Etikettarkiv: tumblr

Källkritik utifrån en bild över ett varumärke

Min erfarenhet är att en bra inledning till en källkritisk diskussion är att utgå från något som eleverna känner till, en fråga eller en situation som de har kunskap om, eller åtminstone känner igen. Jag börjar ofta mina källkritiska samtal i vardagen, och vill föra diskussionen utifrån en fråga som jag tror att mina elever kan bli engagerad i.

Dagen inlägg är ett tips på en sådan utgångspunkt, som jag ramlade över då två av mina vänner samtalade om vikten att vara kritisk mot det vi möter på nätet. Deras exempel var en bild som föreställer två kända varumärken och hur deras logotyper har förändrats över tiden.

Ready for takeoff by Stéfan CC (by, nc, sa)

Ready for takeoff by Stéfan CC (by, nc, sa)

Den bild som mina vänner hade som utgångspunkt är ursprungligen publicerad i ett inlägg som heter ” Logovolution” , men de pratade om den utifrån att en av dem hade sett den i ett inlägg på Johan Hedbergs tumblr, där bilden återpubliceras, den 3 juni 2010. Bilden föreställer en tidslinje över hur Pepsi Cola:s och Coca Cola:s logotyper har förändrats eller utvecklats sedan slutet av 1800-talet.

En bild som utgångspunkt

En bild, som den från Johan Hedbergs tumblr, kan fungera som en bra utgångspunkt för att visa att vi kanske inte ska tro på allt vi ser på nätet. Som vanligt anser jag att Kolla Källans lathund är en naturlig startpunkt för att närma sig ett samtal om bilden, och den historia som den berättar.

När jag arbetar med bilder brukar jag dock alltid börja med att låta eleverna beskriva vad de ser på bilden. Så jag skulle börja med att fråga: Vad föreställer bilden? Sedan skulle jag fokusera på följande frågor:

  • Vem har publicerat bilden?
  • Vem har gjort bilden? Kan vi ta reda på det?
  • Vad säger webbadressen? (om avsändaren?)
  • Finns det en om-sida? Vad berättar den om avsändaren?
  • När publicerades bilden?
  • Och i vilket sammanhang är bilden publicerad?

Naturligtvis skulle jag också prata om bloggar, och hur de kan ta ställning till om ett inlägg är trovärdigt eller inte, i synnerhet om inlägget bara består av en bild.

När publicerades bilden?

Den här bilden har varit publicerad på nätet sedan 2008 och det innebär också att det finns flera som har undersökt och sökt motbevisa den berättelse som bilden berättar.

I samtalet som mina vänner hade om bilden kom det fram att en av dem stött på bilden tidigare, och i det sammanhanget hade han också kommit över följande blogginlägg Coca-Cola vs. Pepsi, Revised Edition, som publicerades på bloggen Brand New som vars syfte är att diskutera hur företag arbetar med varumärken.

Skillnaden på blogginlägg

Det intressanta är hur detta inlägg skiljer sig från bildinlägget, och hur den som har skrivit inlägget Coca Cola vs. Pepsi gör för att skapa trovärdighet för sin historia som inte alls stämmer överens med ursprungsbildens historia. Han använder referenser som han hänvisar till genom länkar. Han för ett utförligt utredande resonemang som han belägger med hjälp av bland annat bildexempel.

Naturligtvis skulle jag också föra ett samtal kring vem som är avsändaren till detta inlägg och vilket syfte som han har med sitt inlägg. I slutet av inlägget Coca Cola vs. Pepsi publiceras dessutom en ny bild som illustrerar en annan historia än den första.

Vilken blogg ska man tro på?

Frågan som naturligtvis uppkommer är varför ska vi tro mer på den senare bloggens bild än den förras? Och det är en fråga som vi naturligtvis också måste diskutera. Vad skapar trovärdighet? Vad ska vi tro på och vilken historia är mest trovärdig samt varför?

