Etikettarkiv: styrdokument

Är skolans målen samma som de som PISA utvärderar? #blogg100

I diskussionen kring skolans bristande resultat, och misslyckande undrar jag varför det är så tyst i debatten om vilka mål som skolan har. Är skolans formulerade mål i enlighet med de mål som finns i de jämförande studier som vi utvärderar den svenska skolan utifrån?

Vi antar alla att de mål som finns i svenska läroplanen är i enlighet med de mål som PISA utvärderar, kanske är det så, kanske inte. Vi behöver föra en diskussion kring hur skolans mål är formulerade och utvärderas, och gärna med en jämförelse med de mål som PISA utvärderar.