Etikettarkiv: skapande

Ska vi lära barn att hantera ”copyright”?

Lessig #ind12 by K.Alexanderson CC (by)

Det var en av många frågor som ställdes till Lawrence Lessig i tisdags förmiddag på Internetdagarna. Lawrence Lessig är en av de fäderna till Creative Commons. Under sitt key-note-anförande pratade Lessig om upphovsrätten/copyrighten måste justeras för en tid där Internet finns, och fungera så att barn inte kriminaliseras genom sitt agerande på Internet, genom att de remixar, delar och skapar utifrån andras skapande. Ett argumentet som Lessig framförde var att en förändring av upphovsrätten behövs för att den ska fungera så att 15-åring kan förstå den.

Med bakgrund av detta var det intressant att få Lessig svar på frågan om och eventuellt hans insikter om eller hur upphovsrätt/copyright ska läras ut till barn.

copyright-hacking by entapir (Jesper Wallerborg) cc (by)

Svaret som vi fick var, att det inte är upphovsrätt som ska läras ut, utan förståelse och kunskap om konstnärernas kunskaper och deras arbete. Istället för att lära ut ”lag” så bör vi lära ut en förståelse för den arbetsinsats som konstnärerna lagt ner för att skapa ett verk. Lessig menade att detta kunde ske genom att låta elever arbeta med att skapa parafraser, försöka att skapa ett eget ”konstnärligt verk” med utgångspunkt i en konstnärs verk. Jag förstod det så att elever/barn/ungdomar kan lära sig att förstå Pollocks storhet och hans arbetsinsats genom att inom ramen för skolan göra en egen Pollock. Genom att söka skapa ett eget konstnärligt verk så kommer eleverna förstå att det kräver mycket arbete och en rejäl insats, och då kommer eleverna också utveckla en förståelse och respekt för den arbetsinsats som finns bakom andras skapande.

Jag tror att lärande sker genom imitation, genom att härma, och jag tror att elever/barn/ungdomar kan få insikt om hur mycket arbete som ligger bakom ett verk genom att själva söka skapa en kopia. Jag tror också att barn genom insikten om den arbetsinsats som ligger bakom ett verk lär sig respektera konstnärens kunskaper. Sedan behöver vi lära ut att de ska erkänna upphovsmannen.

Jag instämmer i Lessigs slutsats att upphovsrätten behöver fungera för barn där Internet är en naturlig del. Jag instämmer också i att skolan kan lära ut respekt för andras skapande. Jag tycker att barn ska få sprida sina parafraser, sina försök, de ska lära sig vara stolta över sitt skapande och stolt få sprida de förebilder som de har för sitt lärande, och det kan inte alltid ske i med den lagstiftning som finns, och i förhållande till det behöver skolan lära ut de grundläggande reglerna som finns kring upphovsrätten, åtminstone så länge lagstiftningen inte revideras för en vardag där Internet är en naturlig del i skolan och vardagen.

Du kan ta del av Lessigs keynote via Youtube, eller här nedan.

Stjäl andras idéer och gör dem till dina egna – Stjäl som en konstnär!

Hittade den här filmen som jag bara måste rekommendera att alla tittar på. Den ger en bild av hur skapande går till, den visar på exempel på att inga idéer är nya, men det vi gör kan bli vårt eget. Ett så inspirerande Talk. Så kolla in.

Blir inte ni sugna på att göra tidningsdikter så säg, eller bildcollage. Åh jag blir så inspirerad och vill bara sätta igång.

Skapande är bara en remix!

I TED-talket (nedan) pratar Kirby Ferguson om remix, och drar slutsatsen att all kreativitet bygger på tidigare skapande, eller innovationer av tidigare generationer. Han menar att allt som skapas byggs ihop av tre grundstenar: kopiera, transformera och kombinera. Det nya är skapat av delar av andra/gamla bitar.

Eller som Mark Twain säger det:

“All ideas are secondhand, consciously and unconsciously drawn from a million outside sources. We are constantly littering our literature with disconnected sentences borrowed from books at some unremembered time and now imagined to be our own.” — Mark Twain[Brainpickings]

Creative Commons gör mig tydlig!

Beslutet att använda Creative Commons för att dela det jag gör har jag blött, stött och funderat mycket kring. Speciellt de senaste dagarna.

Jag har funderat kring det sex olika licenserna, och jag har övervägt mitt val av licens (använder mest Creative Commons Erkännande, Icke kommersiell, Dela lika) noga. Jag har ställt mig frågan: Varför skriver jag? Varför fotograferar jag? Vad vill jag uppnå? Vad vill jag? Vill jag dela det jag skapar? Ska jag dela det? Hur ska jag dela det? Vill jag dela mina texter, bilder på Internet? Varför?

Vad har jag kommit fram till? Varför skriver jag? Varför fotograferar jag?

För att jag vill, för att jag tycker det är roligt, ibland för att jag behöver skriva… ibland fotograferar jag bara för att jag behöver fotografera det jag ser, men inte hinner fånga, så då återskapar jag scenen, med leksaker. Skrivandet har jag alltid hållit på med, alltid! Jag tänker bättre, lättare högt, med en penna eller ett tangentbord framför mig.

Varför delar jag? Varför publicerar jag det jag gör på Internet?

För att jag kan, för att jag vill utmana mig och mina idéer, ge dem luft, vingar att i bästa fall möta andras. Jag vill pröva mina idéer. Jag vill dela med mig av det jag tar del av. Skrivandet är att tänka högt en liten stund, tillsammans med dig. Men det kan jag ju göra utan att använda Creative Commons, varför använder jag Creative Commons?

