Etikettarkiv: rapport

En ny rapport ”eleverna och internet 2014” – #lästips

Återigen var det dags för årets upplaga av Eleverna och internet, andra året i rad och om jag får säga det själv så är den kanske än bättre i år. Det finns massor med spännande statisk om hur elever använder internet, hur många procent av sjuåringarna som har en egen mobil etc.

Att arbeta med statistiken och siffrorna har varit ett fantastiskt arbete och nästa vecka på Bokmässan presenterar jag lite mer ingående statistik om flickor och pojkars tillgång till teknik och deras sätt att se på hur kunnig de är. Om du inte är där kan du läsa rapporten och ta del av resultatet här 🙂

Rapporten om Eleverna och internet – spännande läsning!

I mitt arbete får jag möjlighet att göra sånt som jag aldrig i mina vildaste drömmar skulle kunna drömma om.

En sådan är att få skriva en rapport, tillsammans med .SE:s statistiker Pamela Davidsson, kring hur användandet av internet ser ut bland elever. Det låter som en tråkig uppgift, som något som inte skulle kunna väcka lust eller intresse, men personligen skulle jag vilja säga att just den här rapporten var annorlunda att skriva, den gav insikter och kunskaper som jag tror att vi som arbetar med skolan och digitala verktyg i skolan behöver. Sedan är det spännande, svårt och utmanande att titta på statisk, som vi hämtat från svenskarna och internet, och veta att denna är representativ för svenska elever, och deras användning av internet.

Vad ser vi då i vår rapport? Finns det några spännande slutsatser som är värda att lyfta fram? Personligen tycker jag att det finns många, som att elever i genomsnitt upplever sig som mer kunnig på användandet av datorer än genomsnittet av svenska befolkningen. Eller att det är fört på gymnasiet som internet blir viktigare för studierna än för privatlivet. Eller att vi kan se en tillbakagång i tillgång till internet i skolan i mellanstadiet, och har egentligen inga förklaringar varför det är så… har du?

Rapporten är fri att ladda ner, bearbeta och sprida eftersom den är tillgänglig under en Creative Commons licens. Till den har vi också gjort en film som ger några inblickar i hur användningen av internet ser ut bland elever. Kolla in den och läs sedan rapporten.

Eleverna och internet 2013

Framtidens lärande ett väckelsemöte?

Dagarna går och det som skedde idag tillhör snart det förflutna, nuet är nu och det vi ser fram emot är framtiden. Jag var precis som många andra: lärare, skolledare, it-pedagoger, it-strateger på Framtidens lärande. Jag träffade i en paus en fd. kollega från Enskilda Gymnasiet, som alltid varit engagerad i lärande, i skola och nu i kommunpolitiken i Nacka. Kjell Tormod, som min kollega heter, kontaktade mig efter konferensen via mejl. Det är alltid en lycka att träffa en kollega, en från vardagen från då, som är här och nu.

Häromdagen kom en rapport med hans reflektioner kring Framtidens lärande och de ger hans bild av konferensen. De är spännande och jag har bett Kjell att jag ska få dela dem med er. Jag har tidigare skrivit om twitter-väggen, det delade ansvaret och möjligheterna. Kjells reflektioner kring twitter-väggen är följande:

På stora skärmar kunde deltagarna kommunicera med varandra och kommentera de olika föreläsningarna på den stora scenen. För mig blev det lite tröttsamt att läsa internt twitter och hånfulla kommentarer eller hyllningar av föreläsare som ogillades eller gillades. Ibland var det lite av väckelsemöte över det hela.

Personligen tycker jag det är tänkvärt om en twitter-vägg upplevs som en del av ett väckelsemöte. Bilden ger en spännande dimension till Twitterväggens funktion och roll.

I Kjells rapport finns det även andra spännande reflektioner som den kring ”en-till-en” satsningar som skolans lösning, frälsning, men jag tror det behövs mer.

Det råder just nu en En-till-En feber i Sverige. Drygt 160 kommuner har angett att de håller på att införa En-till-En. Ingen vet vad detta innebär för elevernas lärande och om skolans resultat kommer att bli bättre. Utvärderingen av Falkenbergs En-till-En-projekt, visar att resultaten blir sämre för de elever som deltar i projektet jämfört med de som inte deltar.

Framtiden får utvisa hur satsningen på En-till-En-projekt kommer att innebära för undervisning, lärande och för kunskapsutveckling, men just nu ser det inte bra ut.

Det finns anledning att känna oro.

I samma takt som datorer införts i skolan de senaste 20 åren har resultaten (TIMSS och PISA) blivit allt sämre. Eleverna läser sämre, skriver sämre och räknar sämre.

Tekniken är verktyg som vi måste hantera och inte bli slavar under. Sedan behövs ett samtal kring TIMSS och PISA också som riktmärken.

Sedan fastnar jag för samma sak hos Peter Gärdenfors och synen på datorn som verktyg för interaktiv pryl. Den har inte förmågan i sig utan interaktiviteten föds i mötet med andra i de digitala och analoga rummen.

Peter Gärdenfors, professor vid Lunds universitet talade om Lusten att lära i den digitala världen. Gärdenfors sa, att datorn har samma interaktiva möjligheter som flanellografen, bara datorn används på rätt sätt. Enligt Gärdenfors är en bra lärare den som förutom att behärska sina ämnen är en god berättare, en god lyssnare som kan sätta sig in i hur eleverna tänker och som kan samtala och föra en dialog med eleverna.

Dialogen i centrum och förståelse för var eleverna finns bör stå i fokus, för allt lärande. Tack Kjell för att jag fick möjligheten att ta del av dina tankar och reflektioner kring konferensen. Och jag stannar nog i din slutsats, lärandet i framtiden har sina fötter i dåtiden, och i väntan på framtiden bör vi arbeta med att förändra vårt nu, för framtiden den kommer alltid att ligga framför oss.