Etikettarkiv: tänka

Vem lär oss att tänka? Vad är kritiskt tänkande?

Det kom det en tweet från den bäste Brian Kotts om ett inlägg om kritiskt tänkande, ett inlägg som ställer den relevanta och mycket välformulerade frågan: Vad är kritiskt tänkande? Det måste vara mer än bara ord.

But let me ask you this, what is critical thinking and what are the skills, attributes, and characteristics that help to define it? Has your community engaged in deep discussions on critical thinking or is it left vague, an abstract term that sounds good but is left to chance on it development? ”Who taught you to think” and how do people come to think better?

Vi slänger oss med källkritik, kritiskt tänkande, men vad menar vi med det? I bloggposten finns dessutom ett kortklipp som heter Vem lärde dig att tänka?, och det är en fråga som jag tycker att vi ska fundera kring. Vem/vad lärde oss att tänka? Att bli medvetna…

Upp på detta kom det ett mejl till mig idag som belyser en fd elevs tankar kring vikten att lära sig tänka, utmanas och möta engagemang. Det är ett sånt där mejl som vi lärare får ibland, från f.d. elever som berättar om deras liv, och det värmer hjärtat. Gör en glad. Min fd. elev skriver så här:

Jag vill tacka dig för ditt engagemang och ditt sätt att utmana oss och få oss att tänka kritiskt. Du fick mig att förstå varför jag hade svårt för vissa saker i inlärningen och fick mig att ta det som en utmaning och inte se det som en begränsande faktor. Utan dig tror jag inte att jag skulle nått så här långt.

Det är en elev som hade mig som ny-exad lärare, i början av min lärarbana. Och hon säger du fick mig att tänka, skapa en strategi. Jag säger bara: Vem lärde dig tänka? Och vilka lär du tänka? Samt vad menar du egentligen med kritiskt tänkande?

Ryan Bretag har samlat flera eller många infallsvinklar på kritiskt tänkande, som är värda att ta del av, kolla hans schema och de svar som han har fått.

Jag instämmer i Bretags slutsats att kritiskt tänkande kräver

Final Thoughts

What are you doing with critical thinking in your school? How is it being approached organizationally?

If we believe in critical thinking, it has to be more than words stated leaving individuals to figure out. It requires the community to approach it with rigor and fidelity beginning with a working definition and a breakdown of concepts that moves us forward together. If not, critical thinking is at best left to chance in one room schoolhouses and at worse nothing more than a conversation piece that make schools sound/feel viable.

Så vad är kritiskt tänkande för dig? Hur definierar vi det? Och hur arbetar vi för att få elever att tänka självständigt, medvetet, och strategiskt etc…

Eller med Bretags beskrivande ord, hur får blir vi kritiskt tänkande så att vi kan tänka:

 • Abstract
 • Active Thinking
 • Adaptive
 • Adventurous
 • Advocacy
 • Alternative Action
 • Analytical
 • Application
 • Bias Recognition
 • Challenges assumptions
 • Cognitive Maturity
 • Coherent
 • Conceptual Basis
 • Concise
 • Connections (build & see)
 • Consciousness
 • Consequences
 • Construct Knowledge
 • Contextualized
 • Craftmanship
 • Creative
 • Curiousity
 • Degrees of Beliefs
 • Depth and Breadth
 • Discarding Irrelevant
 • Draw Conclusions
 • Efficacy
 • Empathy
 • Evaluation Skills
 • Fairmindedness
 • Flexibility
 • Generalize
 • Higher Order Thinking
 • Implications
 • Independent Learning/Thinking
 • Information Processing
 • Inquiry
 • Inquisitiveness
 • Interdependent
 • Interdisciplinary
 • Interpretation
 • Interrelationships
 • Intellectual Due Process
 • Judgment and Decisions
 • Linking
 • Logic
 • Maturity
 • Metacognitive
 • Model
 • Multiple Views
 • Objectivity
 • Open Mindedness
 • Organized
 • Patterning
 • Persistant
 • Problem-Finding
 • Problem-Solving
 • Purposeful
 • Questioning
 • Rationalizing
 • Reasoning
 • Reflective Thinking
 • Repertoire of Strategy
 • Self-Confidence
 • Self-Monitoring
 • Self-Regulation
 • Skepticism
 • Strategic
 • Support with Data/Evidence
 • Synthesis
 • Systems Thinking
 • Thought Process
 • Truth Seeking
 • Understanding
 • Values
 • Wondering
 • Worldview

Läs även Mats inlägg om kritiskt tänkande