiden” och så pekar han på övervakningskameran i taket.

Kvinnan svarar snabbt: ”Men det är ju något helt annat, den finns ju här för min säkerhet”.

Jag resignerar och undrar varför min kamera upplevs som ett integritetsintrång, medan övervakningskamerans integritetsintrång är ett skydd mot de farliga medmänniskorna som finns i vår omgivning.

Händelsen har fått mig att tänka på hur vi ser på övervakning, och vad övervakningen gör med oss. Vem är övervakningskameran till för att skydda och från vem?

frågan är intressant i förhållande till den nya lagen som kom att träda i kraft den 1 juli 2013 om kränkande fotografering, men den gäller inte i offentliga rum

Vad vet ditt mobilföretag om dig?

Har du funderat på frågan: Vad vet ditt mobilföretag om dig?

Igår tittade jag igenom Malte Spitz TED-talk kring mobilen. Denna lilla ”dator” som ger oss så mycket frihet, men frågan Malte Spitz ställer sig är om vi verkligen är fria… Om mobilen i sig ger oss frihet, eller om den innebär något annat.


Se hans talk. Det handlar effekterna av datalagringsdirektivet, som innebär att alla mobiltelefonoperatörer måste spara data om mitt mobilanvändare i minst sex månader upp till två år. Och varför? Syftet är att:

politiker hoppas ska ge upphov till en effektivare brottsbekämpning samt innebära brottspreventiva effekter

Och medlet för det är att vi alla ska övervakas innan vi ens gjort en brottslig handling, sedan när är det så att jag genom att vara mobilinnehavare potentiellt kommer att begå brott? Du tänker nu, men om jag inte har gjort något olagligt har jag ju inget att oroa mig för, men vilket samhälle bygger vi upp där alla är övervakade, och där allt vi gör registreras, vem skyddar vi och varför?

Är vi fria? Och vad vet mobilföretagen om oss och vad kan den information som de samlar om oss komma att användas till?

Diskuterar du den övervakning som sker på nätet?

I diskussionen kring övervakningen på nätet foksueras debatten ofta på statens övervakning, storebror ser dig, genom lagstiftning som FRA-lagen och datalagringsdirektiven. Det är en viktig diskussion, som alla behöver föra. Men min bild av debatten kring statens övervakning av oss på nätet är att den förs mest av aktiva på nätet, jag undrar ofta varför.

I samtal kring diskussionen om statens övervakning är i min värld det viktiga hur en allmän övervakning av alla medborgare påverkar vårt sätt att se på varandra. Jag anser inte att staten ska behöva övervaka sina medborgare bara för att de kan. Visst, övervakning ska kunna ske om misstankar finns om att jag begår brott då kan jag förstå att jag blir övervakad, men annars inte.

I debatten kommer ofta ett argument fram om att har vi inte gjort något orätt så spelar det inte så ingen roll, för då har jag ingen anledning att vara orolig. Men det spelar roll, för hur staten, myndigheterna och medborgarna ser på andra medborgare.

Kanske har Jan Kallberg rätt när han säger: Det spelar ingen roll om staten samlar all denna data om oss för staten har ändå inga resurser att bearbeta den. Men det spelar roll, för vilket samhälle vi blir/är och hur det samhället ser på sina medborgare och deras frihet.

Frågan jag ställer mig är: Hur ser vi på våra medmänniskor i ett samhälle där vi måste övervaka alla?