Etikettarkiv: politiska partier

Partier och skolan, bara en fråga om inbjudan?

Jag har skrivit om det tidigare och funderar än.

Det är svårt med demokrati. Är det demokratiskt att fatta ett beslut om att vissa åsikter inte ska vara tillåtna? Är det ok om syftet är gott? Hur ska vi skapa förutsättningar för en att demokratin frodas, växer och mår bra? Vilken roll har vi i skolan? Vilken roll ska vi lärare ha, vilken roll ska skolan ha i förhållande till de politiska partierna ha?

Skolan som politiskt styrd organisation, vilken roll ska politikerna ha om hur skolan förhåller sig till politiska partier?

Jag läser på Lärarnas nyheter artikeln Inte fel att bara bjuda in riksdagspartier att JO har yttrat sig i från om politiska partier i skolan

Enligt JO:s beslut i förra veckan är inte själva inbjudan lagvidrig men däremot är det fel att neka andra partier än de som inbjudits tillträde om de uttrycker intresse av att vara med. Det här beslutet överensstämmer alltså med Skolverkets tidigare rekommendation att skolor inte bör stänga ute något parti som vill besöka skolan inför valet.
— Jag blev högeligen förvånad när det framställts i medierna som att vårt beslut går emot Skolverkets rekommendation. Tvärtom. Jag konstaterar bara att själva inbjudan inte är grundlagstridig. Man kan välja att endast bjuda in exempelvis riksdagspartier. I övrigt hänvisar jag till tidigare JO-beslut, säger Kerstin André, justitieombudsman.

Det är spännande att JO kommer fram till att inbjudan kan gå till vissa utvalda, men om andra kommer och vill vara med då måste de också få tillträde.

Det här är spännande, för vad händer i Stenungsund när de bjuder in ”riksdagspartierna” till skolan, och ”de andra”, som inte sitter i kommunfullmäktige eller riksdagen de partier vars åsikter inte passar skolan, barnen, de unga, de kommande generationerna,  får reda på det, kommer då rektorn, skolchefen att tillåta dessa partier att få tillträde till skolorna? Sedan undrar jag fortfarande, vad händer när dessa partier, som anses vara ”opassande” kanske kommer in i kommunfullmäktige, riksdagen, vad händer då?

Jag tror att demokrati växer sig stark genom dialog, genom samtal, genom att vi möter argument som är odemokratiska. Genom att vi samtalar, genom att vi tillåter opposition, andra åsikter, det är då vi kan fatta de bästa besluten. Det blir aldrig bra om vi bara har ja-sägare runt omkring oss.

Skolan ska naturligtvis inte bara stå passivt i det demokratiska samtalet, att begränsa är det att delta eller inte? Är det ett bra sätt att visa på alternativ? Är det är ett bra sätt att lära barn, unga att bemöta okunskap och intolerans på? Jag undrar är det rätt metod?

Det är som någon sa… Varje samhälle är bara fyra måltider från anarki…

Är censur förenligt med skolans värdegrund?

Skolverket kom för någon vecka ut med rekommendationer till skolor om hur de ska förhålla sig till politiska partier och deras närvaro i skolan. Inga partier ska få uteslutas från skolan, enligt yttrande från JO och JK.  Alla partier ska behandlas lika i skolan. Enligt skolverkets riktlinjer Politisk information i skolan

Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter.
Urvalet av partier som inbjuds till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunens fullmäktige. Alla partier behöver inte bjudas in samtidigt.

Igår annonserade Stenungsunds kommun ut att de portar partier. De har bestämt att endast partier som är representerade i kommunfullmäktige och riksdagen som få komma till skolorna.

– Vi säger att skolans värdegrund är ett av de tyngsta uppdragen som skolan har att arbeta med. Det finns partier som inte lever upp till den, säger Carola Granell, socialdemokratisk ledamot i Stenungssunds bildningsutskott.

– Det gäller också tryggheten för eleverna i skolan som skolledningen också har ett stort ansvar för. Utifrån de två aspekterna har vi valt att formulera vårt beslut.

Jag respekterar att Stenungsund sätter värdegrunden i fokus, men undrar stilla hur det kan vara förenligt med värdegrunden att stänga ute partier från skolan? Innebär inte det beslutet att kommunen idkar förhandsgranskning, eller ska man kalla det censur?

Hur kan förhandsgranskning eller censur vara förenligt med skolans värdegrund?

Sedan undrar jag stilla, vad händer om ett av de partier som Stenungsund idag vill stänga ute från skolorna kommer in i riksdagen eller in i kommunfullmäktige, vad händer då? Jag undrar om vi accepterar att en kommun får ta det första steget för att begränsa åsikter så är det kanske enklare att ta nästa steg, och hur kan åsiktsbegränsning vara förenligt med skolans värdegrund undrar jag…