I den senare bloggen finns länkar till olika källor som skribenten använder för att belägga sitt resonemang, medan den första bloggen endast publicerar en bild, som en självständig sanning. Så personligen är jag mer benägen att tro på den senare. Men det är värt att föra ett samtal kring tillsammans med elever.

Vad ska man tro på?

Jag fick av en bloggpost skickad till mig med en upprörd kommentar: ”det här borde skolan ta upp, eller inte.” Jag läste bloggposten Canon throws out cameras

”so I work for Canon. And these SLR cameras and lenses are going to be thrown away cos they have no boxes LOL fkn idiots”

Jag tittade på bilden, och läste texten än en gång sedan funderade jag en stund, är det sant eller inte? Sedan insåg jag att inlägget kan bli en bra övning i källkritik och en övning i att värdera ett blogginläggs trovärdighet.

Shadow of a Doubt - S5isShadowDoubt by Daniel Y.Go CC (by, nc, sa)

Shadow of a Doubt – S5isShadowDoubt by Daniel Y.Go CC (by, nc, sa)

Inför varje sådan idé startar ett litet detektivarbete, med utgångspunkt i Kolla källans lathund. Jag börjar med att titta på webbadressen (url:en) och ser att inlägget är publicerat på ett socialt nätverk kallat tumblr.

Vad är Tumblr?

Så jag börjar där: Vad är tumblr? Och hur används tjänsten?

Enligt Tumblr själv så är det en bloggtjänst som används för att dela allt, text, bild, citat,länkar, musik och video. Enligt Om-sidan används Tumblr främst till bilder, och för att återblogga, alltså publicera ett redan publicerat inlägg igen. Sedan kan du liksom i de flesta andra sociala nätverk följa dina vänner och kommentera samt gilla deras inlägg.

Inlägget, Canon throws out cameras, består av en kort text och en bild, men när jag börjar titta närmare på det inser jag att jag inte läser det ursprungliga blogginlägget utan bara en återpublicering av ett annat inlägg på en annans tumblr. Jag sitter alltså med en andrahandskälla och för mig som inte är bekant med tumblr framgår det inte särskilt tydligt.

Frågor som jag vill undersöka

Frågor som jag bestämmer mig för att jag skulle undersöka tillsammans med mina elever är: Vilka är tumblr-bloggarnas primära mottagare? Vem är det som står bakom inlägget/en? Vad vill bloggaren uppnå med det ursprungliga inlägget? Lyckas han med det? Är han trovärdig? (En fråga som kräver att man tittar lite närmare på hur han använder Tumblr.)

Sedan skulle jag utifrån dessa frågor föra en diskussion kring trovärdigt eller brist på trovärdighet. Ytligt sett verkar det enkel: språket, stilen, bloggens innehåll, bristen på länkar etc. men är det verkligen så enkelt? Undrar jag när jag ser att inlägget Canon throws outs cameras har fått 4008 kommentarer, och av de som jag läser är det bara gillanden.

Vad betyder gilla?

Nya frågor infinner sig: Vad betyder det att gilla i det här sammanhanget? Betyder det att man tycker att det är en viktig fråga? Eller att man håller med? Eller att man gillar Canons påstådda agerande? Jag antar att det handlar om att man gillar att det är en dålig idé. Men jag undrar jag…

Sedan börjar jag undra hur antalet gillanden påverkar den som är den 4009 personen som vill kommentera, vågar den då ifrågasätta, eller avstår den från att kommentera?

Ett samtal som startar i en källkritisk övning kan alltså avslutas i ett samtal kring sociala medier och vad vi lägger bakom ett gillande, samt hur dessa kommentarsfunktioner påverkar vårt beteende.

Är det sant eller inte?

I skolan skulle jag också vilja samarbeta med en engelsklärare, för att prata om språk och stilnivå, samt för att undersöka ungdomars chattspråk och så vidare.

Men frågar du? Är det sant eller inte? Slänger Canon bort kameror för att de inte har förpackning? Ärligt talat så vet jag inte.