Etikettarkiv: undersökningar

Vad är privat online?

Vad är känsligt att berätta om på nätet?

Memories.
Memories. by Insomnia CC (by, nd)

I rapporten EU kids online som släpptes i samband med Internet Safer Forum den 22-23 oktober 2010 och kan vi läsa om Europas barn och unga att

57% of 9-16 year olds have a social networking profile – including 24% aged 9-10, 48% aged 11-12, 72% aged 13-14 and 81% aged 15-16.

Ser vi till svenska förhållanden så har vi genom Medierådets rapport Unga och Medier se att svenska ungdomar mer ofta träffar vänner på nätet än i verkliga livet. Samt att 2/3 av dem använder sociala nätverkssajter.

Hur är det med dina elever? Använder de sociala medier, och om så i vilken omfattning och till vad? Dagens inlägg ska handla om sociala medier som på Kolla Källans webbsidor om sociala medier beskrivs som tjänster vars funktion är:

/…/kommunikation och dialog med en eller flera användare i en gemensam kanal. En annan viktig funktion är att användarna ska kunna samarbeta för att skapa innehåll och information på en webbplats. Kontakterna kan hittas på olika sätt, ofta genom att lägga till vänners vänner eller hitta användare inom samma yrke eller intresseområde som du själv befinner dig i.

I dagens inlägg vill jag ge en handfast utgångspunkt för ett samtal kring sociala medier och den information som användare i dessa delar med varandra och ge dina elever en möjlighet att diskutera i vilken omfattning de delar med sig av privat information. Det kan mynna ut i ett samtal kring sociala medier och deras betydelse, såväl som ett samtal kring vad som är privat i sociala medier.

I samtal kring personlig information på nätet brukar jag börja med att fråga mina elever vad de anser är mest känsligt att delge/berätta om sig själva i sociala medier.

 • Är det känsligt att berätta vilket politiskt parti de stödjer?
 • Eller vem de är förälskade i?
 • Är det mer känsligt att berätta i vilken skola går i?
 • Eller är det känsligt att berätta att man tror på Gud?

Sedan brukar jag fråga mina elever om de anser att det är lika känsligt att låta sin mamma läsa sin Facebook-status som att veta att hon läser deras dagbok? Finns det någon skillnad och om så vad beror det på? Vad berättar de i dagboken som de inte berättar på Facebook? Är det skillnad på vad som är känsligt att publicera på nätet jämfört med det som elever berättar för kompisar i verkliga livet? Ser vi på samma sätt när det kommer till vad som är privat och känsligt online såväl som offline?

Som stöd för ditt samtal med dina elever kring vad de uppfattar som privat kan du använda rapporten Ungdomar och integritet 2009 från Datainspektionen i resultaten framgår det:

De uppgifter som bedöms vara mest privata, vem man är kär i, den ekonomiska situationen och var man bor kan ungefär en tredjedel av ungdomarna tänka sig att lämna ut till någon annan. Uppgifter om hälsa och politisk tillhörighet kan ungefär hälften tänka sig att dela med sig. Favoritlaget, den religiösa tron och var man går i skolan/arbetar kan en övertygande majoritet uppge för någon annan. Generellt föreligger små skillnader mellan könen, mellan åldersgrupper, samt mellan större och mindre orter.

Berätta om rapportens resultat för dina elever och fråga dem sedan om det stämmer, om de har samma upplevelse av vad som är privat information.

Du kan nog skruva till det ytterligare genom att berätta lite om hur unga tänkte när du var ung, vad höll man hemligt då och vad betraktades som allmängods? Det kan ju vara roligt att jämföra skillnaderna, t ex att många vuxna inte kan förstå att unga pratar så högt i mobiltelefon, men å andra sidan kanske vår generation berättade saker som dagens unga aldrig skulle göra.


Vänner på Facebook?

bok och biblioteksmässan i Göteborg deltog jag som åhörare i ett seminarium som hade titeln Elever online, men var finns lärarna? Det var ett seminarium som i sig väckte många intressanta frågor som vi bör samtala med våra elever kring.

474756808_13f584aafa

Fluffy Head in Pastel Blue from SLR Jester CC (by)

I panelen ingick Björn Ranelid, Metta Fjelkner, Peter Becker och Liza Greczanik. Seminariet hade rapporten Elever och lärare online som utgångspunkt för diskussionerna. Rapporten, som offentliggjordes under bokmässan av Lärarnas Riksförbund (LR), ger en bild av elevers, föräldrars och lärares syn frågor kring integritet och vuxenansvar i sociala medier.

I LR:s rapport finns följande resultat:

 • Eleverna är i större utsträckning villiga att vara ”vänner” med sina lärare i communities än vice versa. 73 procent av eleverna tror att de skulle acceptera en ”vänförfrågan” från en lärare, 47 procent kan själva tänka sig att fråga och 18 procent har själva frågat. Flickorna är mer restriktiva än pojkarna då 68 procent av dem tror att de skulle acceptera en förfrågan till skillnad mot 77 procent av pojkarna.
 • Lärarna är mer tveksamma. 20 procent tror att de skulle acceptera en ”vänförfrågan” från en elev, 7 procent kan själva tänka sig att fråga och endast 2 procent har själva frågat en elev.
 • Föräldrarna är mindre tveksamma om initiativet till en ”vänförfrågan” kommer från en elev. 66 procent tycker att det är okej om eleven har skickat förfrågan och 57 procent om läraren har gjort det.
 • Det främsta skälet som anges av de tillfrågade som är tveksamma till elev- och lärarkontakter via communities är integritetsproblematik, både ur ett elev- och ett lärarperspektiv.

Den centrala frågan om vilken relation en lärare kan ha i förhållande till sina elever i sociala medier var i fokus på seminariet och det är ett samtal som vi lärare också bör föra tillsammans med våra elever.  Det kräver samtidigt att vi funderar kring vad det innebär att vara någons vän på Facebook eller i andra sociala medier. Själv skulle jag inleda med att låta mina elever diskutera följande frågeställningar:

 • Vad innebär det att vara vän med någon på Facebook?
 • Vilka låter du bli dina vänner på Facebook?
  • Bara sådana som du känner?
  • Bara sådana som du har träffat?
  • Sådana som är dina vänners vänner?
  • Alla som skickar en vänförfrågan?
  • Vad innebär det att ha 300 vänner på Facebook?
 • Är vänskap på online samma sak som vänskap offline?
 • Låter du alla dina vänner ta del av allt du skriver på Facebook?

Sedan tycker jag att vi kan närma oss frågan om lärare ska adda elever eller inte, vi behöver också ställa frågan om elever ska adda lärare?

Att vara aktiv i sociala medier innebär att lärare såväl som elever måste ta ställning till frågor som rör såväl integritet och säkerhet som gränsdragningen mellan det personliga och privata.

Ett samtal kring vänskap på Facebook kan alltså vara en bra början till en diskussion om just integritet och säkerhet i sociala medier, på nätet. Samtalet kan utgöra en möjlighet för dig att tillsammans med dina elever lära dig mer om hur Facebook fungerar och hur du kan göra inställningar så att inte alla dina vänner ser allt som du publicerar i sitt nyhetsflöde. Ett tillfälle att prata om begreppet vänskap och vad det betyder i olika sammanhang.