Etikettarkiv: SETT

Tankar inför år tre av SETT #blogg100

Det är ganska precis en månad kvar till SETT, och jag ska prata där för tredje året i rad. Jag funderar på vad jag ska ha för perspektiv på Internet i skolan på årets SETT-dagar. I år funderar jag på om jag skulle göra en mer tydlig vinkling kring de svårigheter som internet innebär för skolan och hur pedagoger tar sig an dessa utmanar dem och hittar vägar för att göra dessa till styrkor för det lärande som sker med hjälp av webben.

Å andra sidan skulle jag vilja prata om vikten av källkritik och vikten av att ständigt ställa frågor varför är det så? Vem vill vad? och Varför fungerar Internet så? Varför är internettjänster gratis? Och vad innebär det att vara fri på internet?

En tredje idé jag har är att prata om vikten av digital kompetens och vad det i realiteten innebär och hur pedagoger tillsammans med sina elever kan utveckla och vässa sina digitala färdigheter om de arbetar tillsammans.

Vilket fall som helst så kommer alla mina tankar idéer för SETT 2014 att samlas under rubriken ”Internet i skolvardagen- varför och hur?” Jag hoppas att vi ses där, och om inte så ska jag i alla fall berätta vilket temat blev 😉

Internet i skolan – varför och hur då? #SETT

Preparing

Preparing by Peter Alexanderson CC (by, nc)

Jag har föreläst på SETT, på temat Internet i skolan. Frågan som alla behöver ställa sig är: Varför? Varför är det viktigt att vi arbetar med Internet i skolan? Spelar det någon roll om skolan arbetar med Internet eller inte?

Jag tror personligen inte att ett arbete med Internet påverkar barns och ungas vardagsanvändande av Internet i stort. Barn och ungdomar kommer att använda Internet på sin fritid vare sig skolan arbetar med Internet eller inte. Barn och ungdomar kommer att fortsätta att använda Internet för att spela och för att kommunicera, söka fakta och information. Skolans roll är inte att visa på att Internet finns, eller att eleverna kan använda Internet. Min upplevelse är att skolan ska arbeta med Internet för att det är ett otroligt viktigt kommunikationsmedel. Idag kan du inte klara din vardag utan att behöva hantera Internet.

Min upplevelse är dessutom att elever i skolan behöver hjälp att lära sig förstå hur Internet fungerar. Har du ställt dig frågan: Vad Internet är? Varför Internet finns, eller vem eller vilka som bestämmer över Internet? Det har jag, kanske inte så konstigt eftersom jag arbetar på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE och där kommer man i kontakt med sådana frågor. Men ställer skolungdomar dessa frågor? Får de svar i skolan? Pratar elever om Internet och hur Internet fungerar i skolan?

Jag vet att detta är stora och komplicerade frågor, kanske ska vi inte börja där, med att ställa frågan om vem/vilka som bestämmer över Internet, utan ett arbete med Internet i skolan kanske ska börja på en mer jordnära nivå. Det blir lättare då, det är enklare att ta sig vidare då. Jag är chef för det område som vi på .SE kallar Internet i skolan, och där tar vi oss an just frågorna kring hur lärare tillsammans med sina elever kan arbeta med Internet. Vårt arbete med webbstjärnan, handlar om att konkretisera Internet. Vi tänker oss att genom Webbstjärnan kan elever få svar på frågan: vem/vilka är det som skapar innehållet på Internet? Hur skapas källor? Hur gör man en webbplats? Vi låter lärare tillsammans med sina elever arbeta med att lära sig skapa innehåll på Internet, genom att de inom ramen för Webbstjärnan kan skapa en webbplats, med en valfri .SE-adress, kostnadsfritt.

Det vi ser att lärare tillsammans med sina elever säger att de lär sig är:

-hur innehåll skapas på Internet (webbpublicering)
-hur man får använda andras innehåll på Internet (upphovsrätt/CC)
-hur en webbplats fungerar
-hur man kodar eller hur wordpress fungerar
-hur man skriver för externa mottagare
-hur man ska värdera information som man hittar på Internet

Sedan lär de sig så klart annat också, men dessa områden kommer elever och lärare tillbaka till och säger att de lärt sig mer om. I och med att dessa elever och dessa lärare arbetar med Internet i skolan kommer de också in på frågor som rör, vem som bestämmer, vad man får och inte får.

Min presentation kan du ta del av här: