Etikettarkiv: sprida

Den goda lärplattformens syfte är väl att sprida skolmaterial? #blogg100

I Göteborg träffade jag förra veckan en grupp pedagoger för att prata om upphovsrätt och en av de frågor som de upplevde som svår var hur de skulle hhantera lärplattform som de använder. I den gruppen ansåg de att lärplattformen bland annat hade som syfte att visa upp skolarbete och ge föräldrar möjlighet att titta på det och ta del av det, som sker i skolan, men ett problem som de upplevde var svårigheterna att skydda skolmaterialet som de presenterade eller visade upp inom ramen för plattformen. De ville veta hur de skulle skydda det så att föräldrar inte spred det vidare, för mycket av det pedagogiska materialet eftersom det bara var tänkt att det skulle visas upp. Förälder ska få titta men inte sprida.

Jag tittade på gruppen med pedagoger som jag hade framför mig och frågade:

-Men om de bara ska titta varför lägger ni det i lärplattformen om det inte får användas, och spridas på internet? Om inte vill att andra ska använda det, om ni inte vill att andra ska sprida det så ska ni väl ändå inte dela det på internet? På internet har vi en tendens att sprida saker som vi gillar, och om föräldrar/barn/kollegor gillar det ni gör så kommer de sprida det. Att sprida och använda är ett betyg på att du gjort något som andra kan använda och som andra tycker om. Om ni inte är säkra på att de som har tillgång till materialet förstå hur det får användas så får ni väl se till att ni bara delar material som föräldrar och andra pedagoger i sin tur får sprida och använda, bearbeta och bygga vidare på, eller?

Tanken är väl inte att skolan och skolarbete bara är något som elever och föräldrar bara ska titta på. Tanken är väl ändå att det som skapas i skolan ska användas, spridas och visst är väl den bästa av alla belöningar när elever och föräldrar berättar om det som sker i skolan. Om lärplattformen inte är till för att skapa ett pedagogisk samtal kring det som sker i skolan, så tycker inte jag att den ska användas för det heller, men om den är tänkt att användas för att vi ska kunna lära tillsammans, så måste det som delas där också bygga på de villkor som lärande sker under, nämligen att man få använda, och bygga vidare på, sprida och göra om.

Varför sprider du det du gör? #CreativeCommons

Att välja att dela det du skapar är i sig ett stort beslut. Att bestämma sig för att låta andra ta del av det man gjort, det man tycker om, det man har lagt ner tid på, det är i sig ett stort beslut. Men när du fattat det beslutet kanske du bör fundera på om inte Creative Commons kan vara ett verktyg som hjälper dig att dela det du skapar. Att använda Creative Commons är inte särskilt krångligt, men stort!

Varför du väljer att dela det du gör på Internet? Vilket är syftet?

Om syftet med att använda Internet som arena för att sprida kunskap, kultur eller vetenskap, behöver du ta ställning till om du ge andra de möjligheter som Internet innebär för att använda/ eventuellt bearbeta och dela vidare det du gjort? Vill du låta andra hjälpa dig att sprida det du gjort?

Med ”vanlig” upphovsrätt behöver de som vill använda ditt material, ditt skapande, de som vill sprida ditt skapande/ditt material be dig om lov innan de har rätt att använda, sprida det vidare på Internet.

Med en Creative Commons licens, ger du andra rätten att använda/sprida ditt material, utan att de behöver fråga dig om lov innan de använder ditt material. Creative commons gör att du kan berätta att du vill låta andra använda och sprida det du skapat, samt i vilken omfattning och/eller i vilka sammanhang.

Vilket är syftet till att du sprider det du gör? Om syftet med att dela det du skapat är att berika andra, för att ge andra möjligheter att lära och ta del samt växa med det som du kan, eller det som du gör, då är Creative Commons ett alternativ, som gör att du kan få spridning på det du skapat långt, längre än du kunde tro.

Du kanske har andra syften… som inte är förenliga med Creative Commons idé om att utnyttja Internet som en arena för att sprida kunskap, vetenskap och kultur, och då ska du naturligtvis inte använda Creative Commons. Men vill du utnyttja Internets kommunikationsmöjligheter… och utnyttja Internets fördelar samt göra det enkelt för andra att använda det du skapat, då är Creative Commons är ett utmärkt medel för att sprida det som man skapat och som man vill att andra ska kunna få använda, bearbeta och bygga vidare på.

Det visar om inte annat Wikipedia cc (by,sa), eller Tray Radcliff som använder CC (by, nc), eller Hanna Sköld (filmskapare) att Creative Commons fungerar.

Lite material som kan hjälpa dig i valet av licens, titta på den Infografic som .SE gjort tillsammans med oss på Creative Commons – Välj rätt licens, eller på den kortfilm som förklarar vad Creative Commons är, gjord för Webbstjärnan (.SE:s skoltävling för att utveckla internetanvändningen i skolan), eller läsa den Internetguide som heter Copyright-Copyleft och som är skriven av Mathias Klang. Skolverkets guide Creative Commons för lärare är också en användbar resurs.