Etikettarkiv: skolpolitik

Varför skylls skolans brister bara på lärarna?

Jag följer skoldebatten lite på avstånd. Min känsla är att den är inriktad på att hitta ”vad” som är fel i skolan. Jag är så innerligt trött på att lärare ständigt ställs i skamvrån, eller pekas ut som syndabockar för att skolan inte fungerar. Det är lärarna det är fel på, deras arbetssätt, deras inställning, på hur de rättar nationella prov etc.

När jag då läser ”alla lärare är inte bra” en artikel om Hattie i SvD suckar jag och tänker inte igen, Inte ännu en artikel som pekar ut lärarna som syndabock för att resultaten i skolan sjunker. Men när jag läst artikeln och funderar kring det som Hattie säger:

De svenska skolresultaten har fallit ända sedan 1990-talet i internationella jämförelser. Samtidigt konstaterar Skolverket att resultatskillnaden mellan olika skolor har ökat markant. Och ja, det är oroande, enligt John Hattie.

– Titta på de länder som ligger ovanför er, där tror jag definitivt att man fokuserar på lärarens roll. Man ger lärarna resurser och stöd och gör dem till experter. Och man betalar dem.

Läraren – och goda ledare i skolan – är nämligen de som kan göra skillnad, är John Hatties slutsats. Men istället för att bygga ett långsiktigt system med professionella lärare, så stressar vi och försöker plocka de bästa bitarna från länderna i topp.

så tänker jag hmm…

Äntligen någon som ger lärarna mandat och pratar om vikten av att utvärdera och skapa en professionell lärarkår. Men jag upplever också att Hattie säger att om det är lärarna som gör skillnad så kan bara lärare göra skillnad om de har rätt förutsättningar för att kunna göra skillnad.

Vem är det som ska stå upp för att lärarna sk få de förutsättningar som behövs för att de ska kunna göra sitt arbete, för att de ska kunna göra skillnad för eleverna som går i skolan? Jo, det måste var de som ”bestämmer” de som sitter på resurserna, som sätter förutsättningarna för skolan och skolans arbete:

    • skolledare
    • skolförvaltning
    • skolverk och
    • skolpolitiker

Vem tar ansvar för att se till så att lärarna får de bästa förutsättningarna för att klara sitt uppdrag? Vem definierar lärarnas uppdrag? Vem undersöker hur det har ändrats under samma period som resultaten fallit? Kanske finns det beslut som gjorts av andra än lärarna som gör att resultaten i skolan faller… Kanske finns det ett behov av att arbeta långsiktigt istället för att stirra sig blind på kortsiktiga resultat och kanske behövs det beslut som ger lärare förutsättningar för att arbeta långsiktigt och medvetet med att utveckla sitt arbete, sin profession.

Sluta peka på lärarna som de som bär ansvaret för skolans försämrade resultat, och börja titta på hur förutsättningarna för lärarna har ändrats samt peka på de som har ansvar för de besluten och de som genomfört besluten, och utkräva ansvar av dem också.

 

Debatten om skolan, vad handlar den egentligen om?

Jag sitter och summerar tre dagar på Gotland och funderar mycket kring debatten kring skolan, vad handlar den egentligen om? Och vad borde den handla om?

Idag sitter jag och läser SvD och DN och deras artiklar om att de rödgröna gjort ett utspel om skolan och slås av förslaget till skolpolitik och det handlar om:

– En viktig del för mig är utvärderingen, kvaliteten och kunskapskraven i skolan. Lika viktigt är att vi säger nej till sorteringsskolan, säger Mona Sahlin på presskonferensen i Sankt Hans trädgård.

Peter Eriksson, MP:s språkrör, kallar uppgörelsen för en av de viktigaste som som de rödgröna har enats om.

– Fokus om, vi vinner valet i höst, kommer att vara på kvaliteten i skolan. Det alllra viktigaste instrumentet är de skriftliga omdömen från årskurs ett. Konkreta omdömen som talar om hur ditt barn klarar sig, säger han.

Från SvD Vill ha betyg från årskurs sju

S, V och Mp vill även öka lärartätheten i svenska skolor. Målet är minst 9 lärare per 100 elever, i ett försök att nå mindre klasser, säger Sahlin.

– Just nu har vi 8,2 lärare per 100 elever.

Reformen om antalet lärare kräver att ytterligare 6.000 lärare anställs.

Från DN Överens om betyg från sjuan

Härligt att de är överens om hur kvaliteten och kunskapskraven i skolan ska se ut, samt när lärare utvärdera elevers kunskaper, och när de ska dokumenteras. Det är skönt att höra att de tror att skolans framgång ligger i att ha lärare där med, och att kvalitet i skolan mäts genom omdömen. Jag tycker också att det är viktigt att vi, lärare, vet att vi ska följa upp eleverna och deras kunskaper, men jag undrar varför kan inte skoldebatten också handla om det som är ännu viktigare, nämligen vad barnen ska lära sig.

Vad anser politikerna, röda, gröna, blå, lila att våra barn, elever, kommande generationer ska kunna? Är det så okontroversiellt att det behöver man inte ens debattera, eller?