Etikettarkiv: P1

Spelar dina barn, det gör mina! Lyssna på ”Barnen i P1”

Jag lyssnar på fantastiska Christina Löfving i Barnen i P1 som säger så mycket klokt om att spela, och hur pedagogerna kan möta barnen i deras världar för att sedan arbeta mot andra fiktioner och lusten att möta andra medier.

Spel är en text och den behöver man också kunna förstå! Lyssna på Barnen i P1 – ”jag lär mig engelska när jag spelar”

Upphovsrätten och Annika Lantz i P1

Idag har jag skrivit ännu ett inlägg till Kolla Källans idélåda, och temat för dagen är upphovsrätten, och en ingång för ett arbete  om upphovsrätten. Jag har valt att använda inledningen till hennes program den 9 mars

”Upphovsrätten, som ni vet, bygger på idén att den eller de personer, i mitt fall mina föräldrar, som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också har ensamrätt att bestämma hur detta verk ska få användas. /…/ Skillnaden mellan mig och en bok är att upphovsrätten gäller i 18 år för föräldrar.”

Annika Lantz, Lantz i P1 den 9 mars 2010

Hur du kan använda inledningen tillsammans med dina elever kan du läsa om i mitt inlägg Skapa dialog om upphovsrätten med hjälpa av Lantz på Kolla Källan, så gör det 🙂