Etikettarkiv: permanenta länkar

Hur ska du länka till Wikipedia?

Jag sitter och läser inför ett kommande projekt, och slås av vikten samt betydelsen av en länk. Vad är en länk egentligen, mer än en url eller en webbadress? Jag länkar oftast till de som jag hänvisar till, som referenser. Likt noterna i de akademiska uppsatserna, för att visa var jag tar avstamp, vem eller vilka jag referera till. Jag läser P.D. Magnus On
trusting Wikipedia
och hans diskussion kring om Wikipedia är en trovärdig källa eller inte, samt de metoder som han diskuterar för att avgöra en källas trovärdighet, kommer jag till avsnittet som handlar om hur olika metoder för att avgöra om en artikel i Wikipedia är trovärdig eller inte och länkarnas betydelse.

Wikipedia är noga i sina krav att begära att de som skriver i wikipedia ska länka till externa källor för att öka trovärdighet, sam möjligheten för mig som läsare att granska och verifiera artikelns innehåll. Problemet är dock att bara för att det finns en länk garanterar inte Wikipedia att källan som man länkar till inte är en fabrikation, eller att den som länkar till den har missförstått,
innehållet. Wikipedia använder länkar för att visa på sina referenser, ge oss som läsare/använder möjlighet att hitta fler källor och första handskällor.

Men Magnus tar upp en annan aspekt om hur en auktoritet inom sitt område kan påverka och eventuellt skapa en falsk känsla av att just den Wikipedia artikel, som en auktoritet inom ett visst område hänvisar till är att lita på, genom att auktoriteten inom ett visst område länkar till en specifik Wikipedia-artikel:

Still, one might have reasons to trust specific Wikipedia articles. For example, David Morgan Mar is a PhD astrophysicist who often discusses technical topics on his website. In lieu of filling in all the details, he sometimes links to Wikipedia articles.4 I have known him both from his web presence and from some on-line
chat, and I consider him to be a competent authority on the subjects he discusses. Suppose he has looked at the Wikipedia page to check that it is a good place to direct people. In terms of the methods I’ve described: By the criterion of authority, I believe his claim that the Wikipedia article is OK. Appeal to this vouched-for authority of the article gives me some reason to believe claims made in it.

However, the article to which he links will typically have changed between the time he looked at it and the
time when I visit his site and follow the link. Even if the article is maintained by a core community of competent contributors, users from outside the core community will occasionally edit the carefully tended pages and introduce errors. When I follow the link from Morgan Mar’s site, it is unclear how much weight I should give to the fact that he gave his nod to some previous version of the article. The point here is not to excoriate Morgan Mar. The same problem arises whenever experts link to Wikipedia articles, as has become common practice among bloggers.

[Red. anm Länken i noten (4) har jag lagt in]

Som jag ser det är det egentligen inget problem om alla de som referar till en speciell artikel som referens också använder den möjlighet som finns i Wikipedia med att ta fram en permanent länk. Den ligger lite gömd i verktygslådan och heter permanent länk. Kolla på skärmdumpen nedan:


Det innebär att du kan länka till just den version av den artikeln som du hänvisar till som du anser är trovärdig, eller förklarar, tydliggör ditt resonemang, eller den artikel som du vill gå i polemik med. Sedan kan man väl diskutera frågan om rundgång, att länkar till Wikipedia och länkar från Wikipedia kan skapa rundgång, och då kan man diskutera trovärdighet i de länkar som finns i systemet.

Men länkar skapar trovärdighet både genom att Wikipedia använder dem och genom att vi länkar till Wikipedia, sedan skapar
det andra effekter och det får ett annat citat visa, ett som visar på länkar betydelse för trafiken.

Länkar fungerar också som ett verktyg för att skapa trafik, ett fint exempel på det hittar jag i ett argt inlägg PetitPlat Handmade Miniature Food: 2010 Owl Calendar + Stolen Pictures, en av de, som jag följer på flickr, som skriver så här om länken till de som använder hennes bilder som bakgrund på deras sajt:

”And yeah I know I do them a favor in a way because I link to their website. So yell at them even harder for that.”

Länkar skapar alltså trafik och nya läsare, i bästa fall, bättre ranking i Google också, men det låter jag vara osagt och tänker på Wikipedia och deras plats i sökresultaten och fundera och prata kring det.

Ett grymt inlägg om Wikipedia i skolan måste jag passa på att tipsa om också Teachers: Please stop prohibiting the use of
Wikipedia
(tack BrianKotts). Och Mats fina reflektioner kring just detta läs Wikipedia är underskattat och underbart.