För att jag vill ge alla möjligheten att använda det jag skapar, använda mina texter, mina bilder, jag vill bjuda in till nya samtal, nya uttryck, idéer, nytt skapande. Creative Commons ger mig den möjligheten. Men Creative Commons ger mig också möjligheten att vara tydlig. Jag kan med en Creative Commons licensen vara tydlig med hur jag vill att andra ska använda det jag skapat.

Jag vill att andra ska kunna använda det jag skapat utan att först fråga mig om lov – den möjligheten ger Creative Commons mig!

Jag vill att andra ska berätta att det är jag som har skapat bilden/texten. Jag vill inte att andra ska använda bilden/texten för eller i kommersiella sammanhang. Jag vill och uppmuntrar andra att bearbetar texten/bilden fritt men om du gör det så ska du sprida din text, din bild under samma villkor, på samma sätt som jag delade det jag skapade, dvs jag vill att du berättar att du har bearbetat min bild/text, att du sprider/använder din bearbetning för icke-kommersiella syften och låter andra bearbeta din bearbetning, men villkoret att de fortsätter att sprida sin bearbetning under samma Creative Commons licens.

I samtal om mitt val av CC-licens så kommer ibland frågan om mitt val av att dela mina verk under en icke-kommersiell licens, eftersom det är så svårt att avgöra vad som är kommersiellt och icke-kommersiellt på nätet.

Jag har valt licensen icke-kommersiell av flera skäl: jag skapar inte texter för att tjäna pengar på dem, inte heller bilder för att jag ska tjäna pengar på dem, jag skapar för att jag vill! För att jag VILL! Jag vet inget om andra människors motiv till deras skapande, men jag har inte några kommersiella intressen i mitt skapande, så tycker jag bara att det är rimligt att andra inte heller bör använda mina bilder/texter i kommersiella sammanhang, och om de ändå vill det så vill jag att de frågar mig om lov, innan de använder det jag skapat för kommersiella tjänster/intressen/syften.

Med mitt val av Creative Commons licens och de överväganden som jag har gjort i förhållande till det valet gör det tydligt hur jag vill dela det jag skapar, hur jag ser på det jag delar.

Hur har du tänkt kring ditt sätt att sprida det du skapar? Det du delar på Internet?

Creative Commons gör oss ”vanliga” mer kreativa

Waiting for the Death Star alternative version (fisheye) av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)

Min morgon inleds med att jag läser Charlotta Wastesons blogg Bollplanket där det i högerspalten står:

Jag älskar Creative Commons därför att licenserna gör det lättare för oss ”Commons” att bli ”Creative”!

Underbart, och jag instämmer i varenda fiber, men inser också att det kanske inte är en alena rådande sanning och det visar om inte annat posten Creative Commons and the enemies of creators’ rights. Ett inlägg där Andres Guadamuz bemöter föreställlningar om att de som stöttar Creative Commons också är emot kreatörers rättigheter.  Jag tycker att hans svar är så underbart:

There is no evidence that CC is affecting creators, but it must be true as there is some anecdotal evidence of it. The main problem I have with arguments like these is that it is clear that whenever the person is talking about creators, they are talking about a very narrow and specific type of creator. This is one of the issues that I always try to cover whenever I talk about open licensing in general, it is the idea that has been perpetuated in the collective psyche that there are a few worthy Creators, and then there are the rest of us, mere users. This is of course a false dichotomy, as the Internet has brought about a greater democratisation of the creative process. There are still cultural marketplaces, and these are still dominated by the few big sellers, but to imply that only the people at the head of the charts are worthy of the brand “Creator” completely misses what has been taking place in the last 15 years. It seems to me that the people who are still using such language are the people who were doing rather well in the pre-Internet days. Those were the times of the gatekeeper, where a small minority managed to profit from their work, and the rest of us were simply consumers. Nowadays there is a surplus of creation, and the old intermediaries are in crisis, and are being forced to change their business models, or are out of business entirely.

Internet ger mig möjligheten att utöka antalet skapare/kreatörer/konstnärer. Internet ger fler möjligheten att dela sitt skapande och Creative Commons är ett verktyg som gör det enklare för andra att veta hur de får använda mitt/ditt skapande. Den möjligheten skulle jag aldrig ha haft utan internet, och med creative Commons som stöd kan jag dessutom ge andra möjligheten att använda och om de vill bearbeta, sprida mitt skapande. Och det gör i bästa fall det möjligt för fler att känna att de kan skapa och vara kreativa.

Så jag instämmer i Charlottas devis:

Jag älskar Creative Commons därför att licenserna gör det lättare för oss ”Commons” att bli ”Creative”!

Är piraterna hotet mot de skapande verksamheterna?

Ramlar via en länk på twitter över följande seriestrip och funderar mycket på vad den säger? Vad betyder det att det största hotet mot seriefigurerna inte är pirater utan otydligheten.

Obscurity

Frågan ringer i mig, och jag undrar vad menas? Hur ska jag förstå det här? Så jag söker svaret genom att gå till länken i bloggen som har serierfiguren och hamnar i följande sammanfattning av Tim O’ Reilly Piracy is Progressive Taxation som jag bara måste fundera kring

seven lessons from my experience as a print and online publisher:

  1. Obscurity is a far greater threat to authors and creative artists than piracy.
  2. Piracy is progressive taxation.
  3. Customers want to do the right thing, if they can.
  4. Shoplifting is a bigger threat than piracy.
  5. File sharing networks don’t threaten book, music, or film publishing. They threaten existing publishers.
  6. ”Free” is eventually replaced by a higher-quality paid service.
  7. ”There’s more than one way to do it.”

Vem hotar vad? Och tänker tanken, det finns mer än en lösning…